„Neužmirštamas dvasinis ir pastoracinis patyrimas“
 
 

Per gruodžio 3 d. Viešpaties angelo maldą popiežius Benediktas XVI išreiškė džiaugsmą dėl „taikios ir vaisingos“ savo kelionės. Kartu popiežius padėkojo Turkijos valdžios įstaigoms bei mielai turkų tautai už priėmimą, atitikusį tradicinę svetingumo dvasią. Jis atkreipė dėmesį į nedidelę Turkijos katalikų bendruomenę, dažnai turinčią gyventi sunkiomis sąlygomis. Tai, jo žodžiais, „nedidelė kaimenė“, entuziastingai gyvenanti savo tikėjimu ir viltimi.

Kreipdamasis į keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų Šv. Petro aikštėje Benediktas XVI taip pat priminė, jog advento laikotarpis yra „iškilus vilties metas“. Jis skirtas pasirengti Kristaus gimimui ir esąs maldos bei aktyvios artimo meilės laikas. Dievas ateina pas žmones, kad panaikintų skirtumus ir sutaikintų žmones tarpusavyje ir su savimi pačiais. Dievas, anot popiežiaus, visiems geros valios žmonėms – „pavieniams asmenims, šeimoms ir tautoms“ – norįs „padovanoti brolystę, santarvę ir taiką“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt