Popiežiaus sveikinimas Pax Christi suvažiavimui Betliejuje
Pranciškus paprašė dauginti pagarbos Marijai ženklus
Katechezė apie šeimą ir realų gyvenimą: „prašau, ačiū, atleisk“
Vatikano ir Palestinos susitarimas
Pranciškus: Maisto pakanka, bet trūksta valios juo dalintis
Pranciškaus „užsukimas“ į Kubą tampa trijų dienų vizitu
Pranciškus: Gailestingumas šiandien kaip niekad aktualus
Popiežius Pranciškus: Krikščionys liudija Velykų vaisingumą
Pranciškus – gailestingumo popiežius
Sekmadienio Vidudienio malda. Mylėti visus konkrečiais veiksmais
Vatikano radijo Mišiose prisiminta Antono Schmido gyvybės auka Lietuvoje
Popiežius priėmė Kubos prezidentą
Popiežiaus žinia: Teatsiveria širdys kenčiančiųjų šauksmui
Pranciškus: Šventoji Dvasia įkvepia naujumą ir darną
Pranciškus: Europos krikščionys turi kalbėti vienu balsu
Pranciškaus: Tikrąja meile dalijamasi, ji nelieka izoliuota
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie santuoką
Gailestingumo jubiliejaus renginių kalendorius
Gailestingumo jubiliejaus šūkis ir logotipas: „Gailestingi kaip Tėvas“
Popiežius: Krikščionis pakelia sunkumus pavesdamas save Viešpačiui
Kardinolas Sandri irakiečiams: kovokite su nevilties pagunda, Viešpats yra su jumis!
Sekmadienio vidudienio malda. Palaimintasis Luigi Bordino, slaugas
Kard. B. Rai UNESCO: be krikščionių islamui Artimuosiuose Rytuose gresia fundamentalizmas
Klauzūrinės seserys interneto eroje
Pranciškus: „eik į politiką, nors ir kentėsi, nors suklupsi“
Popiežiaus bendroji audiencija. Kvieskimės Jėzų į vestuves
Kunigų kongregacijos prefektas prisiminė „pirmąją meilę“
Bažnyčia darnaus vystymosi amžiuje. Simpoziumas Vatikane
Pranciškus: Sakramentuose semiamės jėgų mąstyti ir veikti pagal Evangeliją
Europos Taryboje – dar viena rezoliucija su „gender“ terminologija
Vatikane – koncertas labiausiai stokojantiems
Kardinolas Sarah: trūksta krikščionių – ne skaičiaus, bet iš tiesų persmelktų Evangelijos
Nepalas po žemės drebėjimo. Krikščionių solidarumas
Sekmadienį Vašingtone surengta Eisena už santuoką
Kodėl jaunuoliai radikalizuojasi? Arkivyskupas Auza: daugiau dėmesio šeimoms
Studentų kieme – diskusija „Miestas: Babelė ar Jeruzalė?“
Popiežius: kunigas – ne vadybininkas, bet tarnas
Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo Nepale aukas
Maldos už pašaukimus diena. Popiežius įšventino 19 kunigų
Pranciškus: Pasitikėkime ne pasaulio, bet Dvasios galia
Pranciškus: kelia rūpestį antisemitinės tendencijos Europoje
Popiežius Pranciškus: Esame Gyvojo Dievo liudytojai
Italijos prezidento vizitas Vatikane
Pranciškus paragino įsipareigoti Jėzus „gerumo revoliucijai“
Pranciškus: Palaiminimų žinia tesulaukia atgarsio mūsų visuomenėse
Prieš 10 metų buvo išrinktas Benediktas XVI
Popiežiaus žinia maldų už pašaukimus dienos proga
Pranciškus: Nuosavybė privalo tarnauti bendram gėriui
Ses. Celina Galinytė OSB, kongreso apie ugdymą Romoje dalyvė: nedėti į formą, bet palydėti
Popiežiaus homilija šv. Mortos koplyčioje: Bažnyčia kviečia atvirai ir drąsiai skelbti Jėzų Kristų
Popiežiaus laiškas VII Amerikos šalių aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams
Šv. Grigalius Narekietis paskelbtas Bažnyčios mokytoju, paminėta armėnų tragedija
Vidudienio malda: Tomo atsivertimas ir plojimai ortodoksams, švenčiantiems Velykas
Bulė „Misericordiae Vultus“ - gailestingumo dvasingumas kiekvienam
Gailestingumo Jubiliejus. Popiežius nurodė įrengti Gailestingumo Duris visose vyskupijose
Kodėl būtent dabar Gailestingumo Jubiliejus?
Popiežius susitiko su armėnų katalikų vyskupais
Bendra krikščionių ir musulmonų eisena Kenijoje
Kard. Filoni: Irako krikščionys laukia popiežiaus
Prancūzija: ligotos pasaulietiškumo formos
Popiežius Pranciškus: Nė vienas vaikas nėra „klaida“
Pašvęstojo gyvenimo metai: formuotojų kongresas Romoje
Velykos Šventojoje Žemėje
Konstantinopolio patriarchas: bendrystės kelias bus ilgas ir sunkus, bet alternatyvos nėra
Pranciškus: Krikščionys persekiojami; neapsimeskime, kad nematome
Velykų Urbi et orbi
Velyknakčio Mišios Vatikane: budėti, išeiti, įžengti
Kryžiaus kelias prie Koliziejaus
Didysis penktadienis. Kristaus agonija tęsiasi iki pasaulio pabaigos
Paskutinės vakarienės Mišios kalėjime
Pranciškus Krizmos Mišiose: geras nuovargis ir blogas nuovargis
Krikščionių žudynės Kenijoje. Kunigo suėmimas Sirijoje
Prieš 10 metų mirė Jonas Paulius II
Pranciškaus katechezė: Vardan gerų Velykų būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus
Libane įsteigta nuolatinė krikščionių ir musulmonų konferencija
Paskutinė vakarienė
Kardinolas Filoni tęsia kelionę Irake
Krokuva ruošiasi Pasaulio jaunimo dienoms
Šv. Teresės jubiliejus Aviloje
Nuosaikiųjų musulmonų atsakas religiniam ekstremizmui
Pranciškaus kvietimas Bažnyčios jaunimui: skleiskite Tėvo jautrumą
Popiežius Pranciškus: Dievo ir mūsų stilius – nuolankumas
Popiežiui Pranciškui rūpi Irako ir Nigerijos šeimos
Popiežiaus laiškas karmelitams: Su šv. Terese Aviliete žvelgti į pasaulį Kristaus akimis
R. Cantalamessa: Rytų ir Vakarų mokymas apie išganymą
Pranciškus: Džiaugsmas ne šaltoje doktrinoje, o tikėjime ir viltyje sutikti Jėzų.
Pranciškus visų paprašė specialios maldos už Sinodą šeimai
Tragedija Prancūzijoje: popiežiaus, prancūzų, vokiečių ir ispanų vyskupų užuojauta
Popiežius Pranciškus: mažiau verkšlenimo
Arkivyskupas Auza. Ne visos vaisingumo technologijos atitinka žmogaus orumą
Kovo 24 d. minima Misionierių kankinių diena
Pranciškaus ryto Mišios: teisingumas nėra atskirtas nuo gailestingumo
Popiežius padovanojo kišeninę Evangeliją sekmadienio Vidudienio Maldos dalyviams
Popiežius: Neapoliečiai, neleiskite, kad iš jūsų pavogtų viltį
Bus kanonizuoti šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės tėvai
Pranciškus Neapolyje. Malda prie Pompėjos Mergelės ir apsilankymas periferijoje
Pranciškus susitikime su jaunimu: pjaunama tai, kas sėjama
T. Cantalamessa Gavėnios pamokslas: Filioque
Pranciškus: per ligonius priartėjame prie kenčiančio Kristaus
Popiežius Pranciškus: Mirties bausmė – žiauri ir nežmoniška
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt