Popiežius: svarbiausia – ne mūsų nuomonės, bet kad Jėzus pasiektų žmones
Popiežius ortodoksų teologams: vienybės troškimas svarbesnis už interesus
Nauji Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai
Popiežius prašo bendromis pastangomis įveikti bado blogį
COMECE: sustabdykite karo beprotybę!
Italijos vyskupai ragina melstis už taiką Ukrainoje
Popiežius: vieneri metai nuo absurdiško karo pradžios
Popiežius atkreipia vyskupų dėmesį į du „Traditionis custodes“ punktus
Jėzuitai paskelbė pareiškimą dėl M. Rupniko bylos
Arkivysk. S. Ševčukas: prieš metus daugelis bėgo, šiandien visi mus palaiko
Karas labai keičia Ukrainos religinį kraštovaizdį
Abu Dabyje duris atveria „Abraomo namai“
Popiežius: teologija teviršija apologetiką ir prisideda prie naujo humanizmo
Nuncijus Ukrainoje vasario 24 d. aukos Mišias Berdyčivo M. Marijos šventovėje
Nuo šautinės žaizdos mirė vyskupas JAV
Popiežiaus audiencija Romos labdaringai organizacijai – Šv. Petro draugijai
Popiežius: nėra tikėjimo be sugebėjimo stebėtis
Nuncijus Mongolijoje: Ulan Batoras rengiasi popiežiaus vizitui
Popiežius: jei Dievas mąstytų taip, kaip mes, niekada nebūtume išgelbėti
„Pasauliečiai ir ganytojai kartu Bažnyčioje; pasauliečiai ir ganytojai kartu pasaulyje.“
Popiežius: kaip bažnytinė teisė susijusi su evangelizacija?
Visuotinis patriarchas paėmė savo globon penkis Lietuvos ortodoksų kunigus
Popiežius italų televizijai: sunkiais laikais nepraraskime vilties
Gavėnia Europoje: maldos grandinė už taiką Ukrainoje
Popiežius marijonams: liudyti Dievo artumą, gailestingumą ir švelnumą nūdienos žmonėms
Popiežius Biblijos draugijų delegacijai: Dievo žodis bėga pirmyn
Popiežius: „Esu artimas Turkijos žmonėms ir už juos meldžiuosi“
Popiežius: reikia daugiau bendros atsakomybės ir dalyvavimo
Popiežius: noriu tarnaujančios Bažnyčios
Konferencija „Ganytojai ir pasauliečiai pašaukti keliauti kartu“
Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas keliauja į Siriją ir Turkiją
„Renovabis“: karo alinamoje Ukrainoje dirbame siekdami apsaugoti orumą
Maronitų vienuolis paskirtas Rytų Bažnyčių dikasterijos sekretoriumi
Trečiadienio katechezė. Kodėl, ką ir kaip skelbti?
Kroatijos sostinės arkivyskupijoje paskirtas koadiutorius
Suvažiavimas Vatikane apie pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje
Meksikoje nušautas kunigas, CAR misionierių sužalojo mina
Paryžiaus katedra turėtų būti vėl atidaryta kitų metų gruodį
Roma rengiasi priimti milijonus piligrimų
Seksualinis išnaudojimas Portugalijos Bažnyčioje (1950–2022)
Marijonų kapitula išsirinko naują vienuolijos vyresnįjį
Popiežius įsteigė integralios ekologijos ugdymo centrą
Pamokslininkų ordine – dvigubas šv. Tomo Akviniečio jubiliejus
Sinodas: sustiprinti Bažnyčios misiją skelbti Evangeliją
Popiežius: Dievo Motina tegloboja šeimas, kurių vaikai serga retomis ligomis
Popiežius priėmė Tbilisio katalikų universiteto delegaciją
Popiežiaus maldoje – žemės drebėjimas, Ukraina ir Nikaragvos vyskupas
Popiežius: būkime gailestingi taip, kaip Dievas yra gailestingas
Lotynų Amerika. Solidarumas Nikaragvoje persekiojamai Bažnyčiai
Mons. Rolandas Makrickas paskirtas arkivyskupu
Vasario 11-oji. Šventės ir sukaktys
Popiežius: nepaisyti čiabuvių tautų – klaida ir neteisybė
Nikaragvos vyskupas nuteistas 26 metų kalėjimo bausme
Daugiau nei 360 milijonų krikščionių pasaulyje yra diskriminuojami
Popiežiaus audiencija Italijos šiuolaikinės penkiakovės federacijai
Rusijos invazijos Ukrainoje metinės Asyžiaus šventovėse
Nikaragvos vyskupas atsisakė išvykti ir atsidūrė kalėjime
Simpoziumas apie Rusijos karą prieš Ukrainą
Vatikane paskirtas referentas nepilnamečių apsaugai
Baigėsi sinodinio kelio Europoje susitikimas
J. C. Hollerichas: nors skiriamės, esame broliai ir seserys
Popiežius priėmė sielovadininkus ir savanorius, tarnaujančius ligoniams
Žaliojo Kyšulio Respublikoje – pirmosios vyskupijos įkūrimo jubiliejus
Sankcijos Sirijai trukdo teikti pagalbą po žemės drebėjimo
COMECE pirmininkas: Bažnyčia Nikaragvoje rodo herojišką pavyzdį
Popiežius jaunuoliams: būkite orumo misionieriai, kovokite su prekyba žmonėmis
Popiežius meldėsi už Turkiją, Siriją ir Ukrainą
Per bendrąją audienciją popiežius kalbėjo apie savo kelionę į dvi Afrikos šalis
Žemės drebėjimas Turkijoje ir Sirijoje: išmėginimas tarptautinei bendruomenei
Popiežiškųjų misijų draugijos įsteigė fondą žemės drebėjimo aukoms
Kyjivo vyskupas augziliaras: karas nesuskaldė Bažnyčios Ukrainoje
Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia imasi istorinės reformos
Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena
Žemės drebėjimas – nauja nelaimė Sirijos krikščionims
Ukrainietis vyskupas: 5 000 km per mėnesį, kad pasiektų parapijas
Ką žmonės mano apie sinodą?
Prahoje tęsia darbą Europos žemyno sinodo asamblėja
Ukraina: kunigas ir vienuolė, išgyvenę ataką Charkive
„Kordonas“, dokumentinis filmas apie Ukrainą, varžosi dėl apdovanojimo
Žemės drebėjimo katastrofa giliai nuliūdino popiežių
Popiežiaus, Kenterberio arkivyskupo ir Škotijos Bažnyčios moderatoriaus spaudos konferencija
Popiežius Pranciškus grįžo į Romą
Suvoje (Fidžis) – Bažnyčios Okeanijoje žemyninis sinodo etapas
Popiežius: darysime viską, ką galime ir lydėsime jūsų žingsnius link taikos!
Prahoje prasidėjo Sinodo žemyninis etapas
Vasario 4-ąją paminėta Žmonių brolybės diena
Pranciškus: kad suteiktume gerą skonį savo ir kitų gyvenimui
Popiežius Pietų Sudane. Susitikimas su perkeltaisiais šalies viduje
Popiežius Pietų Sudano vyskupams: būkite atjaučiantys, gailestingi ganytojai
Pranciškus Kongo vyskupams: dekime Dievo žodžiu, tarnaukime kitiems, o ne vaidmeniui
„Santi subito“. Ko prašė Kongo jaunimas?
Popiežius susitiko su Kongo DR labdaros organizacijų atstovais
Popiežius Kongo DR kunigams ir vienuoliams: per jus Dievas guodžia savo tautą
Popiežius Kongo jaunuoliams: Jėzus pasitiki jumis!
Popiežius pašvęstiesiems: neškite kitiems Kristaus meilės šviesą
Popiežius Kongo DR: susitaikymas kuria ateitį
Popiežius Kongo DR katalikams: „Skelbkime širdžių amnestiją!“
Popiežius Kongo DR: „Leiskite Afrikai būti savo likimo kūrėja“
Popiežiaus malda lėktuve už migrantus
Kinšasos arkivyskupas: tęskime tai, ką žadina popiežiaus vizitas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt