Benediktas XVI: Kristus yra šviesa, Bažnyčia ją tik atspindi
 
 

(KAI) Sausio 6 d. Viešpaties Apsireiškimo iškilmės homilijoje popiežius Benediktas XVI ragino krikščionis nebijoti Kristaus ir jo šviesos. Jis citavo savo pirmtako Jono Pauliaus II enciklikos Redemptoris missio mintį, jog Bažnyčios misija tik prasideda. Benediktas XVI ragino apmąstyti visuotinio tautų žygio pas Kristų dabartinę fazę: ar pastebima šio žygio pažanga, ar priešingai – regresas. Popiežius taip pat kvietė apmąstyti slėpiningas išminčių figūras, turint omenyje dabartinį globalizacijos epochos pasaulį. Atsakymą į šiuos klausimus Benediktas XVI susiejo su Vatikano II Susirinkimu, pabrėždamas, jog jame išreikštas „naujo Kristaus apsireiškimo pasauliui“ troškimas.

Atsakydamas į savo iškeltą klausimą, kas yra šiandienos išminčiai, Benediktas XVI priminė Vatikano II Susirinkimo 1965 m. paskelbtus žodžius valdantiesiems ir mokslo pasaulio atstovams. Pasak popiežiaus, tos dvi žmonių kategorijos kažkuria prasme gali atstovauti Evangelijoje aprašomiems išminčiams. Prie tų dviejų jis pasiūlė pridurti trečią žmonių kategoriją, kuriai buvo skirta Vatikano II Susirinkimo deklaracija Nostra aetate, – nekrikščioniškųjų religijų vadovus.

Pasak Benedikto XVI, Vatikano II Susirinkimo žodžiai neprarado savo aktualumo. Pavyzdžiui, Susirinkimo kreipimesi į valdančiuosius primenama, kad Dievas yra didysis taikos ir ramybės žemėje Viešpats. Kalbėdamas apie kitų religijų vadovus Benediktas XVI ragino atskleisti jiems Kristaus šviesą. „Jei istorijos tėkmėje krikščionys, būdami riboti ir nuodėmingi, kartais galėdavo išduoti Kristų savo elgesiu, tai tik dar labiau pabrėžia, kad šviesa yra Kristus, o Bažnyčia atspindi tą šviesą tik tuomet, kai yra vienybėje su Juo“, – sakė popiežius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt