Popiežius Siksto koplyčioje pakrikštijo trylika kūdikių
 
 

(KAP, KAI) Sausio 7 d. Jėzaus krikšto šventės proga Benediktas XVI Siksto koplyčioje pakrikštijo trylika kūdikių. Krikštyta po toje istorinėje koplyčioje švęstų Mišių. Homilijoje Benediktas XVI ragino rūpintis ne tik augančių vaikų sveikata, bet ir ugdyti jų tikėjimą ir meilę Dievui. Pasak popiežiaus, šeimai, kaip „gyvybės ir meilės lopšiui“, čia tenka lemiamas vaidmuo. Kiekvienas naujagimis moko, jog gyvybė yra Dievo dovana, saugotina kiekvienu momentu.

Kreipdamasis į tėvus popiežius akino ne tik mokyti vaikus tikėjimo dalykų, bet taip pat pateikti konkrečių krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžių. „Mokykite juos melstis ir jaustis aktyviais konkrečios Dievo šeimos – bažnytinės bendruomenės nariais“, – sakė jis. Pasak popiežiaus, asmeniniu pavyzdžiu tėvai lemiamai prisideda prie žmogiškosios ir dvasinės vaikų brandos. Šventasis Tėvas siūlė tėvams studijuoti Katalikų Bažnyčios katekizmą. Pasak jo, Katekizme yra visi esminiai Bažnyčios mokymo elementai ir jis padeda tėvams gilinti tikėjimo žinias. Popiežius primygtinai ragino visus privačiai ir bendruomeniškai melstis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt