Popiežius meldėsi už mirusius kardinolus ir vyskupus
 
 

(KAP, KAI) Lapkričio 4 d. popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje meldėsi už per praėjusius metus mirusius kardinolus ir vyskupus. Vatikane šiomis Mišiomis buvo užbaigtas Visų Šventųjų ir Vėlinių minėjimas. Popiežius išvardijo visus per pastaruosius 12 mėnesių mirusius kardinulus: Leo Scheffczyk, Pio Taofinu’u, Raul Francisco Primatesta, Angel Suquia Goicoechea, Johannes Willebrands, Louis Albert Vachon, Dino Monduzzi ir Mario Francesco Pompedda. Šventasis Tėvas citavo Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo, maldą ir reiškė tikėjimą, kad visų vyskupų vardai „įrašyti danguje“ (Jn 17, 24).Eucharistijoje melsdamasis už mirusių hierarchų sielas, popiežius prašė, kad jiems būtų leista būti su Kristumi ir regėti jo šlovę. Pavesdamas Dievo gailestingumui mirusių kardinolų ir vyskupų sielas, popiežius prašė, kad juos malda užtartų visi pažinoję juos gyvenime ir vertinę jų krikščioniškąsias vertybes.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt