Naujaisiais metais popiežius ragino kurti taiką ir gerbti žmogaus teises
 
 

(KAP, KAI) Sausio 1 d. Pasaulinės taikos dienos proga Šv. Petro bazilikoje popiežius kreipėsi į pasaulio bendriją, ragindamas puoselėti taiką ir gerbti žmogaus teises. Katalikų Bažnyčia jau 40 metų sausio 1 d. švenčia ne tik Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę, bet ir Pasaulinę taikos dieną. Popiežius ragino „Dievo vardu formuoti pasaulį, kuriame būtų gerbiamos pamatinės žmogaus teisės“. Žvelgdamas į daugelį konfliktų židinių bei terorizmo apraiškas, Šventasis Tėvas sakė, jog dabar labiau negu bet kada būtina bendrai įsipareigoti taikos labui. Benediktas XVI reikalavo dėti daugiau pastangų siekiant patvarios ir teisingos taikos Artimuosiuose Rytuose. Pasak Šventojo Tėvo, taika tarp izraeliečių ir palestiniečių gali būti patvari tik tuomet, jei bus grindžiama pagarba kiekvieno asmens orumui. „Esu tvirtai įsitikinęs, kad gerbiant žmogaus asmenį ugdoma taika, o įtvirtinant taiką sudaromos prielaidos plėtotis pilnutiniam humanizmui“, – pabrėžė popiežius. Pasak jo, ypač krikščionims tenka užduotis nepailstamai įsipareigoti ir darbuotis taikos labui bei ginti žmogaus teises.

Viešpaties angelo maldos metu popiežius dar kartą pabrėžė teisę į religijos laisvę. Pasak jo, teisė laisvai išpažinti savo tikėjimą priklauso prie pamatinių žmogaus teisių. Žmogaus orumo ir žmogaus teisių puoselėjimas yra taikos ugdymo pagrindas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt