Krikščionių vienybė – prioritetinė Benedikto XVI užduotis
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI ekumenizmą pavadino prioritetine savo pontifikato užduotimi. Lapkričio 17 d. kreipdamasis į Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos visuotinį susirinkimą, jis pabrėžė, kad Vatikano II Susirinkimo suformuluotas „Bažnyčios regimos vienybės“ tikslas, nepaisant visų visuomeninių pervartų, išlieka nepakitęs. Jis energingai sieksiąs šios užduoties įgyvendinimo ir laikąs tai savo pareiga. Artimiausia dialogo su ortodoksų Bažnyčiomis gaire popiežius įvardijo savo susitikimą su Konstantinopolio ekumeniniu patriarchu Bartolomėjumi I šių metų lapkričio pabaigoje. Popiežius išreiškė džiaugsmą, kad po Susirinkimo, kur svečiai nekatalikai dar nebyliai klausėsi, prasidėjo pokalbiai su kitomis tiek Rytų, tiek Vakarų Bažnyčiomis bei bažnytinėmis bendruomenėmis. Pasak Benedikto XVI, gimė dialogą ir bendradarbiavimą įgalinusi brolystė.

Popiežius teigiamai įvertino tai, jog po ilgėlesnio laiko vėl atsinaujino katalikų ir ortodoksų teologų dialogas. Atviri ir draugiški dialogai vykstą ir su Vakarų Bažnyčiomis. Jų metu iš kelio pašalinta prietarų, tačiau kartu iškilo ir tam tikrų nuomonės skirtumų. Išlieka skirtingas Evangelijos ir Bažnyčios santykio supratimas. Naujų sunkumų radosi etikos srityje. Skirtingos krikščioniškųjų konfesijų pozicijos aktualiais klausimais, pasak popiežiaus, apsunkino nedviprasmiškesnę krikščionių įtaką viešajai nuomonei. Benediktas išreiškė savo didžiulį troškimą ateityje pirmiausiai skatinti „meilės ekumenizmą“.

Per lapkričio 15 d. bendrąją audienciją popiežius Benediktas XVI ragino krikščionis siekti „tikinčiųjų ir žmonių šeimos vienybės“. Šventoji Dvasia, jo žodžiais, esanti tiek bažnytinės misijos, tiek pavienio tikinčiojo varomoji jėga, ir ji veda į „dieviškąjį gyvenimą“. „Šis dieviškasis gyvenimas pirmiausiai yra meilė“, – kalbėjo popiežius. Šia meile būtina persmelkti Bažnyčią ir pasaulį.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt