Popiežius visiems krikščionims: „Plačiai atverkite savo širdis Dievui“
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI visai Bažnyčiai linki nuotaikos, ženklinusios praėjusių metų rugpjūčio mėnesį Kelne vykusią Pasaulio jaunimo dieną. Per Viešpaties angelo maldą Viešpaties Apsireiškimo iškilmės dieną Šv. Petro aikštėje popiežius sakė, jog šį susitikimą trijų karalių šūkiu: „Atvykome jo pagarbinti“ jis išgyvenęs kaip „tikrą Viešpaties Apsireiškimo šventę“. „Linkiu, kad ir visa Bažnyčia alsuotų ta pačia dvasia, kokia buvo Kelne, ir jaustų tokį pat autentišką užsidegimą misionieriauti“, – sakė jis. Kaip ir išminčiai kelyje į Betliejų, taip ir daugiau kaip milijonas jaunuolių į tą susitikimą buvo „vedami žvaigždės šviesos“. Savo tuometinę žinią jaunuoliams popiežius dabar norįs adresuoti visiems katalikams: „Plačiai atverkite savo širdis Dievui. Leiskitės būti nustebinti Kristaus!“

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt