Popiežius reikalauja teisinio statuso Bažnyčiai Turkijoje
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI pareikalavo teisinio statuso Katalikų Bažnyčiai Turkijoje. Sausio 19 d. priimdamas naują Turkijos pasiuntinį prie Šventojo Sosto, popiežius ragino pradėti oficialų dialogą tarp šios šalies Vyskupų konferencijos ir valdžios organų dėl esamų problemų išsprendimo bei gerų santykių plėtojimo. Kartu jis išreiškė didelę „popiežiaus ir katalikų tikinčiųjų pagarbą musulmonams“ ir dar kartą padėkojo už draugišką priėmimą Turkijoje.

Dabartinių įtampų pasaulyje akivaizdoje įvairių religijų tikintieji, pasak Benedikto XVI, turėtų bendrai ginti taiką ir drauge atmesti smurtą, praeityje perdėm dažnai dangstytą religija. Be to, religijos turėtų skatinti gerbti žmogų kaip Dievo kūrinį bei pagrindines vertybes, lemiančias žmogaus ir visuomenės gyvenimą.

Kalbėdamas apie Turkijos santykius su Europa, Benediktas XVI pabrėžė, jog Šventasis Sostas suvokia ypatingą šios šalies kaip tilto tarp žemynų ir kaip kultūrų bei religijų jungiamosios grandies geografinę ir istorinę padėtį. Ekonominę globalizaciją, pasak popiežiaus, turi lydėti viso pasaulio bendros pastangos visiems žmonėms, visoms šeimoms ir tautoms laiduoti tinkamą ateitį. Popiežius taip pat teigiamai įvertino Ankaros pastangas iš naujo išjudinti Artimųjų Rytų taikos derybas ir prisidėti prie Libano atstatymo bei dialogo šioje šalyje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt