Popiežius pabrėžia „Dievo ištikimybę Izraeliui“
 
 

(KAP) „Dievo ištikimybę Izraeliui“ ir Apreiškimą nežydams popiežius Benediktas XVI pavadino „dvejomis to paties medalio pusėmis“. „Tiktai paviršutiniškam žvilgsniui abu šie momentai gali atrodyti vienas kitam priešingi“, – sakė jis per šv. Mišias Šv. Petro katedroje Viešpaties Apsireiškimo iškilmės dieną. „Šviesa, apšviečianti tautas“, kyla iš Izraelio. Benediktas XVI priminė Dievo „absoliučią sandorinę ištikimybę“ Izraeliui – ištikimybę, kuri, krikščionių akimis, viršūnę pasiekia Kristuje. Jėzus, pasak popiežiaus, sykiu yra „šviesa tautoms“ ir „šlovė savo tautai Izraeliui“.

Popiežius taip pat priminė Bažnyčios „misijinį matmenį“. Ji turinti skleisti pasaulyje Kristaus šviesą. Tai darydami krikščionys kartu turėtų suvokti savo ribotas galimybes. Bažnyčia yra šventa, tačiau „sudaryta iš ribotų bei klystančių vyrų ir moterų“.

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt