Popiežius akcentuoja būtinybę solidarizuotis su vargšais
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI išreiškė savo artumą vargstantiems žmonėms. Jis ypač minėjo vargšus bei egoistinių interesų aukas. „Įsijausdami į jų kančias, patikime juos visus Dievui, galinčiam viską pakreipti į gera“, – sakė jis per šv. Mišias Naujųjų metų išvakarėse Šv. Petro katedroje.

Popiežius pabrėžtinai padėko už pastarųjų mėnesių ekumenines pastangas. Siekdami „pagilinti tiesos dialogą visus pakrikštytuosius vienijančioje meilėje“, Romoje, jo žodžiais, apsilankė daug kitų Bažnyčių bei bažnytinių bendrijų atstovų. Sykiu savo „nuoširdžią ir brolišką pagarbą“ Katalikų Bažnyčiai išreiškė nemažai nekrikščioniškųjų religijų sekėjų. Tokie kontaktai, taip pat pokalbiai apie esmines vertybes su geros valios žmonėmis vykstą „visos žmonijos labui“.

Baigdamas popiežius palietė šeimos temą, kuri 2005 metais buvo Romos vyskupijos pastoracinės programos šerdis. Benediktas XVI atkreipė dėmesį į savo paties kalbą vyskupijos susitikime birželio mėnesį, kur pabrėžė santuoka grįstos šeimos reikšmę Bažnyčiai ir visuomenei. Popiežius sakė tikįs, kad Bažnyčios pastangos padės „autentiškai atnaujinti krikščionišką šeimą“.

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt