Popiežius ragina ryžtingiau siekti taikos
 
 

(KAP) Sausio 1-ąją, bažnytinę Pasaulinę taikos dieną, popiežius Benediktas XVI paragino ryžtingiau siekti taikos. Jis nedviprasmiškai akino Jungtinių Tautų Organizaciją naujaip suvokti savo atsakomybę už teisingumą ir taiką. Per pamokslą Šv. Petro katedroje „ryžtingai ir pasitikint Dievu bei žmonėmis“ siekti taikos popiežius taip pat ragino pavienius asmenis, tautas, tarptautines organizacijas ir politikus. Sykiu jis akcentavo pamatinę dialogo, atleidimo ir susitaikymo reikšmę taikai.

Kaip „naujas ir pavojingiausias grėsmes taikai“ Benediktas XVI įvardijo „terorizmą, nihilizmą ir fanatiškąjį fundamentalizmą“. Šių reiškinių, taip pat pasaulyje nesiliaujančio neteisingumo bei prievartos akivaizdoje bendros pastangos siekti taikos šiandien būtinos kaip niekada. Pirmiausia krikščionims tai yra nuolatinė bei įpareigojanti užduotis. Visos krikščionių bendruomenės turi tapti „meilėje atnaujintos žmonijos raugu“.

Sukurti „žmoniškesnį pasaulį“ gali, pasak popiežiaus, pavykti tik tada, kai „visi atsigręš į tikrąją taiką atsinaujindami vidumi“. Primindamas Vatikano II Susirinkimą, popiežius sakė, jog padėtis prieš keturiasdešimt metų, kai buvo priimta Susirinkimo konstitucija apie Bažnyčią šiandieniame pasaulyje Gaudium et spes, ne kažin kiek skiriasi nuo šiandienės.

Per sausio 1 d. Viešpaties angelo maldą popiežius Benediktas XVI sakė, jog „vienintelis kelias į tikrąją taiką“ yra dialogas, atleidimas ir solidarumas. Jis ragino visus „geros valios žmones“ branginti tiesą kaip „autentiškos taikos pagrindą“. Kas leidžiasi „apšviečiamas tiesos spindesio“, tas tampa „drąsiu taikos kūrėju“. Po Viešpaties angelo maldos, į kurią Šv. Petro aikštėje, nepaisant žvarbaus oro, susirinko kelios dešimtys tūkstančių žmonių, Pasaulinės taikos dienos proga keletą minučių buvo perduodami taikos varpo garsai iš Rovereto Šiaurės Italijoje. Iš Pirmojo pasaulinio karo ginklų nulietas ir Maria Dolens vardu pavadintas varpas skirtas kritusiesiems visuose karuose.

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt