Popiežiaus katechezė apie apaštalą Judą
 
 

(KAP) Spalio 18 d. bendrosios audiencijos metu apaštalų temai skirtame katechezių cikle popiežius kalbėjo apie Judą Iskarijotą. Pasak popiežiaus, kyla klausimas, kodėl Jėzus pasirinko šį žmogų apaštalu ir kodėl apdovanojo jį pasitikėjimu. Dar slaptingesnis yra Judo amžinojo likimo klausimas. Benediktas XVI priminė, jog svarstant šiuos klausimus niekam nedera užimti „gailestingo ir teisingo“ Dievo vietą ir jo vardu daryti nuosprendį.

Popiežius sakė, kad Judo išdavystė aiškinama keleriopai. Daugelio įsitikinimu, Judas veikė skatinamas pinigų godumo. Kiti iškelia „mesijinį“ motyvą: pasak to požiūrio, Judą nuvylė tai, kad Jėzus nesiekė šalies išlaisvinimo politinėmis bei karinėmis priemonėmis. Evangelistai pagrindžia Judo žingsnį tuo, kad jis pasidavė blogiui. Pasak popiežiaus, Jėzaus pakvietimas į mokinių gretas neprievartauja valios, taip pat neapsaugo nuo gundymų. Reikia kaskart iš naujo stoti Jėzaus pusėn ir perimti jo požiūrį. Benediktas XVI sakė, kad Jėzus gerbia laisvę ir laukia, kada bus pasirengta atgailai bei susitaikinimui. Niekad nevalia abejoti Dievo gailestingumu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt