Jubiliejinių metų išvakarėse – interviu su popiežiumi apie gailestingumą
Bendroji audiencija. „Dėkoju Dievui už kelionę į Afriką“
Kardinolas Parolin Paryžiuje: mums reikia į ateitį orientuoto susitarimo
Popiežius padėkojo Dievo Motinai už kelionę
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve: Afrika, klimatas, fundamentalizmas, vatileaks, kitos kelionės
Pranciškus: kuo plačiau atsiverti Dievo gailestingumui
Popiežius Pranciškus CAR: taika nėra parašas ant dokumento, bet kasdienis darbas
Popiežius atvėrė Bangio katedros šventąsias Duris. Prasidėjo Gailestingumo jubiliejus
Pranciškus atvyko į Centrinės Afrikos Respubliką. Susitikimai su pabėgėliais ir evangelikais
Popiežius kunigams ir vienuoliams: negalime gyventi dvigubo gyvenimo
Popiežiaus Kenijos jaunimui: Kas meldžiasi, nepraranda vilties
Popiežius lūšnynų gyventojams: jūs užimate ypatingą vietą mano gyvenime
Pranciškus aplankė JT centrinę būstinę Nairobyje: teisingesnė tvarka nėra utopija
Popiežius: Dievas, kuriam mes tarnaujame, yra taikos Dievas
Popiežius atvyko į Afriką. Sutikimas Nairobyje
Kenijos spauda apie popiežiaus vizitą
Popiežiaus sveikinimai Kenijai, Ugandai ir Centrinės Afrikos Respublikai
Popiežius: Jėzus – Bažnyčios ir mūsų sielų brangiausias turtas
Viešpaties Angelo malda. Kristaus karalystės logika skiriasi nuo pasaulio
Popiežius: Krikščioniškas ugdymas savaime reiškia ir žmogiškąjį ugdymą
Popiežius priėmė Ukrainos prezidentą
Popiežius Pranciškus: kietumas nėra gerai nei kunigui, nei jo žmonėms
Ryto Mišios: Prašykime malonės nesupasaulėti, nedegraduoti
Nauji palaimintieji ispanai – aklo smurto ir ekstremizmo kankiniai
„Pro orantibus“
Motina Teresė palaimintoji, galbūt netrukus ir šventoji
Vokietijos ganytojų vizitas „Ad limina“. Popiežiaus žinia
Popiežius: Atmetimo kultūra yra nekrikščioniška
Artimųjų rytų Bažnyčių vyskupai pasmerkė teroristinius išpuolius Paryžiuje ir Beirute
Vokiečių vyskupai Romoje: ko iš jų laukia Popiežius?
Pranciškus: Jėzus verkia dėl karų pasaulyje
Vatikanas ruošiasi Šventųjų Durų atidarymui
Bendroji trečiadienio audiencija. Bažnyčioje daug durų, kurios turi būti atviros!
Po teroro aktų Paryžiuje: visi musulmonai blogi?
Pranciškus: Būkime ištikimi savo krikščioniškai tapatybei
Popiežius Pranciškus: Saugokimės pasaulio dvasios
Popiežius aplankė Romos liuteronų bendruomenę
Paskelbti Ratzingerio premijos 2015 metų laureatai
Paryžiuje ilgai skambėjo gedulo varpai
Slovakijos vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: Smurtas Dievo vardu – piktžodžiavimas
Popiežius: Mes laukiame ne „laiko“ ar „vietos“, bet Viešpaties
Popiežius Pranciškus: Tai kas įvyko – nežmoniška
F. Lombardi: Esame sukrėsti pamišėliško smurto ir neapykantos
Paryžiaus arkivyskupas: „Nesileiskime, kad užvaldytų panika ir neapykanta“
„Išpuoliai Paryžiuje tai išpuolis prieš visus žmones ir visą Europą“
Popiežius priėmė Jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą
Misionieriaus klausimas: ar adekvačiai suvokiame migracijos problemą?
Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas lankysis Sirijoje
Popiežius priėmė Romano Guardini fondo suvažiavimo dalyvius
Pranciškus: Nestabmeldžiaukime daiktams ir savo įpročiams
„Kas duoda vargšams – skolina Dievui“
Popiežiaus bendroji audiencija. Šeima prie namų stalo ir prie Eucharistijos stalo
Pranciškus: Šventųjų metų kelionėje sutikti kartu einantį Viešpatį, kaip Emauso mokiniai
Sirijos katalikų rūpesčiai. Alepe šeimos badmiriauja
Konferencija Kaire: kaip sutramdyti islamo ekstremistų fatvas?
Pranciškaus darbotvarkėje: Romano Guardini
Popiežius priėmė Bosnijos ir Hercegovinos delegaciją
Pranciškus: Tik žiūrėdamas į Dievą žmogus gali suprasti save
Popiežius: Dabartinio meto problemas turime priimti ne kaip kliūtis, bet kaip iššūkius
Pranciškus: kovokime prieš išnaudojimo vėžį
Popiežius Pranciškus įšventino naują vyskupą. Bažnyčiai ir pasauliui reikia gailestingumo
Sekmadienio vidudienio maldos temos: padalinti kotletai ir pavogti dokumentai
Popiežius priėmė Lenkijos prezidentą
Popiežius Pranciškus: Poilsis ir darbas yra susiję dalykai
Dominikonai mini 800 metų ordino steigimo jubiliejų
Šventosios Žemės bažnyčiose bus daugiau nuodėmklausių
Popiežiaus interviu gatvės laikraščiui: neturtas ir pagundos
Pranciškus: Vaikai - dovana ir pirmasis visuomenės resursas
Sukurtas įrankis komunikacijos Bažnyčioje ir su Bažnyčia tyrinėtojams
Popiežius: Liūdna matyti kunigus prisirišusius prie pinigų
Kard. Braz de Avis: „Atnaujinimas juda į priekį“
Popiežius: Žmogus gali man nepatikti, bet mano širdis turi būti jam atvira
Pranciškus: visi krikščionys yra Bažnyčios nariai
Anglų primo Welby ir patriarcho Baltramiejaus susitikimas: už solidarią Europą
Irake - demonstracija prieš mažamečių islamizacijos įstatymą
Popiežiaus bendroji audiencija. Šeima – atleidimo mokykla
Dar kartą apie nutekintus konfidencialius dokumentus
Parapijos bus misionieriškos jei remsis Dievo Žodžiu
Dekreto dėl pasauliečių apaštalavimo penkiasdešimtmetis
Šventojo Sosto atstovas JTO: Reikia ryžtingiau veikti prieš žmogaus teisių pažeidėjus
Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus
Popiežius konsekruos Romos vyskupą augziliarą
Konferencija Peterburge apie Vilniaus arkivyskupą
Sirų katalikų sinodas paprašė skubiau priartinti taiką Sirijoje ir Irake
Popiežiaus enciklika Meksikos senate
Pranciškus: šventumo kelias yra laimės kelias
Naujų laikų vienuoliai: „provokuojantis solidarumas“
Šventojo Sosto paviljonas Milano EXPO parodoje pelnė pirmąją vietą
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos lėktuvo katastrofos
Vatikano Spaudos salės pareiškimas po areštų dėl konfidencialių dokumentų nutekinimo
Popiežius: Meilė ir atjauta stipresnės už mirtį
Kada popiežius paskelbs dokumentą apie šeimą?
Popiežius Pranciškus: Dievas atleidžia kaip tėvas
Pranciškus: Dievas negali nemylėti
Popiežius Pranciškus: Marijos radijas skelbia krikščioniškąją viltį
Interviu su Prezidente D. Grybauskaite: Europos laukia didžiuliai iššūkiai, popiežiaus balsas turi būti girdimas
Popiežius priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentę
Vienuolė: serganti prostitutė su trimis vaikais apvertė mano pašaukimą
Trečiadienio audiencija: katalikai ir kitų religijų išpažinėjai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt