Popiežius krikštijo vaikus Siksto koplyčioje
 
 

(KAP) Pirmąkart per savo kaip popiežiaus tarnybą Benediktas XVI pakrikštijo keletą vaikų. Per šv. Mišias Viešpaties krikšto šventės proga popiežius Siksto koplyčioje Bažnyčios nariais padarė, pakrikštydamas juos, penkis berniukus ir penkias mergaites. Atmenant dabartinio popiežiaus pirmtaką vienas vaikas gavo Karolio vardą. Jonas Paulius II per savo tarnybos laikotarpį pakrikštijo 1370 vaikų ir suaugusiųjų. Krikšto ceremoniją Viešpaties krikšto dieną, iš pradžių vykdavusią Šv. Petro aikštėje arba popiežiaus privačioje koplyčioje, Benedikto XVI pirmtakas 1994 m. perkėlė į Siksto koplyčią. Nuo 2004 m. dėl sveikatos jam tokio šventimo buvo tekę atsisakyti.

Per pamokslą Siksto koplyčioje Benediktas XVI apibūdino krikštą kaip „ne vyraujančiai mirties kultūrai“. Ši „antikultūra“ reiškiasi bėgimu nuo tikrovės, klaidingu laimės ieškojimu bei neteisingumu, taip pat „seksualumu kaip grynu malonumu be atsakomybės“. Krikštas taip pat reiškia pramogų kultūros, kurioje malonumą teikia mirtis, žiaurumas ir prievarta, išsižadėjimą. Tuo tarpu „gyvybės kultūra“, pasak popiežiaus, remiasi dešimčia Dievo įsakymų. Jie yra ne „draudimų paketas“, bet „taip prasmę suteikiančiam vienatiniam Dievui, taip šeimai, gyvybei, atsakingai meilei, solidarumui, socialinei atsakomybei, teisingumui ir tiesai“. Krikštas reiškia „gyvenimo dovaną ir iššūkį gyvenimą gyventi“.

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt