Antrąją Velykų pagerbiami pasaulyje nužudyti misionieriai (iš Vatikano radijo)
Paskutinės Vakarienės Mišios Romos Šv. Jono bazilikoje (iš Vatikano radijo)
Didžiojo ketvirtadienio rytą popiežius aukojo Krizmos Mišias (iš Vatikano radijo)
Bendroji audiencija. Katechezė apie Velykų tridienį ir popiežiaus sveikinimai lietuviams maldininkams (iš Vatikano radijo)
Jeruzalės patriarchų, vyskupų ir krikščioniškų bendruomenių vadovų bendras velykinis laiškas (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvo Mišios už Irake žuvusį Mosulo arkivyskupą Rahho (iš Vatikano radijo)
Mirė Chiara Lubich, Fokoliarų steigėja (iš Vatikano radijo)
Uždaryta Antiochijos šv. Petro grota (iš Vatikano radijo)
Mirė prieš dvi savaites Irake pagrobtas chaldėjų arkivyskupas Rahho. Šv. Tėvo užuojauta (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus vadovausimų Didžiosios Savaitės apeigų tvarkaraštis (iš Vatikano radijo)
Išrinktas naujasis Maltos Ordino Didysis Magistras (iš Vatikano radijo)
Du komentarai apie krikščionių – musulmonų forumą (iš Vatikano radijo)
Popiežių aplankė Konstantinopolio patriarchas Baltramiejaus I (iš Vatikano radijo)
Chaldėjų katalikų kankinių Bažnyčia Irake (iš Vatikano radijo)
Šeštadienio vakarą popiežius meldėsi drauge su Europos ir Amerikos studentais (iš Vatikano radijo)
Šv. Tėvas kalbės Rožinį drauge su Europos ir Amerikos studentais (iš Vatikano radijo)
Saleziečiai ruošiasi generalinei kapitulai (iš Vatikano radijo)
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai (iš Vatikano radijo)
Šeštadienio audiencijoje Popiežius įteikė laišką apie ugdymo svarbą (iš Vatikano radijo)
Paskelbtas pirmojo tarptautinio susitikimo dėl pastovios gyvenimo vietos neturinčių asmenų sielovados baigiamasis dokumentas (iš Vatikano radijo)
Caritas Internationalis: skurdas yra pagrindinė prekybos žmonėmis priežastis (iš Vatikano radijo)
Europos Vienuolijų Vyresniųjų Konferencijų Sąjungos generalinė asamblėja (iš Vatikano radijo)
Šeštadienį popiežius susitiko su kongreso, skirto apaštališkojo laiško „Mulieris dignitatem“ paskelbimo dvidešimtosioms metinėms dalyviais (iš Vatikano radijo)
Kardinolas Barragan apie laiško Pasaulinės ligonių dienos proga mintis (iš Vatikano radijo)
Mergelės Marijos pirmojo apsireiškimo Lurde 150 metų jubiliejus (iš Vatikano radijo)
Paskelbta popiežiaus Benedikto XVI žinia šių metų Gavėniai (iš Vatikano radijo)
Popiežius pertvarkė Slovakijos rytų apeigų katalikų Bažnyčios struktūrą (iš Vatikano radijo)
Naujojo jėzuito vyresniojo t. Adolfo Nicolas susitikimas su žurnalistais (iš Vatikano radijo)
Interviu su pastoriumi Kobia, Ekumeninės Bažnyčių tarybos generaliniu sekretoriumi (iš Vatikano radijo)
Ekumeninio dialogo „geografija“ (iš Vatikano radijo)
Bendroji audiencija. Maldos už krikščionių vienybę savaitė (iš Vatikano radijo)
Mintys iš pirmosios naujojo jėzuitų vyresniojo Adolfo Nicolas homilijos (iš Vatikano radijo)
Bažnyčios parama Irako krikščionims (iš Vatikano radijo)
„La Sapienza“ universiteto bendruomenei skirta popiežiaus Benedikto XVI prakalba (iš Vatikano radijo)
Maldų už krikščionių vienybę savaitės pradininkas Paul Wattson (iš Vatikano radijo)
Sekmadienį popiežius Benediktas XVI suteikė Krikšto sakramentą trylikai naujagimių ir paminėjo Pasaulinę migrantų dieną, šiemet skirtą jauniesiems migrantams (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus solidarumas Bažnyčiai Irake (iš Vatikano radijo)
Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė instrukciją, primenančią beatifikacijos bylų sudarymo vyskupijose taisykles (iš Vatikano radijo)
Prasidėjo 35-oji Jėzaus draugijos kongregacija. Kardinolo F. Rodé homilija (iš Vatikano radijo)
Doktrininė nota dėl evangelizacijos
Pristatyta Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
Popiežius patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus. Palaimintuoju bus paskelbtas vilnietis kunigas Mykolas Sopocko (Vatikano radijas)
Popiežiškoji pasauliečių taryba patvirtino galutinę Sidnėjaus jaunimo dienų programą (Vatikano radijas)
Pristatyta Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai: „Žmonių šeima – taikos bendruomenė“
Reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI antrąją encikliką „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ (II; Vatikano radijas))
Į Romą atvyksta rusų stačiatikių metropolitas Kirilas (Vatikano radijas)
Skelbiami Lurdo jubiliejaus visuotiniai atlaidai (Vatikano radijas)
Pirmosios reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI antrąją encikliką „Spe salvi – Išgelbėti viltimi“ (Vatikano radijas)
Popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Spe salvi“. Kardinolo G. Cottier komentaras (Vatikano radijas)
Kard. Cordero Lanza di Montezemolo apie ateinančius apaštalo Pauliaus metus (Vatikano radijas)
Surengtas pirmasis tarptautinis susitikimas dėl pastovios gyvenimo vietos neturinčių asmenų sielovados (Vatikano radijas)
Kardinolas Kasperis Popiežiui ir kardinolams pristatė katalikų ekumeninio dialogo su kitomis krikščioniškosiomis konfesijomis būklę (Vatikano radijas)
Į Kardinolų kolegiją priimti 23 nauji nariai (Vatikano radijas)
Kardinolų pasitarimas Vatikane (Vatikano radijas)
Patriarchas Baltramiejus apie ekumeninį dialogą su katalikais (Vatikano radijas)
„Kamienines“ ląsteles galima gauti ir iš odos – baigiasi kontraversija dėl žmogaus embrionų? (Vatikano radijas)
Paskelbtos būsimosios, Dievo Žodžiui skirtos, Vyskupų Sinodo asamblėjos gairės (Vatikano radijas)
Paskelbtas Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos dokumentas apie katalikiškas mokyklas (Vatikano radijas)
Paminėtos tėvo Pedro Arrupe SJ gimimo šimtosios metinės (Vatikano radijas)
Paskelbtas Ravenoje vykusio katalikų ir ortodoksų ekumeninio dialogo susitikimo baigiamasis dokumentas (Vatikano radijas)
Ateinančiais metais Romoje vyks Gailestingumo kongresas (Vatikano radijas)
Popiežius kvietė megzti gyvą dialogą su Dievo žodžiu
COMECE siūlo remti santuoką
Popiežius meldėsi už mirusius hierarchus
Popiežius: visi pakviesti į šventumą
Pokyčiai „L‘Oservatore Romano“
Sportas padeda ugdyti taiką
Paskelbta Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos tema
Popiežius pabrėžė farmacininkų teisę vadovautis sąžine
Ispanų kankinių beatifikacija
Šventasis Sostas: Artimųjų Rytų krizės sprendimas – palestiniečių valstybės sukūrimas (iš Vatikano radijo)
Vatikane vyko septynių Popiežiškųjų akademijų iškilmingas posėdis (iš Vatikano radijo)
138 musulmonų vadovų laiškas popiežiui Benediktui XVI ir kitiems krikščioniškų Bažnyčių, konfesijų, bendruomenių vadovams (iš Vatikano radijo)
Vatikane pristatytas Tamplierių Ordino bylos aktų leidimas (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI lankėsi Neapolyje
Šventasis Sostas rūpinasi Afrikos plėtra
Vatikanas ragina nusiginkluoti
Paskelbti naujų kardinolų vardai
Benedikto XVI laiškas Pasaulinės maisto dienos proga
Popiežius iškėlė bažnytinės muzikos vertę
Bažnyčia sveikina medicinos pažangą įveikiant nevaisingumo problemas
Kardinolas Tauran komentavo islamo mokslininkų laišką
Benediktas XVI ir sportas
Popiežius ragino melsti pilnutinės vienybės tarp katalikų ir ortodoksų
Romos kurijos arkivyskupas paragino laikytis saiko statant mečetes
Arkivyskupas Follo UNESCO: pasaulio ateitis priklauso nuo kultūros (iš Vatikano radijo)
Kardinolas Claudio Hummes pasveikino Bažnyčios katechetus (iš Vatikano radijo)
Nusiginklavimas ir tarptautinis saugumas. Šventojo Sosto atstovas JTO (iš Vatikano radijo)
Popiežius ragino melstis rožinį už taiką
Vatikano atstovas Ženevoje gynė pabėgėlių teises
Migrantai gali būti „slėpiningas iššūkis“ Bažnyčioms
Teologinė komisija nagrinėjo prigimtinį įstatymą
Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose akcentavo žmogaus orumą
Popiežius ragino, kad vyskupai būtų Bažnyčių „angelai sargai“
Popiežius kvietė vyskupus būti „maldos vyrais“
Jonas Paulius II atsisakė „užsispyrėliškosios terapijos“
Nėra jokios „ketvirtosios Fatimos paslapties“
Spalio 17-oji - Pasaulinė skurdo atmetimo diena (iš Vatikano radijo)
III piligriminių kelionių ir šventovių sielovados Azijoje kongresas (iš Vatikano radijo)
Sekmadienį Ravenoje baigėsi Tarptautinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo mišriosios komisijos darbai (iš Vatikano radijo)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt