Meksikos sostinėje prasideda pasaulinis šeimų susitikimas
Popiežius susitiko su Neokatechumenų judėjimo nariais
Pasaulinio šeimų susitikimo proga popiežius suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus
Diplomatinio korpuso susitikime su popiežiumi dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Vytautas Ališauskas (+audio)
Vatikane pristatyta trečiadienį Meksike prasidedančio Pasaulio šeimų susitikimo programa
Popiežiaus bendroji audiencija. Pauliaus mokymas apie tikrąjį Dievo garbinimą
Ketvirtadienį įvyko naujametinis popiežiaus susitikimas su prie Šventojo Sosto akredituotu diplomatiniu korpusu
Indijos Aukščiausiasis teismas įsakė ginti persekiojamus krikščionis
Rusijos Ortodoksų Bažnyčia švenčia šv. Kalėdas
Viešpaties Apsireiškimas. Popiežiaus homilijos santrauka
Šventojo Tėvo kvietimas atstatyti taiką Gazos ruože
Briuselyje prasidėjo XXI Taizé jaunimo susitikimas
Popiežiaus kalba antrosios Kalėdų dienos vidudienį: kankinio Stepono liudijimas nulėmė Pauliaus atsivertimą
Popiežiaus kalėdinė kalba „Urbi et Orbi“
Popiežiaus Benedikto XVI Kalėdų nakties šv. Mišių homilija
Popiežiaus ceremonmeistris apie Kalėdų liturgiją
Artėja naujametinis Taizé jaunimo susitikimas Briuselyje
IV Advento sekmadienio vidudienio malda Šv. Petro aikštėje
„Persekiojimų ir krikščioniško gyvenimo kronikos“
Sekmadieninio poilsio svarba
Ekumeninės Kalėdos kaip žingsnis į pilnutinę ir regimą krikščionių vienybę
Popiežiaus katechezė bendrosios audiencijos dalyviams: prasidėjo Kalėdų novena
Trečiojo Advento sekmadienio džiaugsmo pagrindas
Baigėsi katalikų-ortodoksų forumas
Maskvos ir visos Rusijos patriarchas bus renkamas 2009 metų sausio pabaigoje
Antradienį palaidotas Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II
Romoje vyko konferencija „Moterys ir žmogaus teisės“
Pristatytas dokumentas „Dignitas Personae. Keletas bioetikos klausimų“
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais
Paskirtas naujas Kulto ir Sakramentų kongregacijos prefektas
Užbaigti Marijos apsireiškimų Lurde 150-tieji jubiliejiniai metai
Pirmadienį, švenčiant Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, bus užbaigti Lurdo jubiliejiniai metai
Šv. Sosto delegacija dalyvausianti Maskvos patriarcho laidotuvėse
Popiežiaus, Valstybės sekretoriaus ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos užuojauta, mirus Maskvos patriarchui Aleksijui II
Popiežius susitiko su Tarptautinės teologijos komisijos nariais
Vatikane vyksta Tarptautinės teologijos komisijos sesija
„Taikos malda už Betliejų“
Šv. Tėvą aplankė Armėnų Apaštališkosios Bažnyčios Kilikijos katolikosas Aramas I
Popiežius Benediktas XVI paminėjo „Holodomoro“ 75 metines
Kristaus Karaliaus iškilmė. Šv. Tėvo kalba
Popiežiaus liturginių apeigų kalendorius
Popiežius susitiko su Vienuolių kongregacijos plenarinės sesijos dalyviais
Bendroji popiežiaus audiencija. Pauliaus mokymas apie nuteisinimą tikėjimu
Kipre baigėsi Šv. Egidijaus bendruomenės surengtas tarpreliginis susitikimas
Abibendrinti Pasauliečių tarybos plenarinės sesijos darbai
Romoje vyksta Vienuolių kongregacijos plenarinė sesija
Šventojo Tėvo audiencija Pasauliečių tarybos plenarinės sesijos dalyviams
Popiežius susitiko su medicinos sielovados konferencijos dalyviais
Nauji Popiežiškosios mokslų akademijos nariai: astrofizikas ir kognityviosios psichologijos profesorius
Vatikane vyksta Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinė sesija
Pristatyta gruodžio 10 d. Vatikane vyksiančio Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskelbimo šešiasdešimtųjų metinių minėjimo programa
Trečiadienio audiencija: Eschatologija dabar
Artėja VI šeimų susitikimas Meksikoje
Naujasis Lietuvos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežius priėmė katalikų-musulmonų forumo dalyvius
Vėlinės Vatikane. Popiežius kvietė evangelizuoti prietarais apgaubtą mirties tikrovę, kad ją būtų galima suprasti prisikėlusio Kristaus ir amžinosios Dievo meilės šviesoje
Visų Šventųjų iškilmė Vatikane
Popiežius susitiko su Popiežiškosios mokslų akademijos nariais
Popiežiškoji gyvybės akademija rengia kongresą apie donorystę
Pristatytas dokumentas apie psichologijos naudojimą kandidatų į kunigus atrankoje ir formavime
Popiežiškoji Lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje šventė garbingą 60 metų jubiliejų
Pristatytas raportas apie religijos laisvę pasaulyje
Popiežius pasveikino Lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją
Vyskupų Sinodo asamblėja baigė darbą
Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje švenčia 60-metį
Vyskupų Sinodo tėvai pradėjo rengti baigiamuosius pasiūlymus
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (4)
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (3)
30 metų nuo popiežiaus Jono Pauliaus II išrinkimo
Benediktas XVI: Bažnyčia gina proto jėgą
Vyskupų Sinodo tėvai tęsia darbą generalinės kongregacijose
Vyskupo Rimanto Norvilos pasisakymas Vyskupų Sinodo asamblėjoje
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (2)
Nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai susitikimas Bukarešte
Popiežiaus Benedikto XVI ir Vyskupų Sinodo tėvų veikla šeštadienį
Vyskupų Sinodo generalinės kongregacijos ketvirtadienį ir penktadienį
Vyskupų Sinodo generalinės kongregacijos pirmadienį po pietų ir antradienio rytą
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija
Pirmadienį Vatikane prasidėjo Vyskupų Sinodo posėdžiai
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Sinodo pradžia ir italų televizijos akcija „Biblija dieną ir naktį“.
Popiežius atidarė Vyskupų Sinodo asamblėją
Dievo Žodžiui skirto Vyskupų Sinodo susirinkimo pristatymas Vatikano spaudos salėje
Opus Dei – 80 metų
Popiežius priėmė naujų vyskupų susitikimo dalyvius
Tarptautinis Benediktinų konfederacijos kongresas. Šventojo Tėvo audiencija
Kelios reakcijos į Romoje rengiamą konferenciją apie evoliuciją
Sekmadienį popiežius Lurde aukojo Mišias Marijos apsireiškimų 150-ųjų metinių proga
Popiežius Bernardinų kolegijoje: Europos kultūros šaknys
Popiežius Benediktas XVI atvyko į Prancūziją
Keletas atgarsių Prancūzijoje apie popiežiaus vizitą
Popiežius Benedikto XVI vizitas Sardinijoje
Popiežius pasmerkė išpuolius prieš krikščionis Indijoje
Pasaulio Banko ataskaita: vargšų sumažėjo, tačiau skurdas tebegrasina
Jubiliejinė paroda Romos šv. Pauliaus bazilikoje
Popiežius paskyrė savo atstovą Šiluvos jubiliejuje
Popiežiaus dar kartą prašo padėti Gruzijai
Tbilisyje dirbantis misionierius apie padėtį Gruzijoje
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė. Popiežiaus Benedikto XVI homilija
Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės kilmė ir istorija
Popiežiaus bendroji audiencija: šventųjų Editos Stein ir Maksimilijono Kolbe liudijimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt