Popiežius Pranciškus: Šventoji Dvasia – mūsų pakeleivė (+video)
Popiežius Pranciškus krikščioniškoms brolijoms: „Liaudies pamaldumas yra brangus Bažnyčios turtas“
Dialogas su kitu – liudijant savo tikėjimą
Paskelbtas visas Popiežiaus Pranciškaus laiškas Krokuvos arkivyskupui kardinolui Stanisławui Dziwiszui skiriant jį ypatinguoju pasiuntiniu Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejaus iškilmėse
Popiežius Pranciškus: Drąsiai skelbkime Evangeliją; nebūkime atvėsę krikščionys
Arkivyskupas Becciu apie popiežiaus Pranciškaus reformą
Benediktas XVI apsigyveno vienuolyne Vatikane
Naujasis Rusijos ambasadorius įteikė Popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežius Pranciškus: Būkime bendruomenė visada tarianti „taip“ Viešpačiui (+video)
Popiežiškųjų akademijų veikla. Žmogaus evoliucija ir geras valdymas
Pirmąjį Marijai skirto mėnesio šeštadienį, gegužės 4-ąją, Šventasis Tėvas Pranciškus vadovaus Rožinio maldai Didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje
Gegužės 1-osios bendroji audiencija. „Darbas priklauso Dievo meilės planui“ (+video)
Popiežius priėmė Izraelio prezidentą (+video)
Pranciškus: jei nusidedi, eik į klausyklą dar, dar ir dar kartą
Popiežiaus Pranciškaus laiškas Ypatingajam pasiuntiniui į Kauno Katedros jubiliejaus iškilmę
Popiežiaus Pranciškaus homilija Sutvirtinimo Mišiose. „Jaunuoliai, gyvenkite dėl didelių dalykų“
Vidudienio malda: Marija tepadeda būti atidiems tam, ko prašo Šventoji Dvasia
Popiežius Pranciškus: mums reikia atvirų bendruomenių (+video)
Popiežius Pranciškus: Mūsų gyvenimas – pasirengimas (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija apie krikščionišką didžiadvasiškumą ir nuolankumą
Popiežius Pranciškus: Neslėpkime savo talentų (+video)
Sirija. Popiežius prašė apšviesti širdis, kad būtų išvaduoti pagrobti vyskupai
Popiežiaus malda už Sirijoje pagrobtus ortodoksų vyskupus
Popiežius Pranciškus: Už Bažnyčios ribų neįmanoma rasti Jėzaus
Popiežius Pranciškus: Jėzus – vieninteliai vartai į Dangų
Prieš 40 metų popiežius Pranciškus davė iškilmingus įžadus Jėzus Draugijoje
Vidudienio malda Gerojo Ganytojo sekmadienį. Jaunystę reikia paskirti dideliems idealams
Popiežius Pranciškus kunigams: „Trokškite patikti Dievui, o ne sau patiems“
Popiežius Pranciškus: Tik atvėsę krikščionys nori patogios Bažnyčios
Lenkija. Daugiau kaip 4000 seminaristų ruošiasi kunigystei
Prieš aštuonerius metus buvo išrinktas popiežius Benediktas XVI
Sekmadienį bus minima penkiasdešimtoji pašaukimų diena
Popiežius Argentinos vyskupams: Bažnyčia turi išeiti iš savęs
Trečiadienio bendroji audiencija. Jėzus įžengė į Dangų, kad būtų mūsų užtarėjas: nebijokime kreiptis į Jį! (+video)
Žemės drebėjimas Irake ir Pakistane. Popiežiaus Pranciškaus solidarumas ir malda.
Kardinolas Filoni. Reikia ieškoti tikėjimo kelių į Aziją
Sekmadienį Popiežius kunigystės šventimus suteiks Romos seminarijų auklėtiniams
Popiežius Pranciškus meldė Bažnyčiai vienybės per Šv. Andriejus Bobolos užtarimą
Popiežiui Benediktui – 86 metai
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta Bostonui: Nugalėti blogį gerumu!
Bostono kardinolas: Sprogimų tragedijos tamsoje žvelkime į Kristaus šviesą
Anglikonų Bažnyčia: vyras ir moteris santuokoje
Popiežius priėmė Ispanijos premjerą, Jeruzalės Lotynų patriarchą ir kelis Italijos vyskupus (+video)
Damasko maronitų arkivyskupas Nassar: Mirti ar išvykti?
Popiežius aukojo Mišias Šv. Pauliaus bazilikoje. Tikėjimą liudykime gyvenimu (+video)
Popiežius Pranciškus: Persekiojamieji tepajunta gyvą ir guodžiantį Prisikėlusio Viešpaties buvimą! (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus visuomet yra šalia, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis.
Sudaryta grupė kardinolų Popiežiaus patarėjų
Popiežius Biblinei komisijai: Dievo Žodis turi būti aiškinamas gyvoje Bažnyčios Tradicijoje (+video)
Popiežius aplankė Valstybės sekretoriatą
Prieš 27 metus Jonas Paulius II pirmą kartą apsilankė sinagogoje
Pastoriaus Schneiderio ir kardinolo Kocho komentarai po pastoriaus vizito Vatikane
Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškojo fondo atstovus (+video)
Prieš 50 metų paskelbta Jono XXIII enciklika "Pacem in terris"
Popiežius priėmė Mozambiko premjerą (+video)
Kita ataskaita apie Vatikano finansinį skaidrumą bus skelbiama gruodį
Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Ką mums reiškia Kristaus prisikėlimas? (+video)
Šventojo Tėvo užuojauta Iranui
„Pagonių kiemas“ keliaus į Meksiką
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius priėmė JTO Generalinį sekretorių (+video)
Popiežiaus užuojauta dėl Margaret Thatcher mirties
Vatikane pristatyta tarptautinė konferencija apie regeneracinę mediciną
Pranciškaus pontifikatas be užuolankų tęsia ekumeninį įsipareigojimą
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius Pranciškus. Dievo kantrybė laukia mūsų drąsos sugrįžti pas Jį (+video)
Romos vikaras emeritas kard. Ruini: Svarbu, kad popiežius būtų pagal Dievo širdį!
Popiežiaus Pranciškaus kalba Atvelykio sekmadienio vidudienį (+ video)
Romos vyskupo Pranciškaus ingresas į savo katedrą: vyskupijos atstovai prisieks paklusnumą
Popiežiaus Pranciškus paskyrė Pranciškonų ordino vyresnįjį Vienuolijų kongregacijos sekretoriumi
Popiežiaus susitikimai su Romos Kurijos vadovais. Tikėjimo mokymo kongregacijos pareiškimas.
Į Vatikaną atvyksta JTO generalinis sekretorius
Pal. Jonui Pauliui II dedikuojama Romos aikštė
Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Prisikėlęs Kristus – viltis pavargusiam pasauliui (+video)
Popiežius Pranciškus kasdien kalba Rožinį
Popiežiaus užuojauta potvynio aukoms Argentinoje
Popiežiškoji šeimos taryba apie „tarpkonfesines“ ir „tarpreligines“ santuokas
Popiežiaus Pranciškaus liturgijų kalendorius
Popiežiaus Pranciškaus malda prie pal. Jono Pauliaus II kapo (+video)
J.M. Bergoglio: „Jonas Paulius II, iki galo ištikimas Kristaus liudytojas“.
Pasaulinė autizmo diena
Popiežius Pranciškus Velykų pirmadienį: „Mes galime būti Kristaus malonės įrankiai“ (+video)
Popiežius Pranciškus aplankė apaštalo Petro kapą Vatikano nekropolyje
Velykų "Urbi et orbi"
Popiežius Pranciškus vadovavo savo pirmosioms Velykoms
Popiežiaus Pranciškaus Velyknakčio homilija. "Nebijokime Dievo naujovių"
Popiežiaus žinia Turino drobulės išstatymui
Po Didžiojo Šeštadienio tylos - Šviesos pergalė prieš tamsą
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui Pranciškui
Popiežiaus žodžiai po Kryžiaus kelio prie Koliziejaus. Dievas atsakė į blogį pasaulyje (+video)
Tėvo R. Cantalamessos homilija Didįjį penktadienį: Nuteisinimas dovanai tikėjimu ir Kristaus krauju
Kančios meditacijas prie Koliziejaus parengė Libano jaunimas
Popiežiaus Pranciškaus Krizmos Mišių homilija. Kada kunigas yra tarpininkas, o ne administratorius
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Išeiti“ iš savęs, iš savo pavargusio tikėjimo
Šventasis Tėvas Pranciškus: „Ir aš esu nusidėjėlis, kaip visi“
Pakoreguotas popiežiškasis herbas
Romos Vyskupo Pranciškaus įžengimo į Romos katedrą iškilmingosios Mišios įvyks Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 7 d.
Popiežius paprašė tuoj pat sustabdyti smurtą Centinėje Afrikos Respublikoje
Popiežius kol kas nesikels į Apaštališkuosius rūmus
Apie Paskutinės Vakarienės Mišias nepilnamečių kalėjime
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt