Popiežius Pranciškus apsilankė Marijos didžiojoje bazilikoje
Popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio SJ (trumpa biografija)
Pasaulio politinių lyderių, taip pat ir Lietuvos Prezidentės, sveikinimai popiežiui Pranciškui
Vienas iš pirmųjų popiežiaus Pranciškaus gestų – skambutis popiežiui emeritui
Popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios Mišios ir kiti pirmieji susitikimai
Popiežius PRANCIŠKUS (fotogalerija po išrinkimo)
Habemus Papam. Išrinktas POPIEŽIUS PRANCIŠKUS
Kas vyksta konklavoje nuo popiežiaus išrinkimo iki jo pirmojo pasirodymo
Antradienio vakarą ir trečiadienį tūkstančiai žmonių laukė Šv. Petro aikštėje
Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčia
Vėl juodi dūmai. Trečiadienio rytą Popiežius dar neišrinktas.
Prasidėjo popiežiaus rinkimai. Po pirmo balsavimo – juodi dūmai
Mišios už būsimą Popiežių
Baigėsi kardinolų kongregacijos. Antradienį prasideda konklava.
Kas gali būti renkamas popiežiumi?
Popiežiaus rinkimai yra visos Bažnyčios reikalas
Kaip balsuojama konklavoje?
Šeštadienį įvyko priešpaskutinė popiežiaus rinkimams besiruošiančių kardinolų generalinė kongregacija
Trumpa popiežių rinkimų istorija
Arkivyskupas Tomasi. Kodėl egzistuoja vaikų prostitucijos rinka?
Popiežiaus rinkimų Konklava prasidės kovo 12 d.
Konklavos meditacijai Siksto koplyčioje vadovaus kardinolas Prospero Grech
Kardinolai apie popiežiaus rinkimus, Romos Kurijos reformą ir kolegialumą
Ketvirtadienį įvyko penktoji kardinolų Generalinė kongregacija
Kardinolų maldos susitikimas Šv. Petro bazilikoje
Susirinko dar ne visi elektoriai. Kardinolai nori Konklavai pasirengti neskubinant
Popiežius emeritas labai nuoširdžiai priėmė kardinolų telegramą
Rengiantis konklavai uždaryta Siksto koplyčia
Vatikano dienraštis apie žemaičių krikšto jubiliejų: Šeši šimtai šešiems šimtams
Kardinolų telegrama Popiežiui emeritui
Kardinolai tęsia pasirengimus naujo popiežiaus rinkimams; konklavos pradžios datos dar nesvarstė
Prasidėjo kardinolų generalinės kongregacijos
Šv. Kazimiero šventė Romoje
Sekmadienis be popiežiaus vadovautos vidudienio maldos
Žemaičių krikšto jubiliejus Romoje
Romos bazilikose meldžiamasi už artėjančią Konklavą ir jos dalyvius
F. Lombardi SJ: Viltingas atsisveikinimas su Benediktu XVI
Pirmoji kardinolų Generalinė Kongregacija įvyks kovo 4 rytą
Kardinolų kolegija ir konklavos tėvai
Petro Įpėdinio sostas tuščias (video)
Baigėsi Benedikto XVI pontifikatas
Benediktas XVI Castelgandolfe: Esu piligrimas (video)
Paskutinis Popiežiaus Benedikto XVI tweetas 17.15 val.
Šventasis Tėvas persikėlė į Castelgandolfą
Benediktas XVI atsisveikino su kardinolais
Paskutinė Benedikto XVI bendroji audiencija. Popiežiaus kalbos vertimas
Popiežius siunčia savo atstovą į Kauno katedros sukakties minėjimą
Bulgarijoje ortodoksų Bažnyčia naujuoju patriarchu išrinko Neofitą.
Sirijos krikščionių bendruomenės šauksmas į pasaulio sąžinę
Benediktas XVI bus „Popiežius emeritas“
Benediktas XVI pakeitė Pontifikato pradžios apeigas
Kard. Bertone vienuolijas kviečia melstis už Bažnyčią ir Popiežių
Popiežius Benediktas XVI pakeitė kai kurias Popiežiaus rinkimų normas
Kard. O'Brien pareiškimas dėl nedalyvavimo Konklavoje
Popiežius Benediktas XVI padėkojo tyrimo darbą užbaigusiai Kardinolų komisijai
Popiežius priėmė kard. O'Brien atsistatydinimą ir paskyrė Vitebsko Apaštalinį administratorių
Paskutinė Benedikto XVI vadovauta sekmadienio vidudienio malda
„Neparašyta Benedikto XVI enciklika“
Volokolamsko metropolitas Hilarionas: Benediktas XVI dar kartą įrodė savo moralinį integralumą
Baigėsi Šventojo Tėvo Benedikto XVI Gavėnios rekolekcijos
Kard. G. Ravasi: Netikintys nesidžiaugia netikėjimu
Vatikano valstybės sekretoriato komunikatas dėl žiniasklaidos korektiškumo
Benediktas XVI – tikėjimo pavyzdys ir liuteronams
Pasaulinės Bažnyčių tarybos iniciatyva Gavėniai: septynios savaitės vandeniui
Katalikiškoje ligoninėje Japonijoje veikia vienintelis „gyvybės langelis“
Varpų skambėjimas lydės Popiežiaus abdikaciją
Spaudos salės direktorius: lefebristų klausimas atidėtas sekančiam pontifikatui. Svarbu dvasiškai paremti kardinolus Bažnyčios tarnystei svarbiu laikotarpiu
Kard. G. Ravasi: nevenkime egzistencinių temų
F. Lombardi SJ: Benediktas XVI galbūt patikslins kai kurias naujo popiežiaus rinkimo normas
Arkivyskupas Zollitsch: Benediktas XVI sužadino džiaugsmą būti katalikais
Kardinolas Tauran: svarbiausia – mokyti tikėjimo turinio
Kard. Angelo Sodano: Bažnyčia – ne tik žmonių organiza
Kard. W. Kasper: Atsistatydinimas – didžiausia Benedikto XVI reforma
Arkiv. A. Becciu apie Popiežiaus sprendimą atsistatydinti
Peter Seewald: Benediktas XVI daug matė ir daug kentėjo
Venesueloje nužudytas kun. Jose Ramon Mendoza
Visur pasaulyje rengiamos padėkos Mišios ir adoracijos už Benedikto XVI pontifikatą
Vatikane vyksta Gavėnios rekolekcijos
Trečia kančių Gavėnia Sirijoje. Ar karas pakirs krikščionių bendruomenės ateitį?
Kard. Gianfranco Ravasi. Gavėnios rekolekcijos bus ramybės metas po audros.
Benediktas XVI sekmadienio vidudienį: Ką rinktis – save ar Dievą?
Ar konklava prasidės anksčiau?
Popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos kunigais
Popiežiaus žinia Tarptautiniam žemės ūkio vystymo fondui
Šventieji Kirilas ir Metodijus – genialūs evangelizuotojai
Anglikonų arkivyskupas Rowan Williams: melsiuosi už Popiežių ir lauksiu naujų teologinių veikalų
Baltramiejus I: Popiežius Benediktas – bičiulis ir krikščionių vienybės tarnas
Benediktas XVI: Prašykime užtarimo Bažnyčiai dabartiniu ypatingu metu
Benediktas XVI. Gundymų esmė – paversti Dievą instrumentu
Pontifikato užsklandoje - Benedikto XVI atsisveikinimo audiencijos
Benediktas XVI: „Tai padariau visiškai laisvai“
Popiežius paragino Gavėnuos laikotarpiu skirti daugiau vietos Dievui
T. Federico Lombardi SJ: Benediktas XVI – nuolankumo ir drąsos vertinant savo galimybes pavyzdys
Benedikto XVI gestas pateks į istoriją
Popiežiaus atsistatydinimo atgarsiai Pasaulinės ligonių dienos iškilmėje Bavarijoje
Popiežius Benediktas XVI atsistatydina (video)
F. Lombardi SJ: Popiežiaus drąsa ir dvasios laisvė
Popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimas - tarsi žaibas iš giedro dangaus (kard. A. Sodano)
Popiežius Benediktas XVI atsistatydina. Pranešimo tekstas
Benediktas XVI: Dievo Žodis teatgaivina drąsą, pasitikėjimą ir ryžtingą polėkį skelbti Evangeliją
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt