Kard. R. Cantalamessa OFM cap: „nuvykau kaip Saulius, grįžau kaip Paulius“
Popiežius: Bažnyčia priima visus asmenis, organizacijos – kitas dalykas
Maltos Ordino ambasadorė apie Betliejų: ekonominė griūtis ir baimė dėl ateities
Popiežius kalbėjosi su Palestinos prezidentu
Popiežius Vėlines paminėjo Britų tautų sandraugos kapinėse
Visų Šventųjų vidudienio malda. Šventumas – dovana ir kelias
Popiežiaus palaiminta kario gertuvė sugrįžo į Lvivo bažnyčią
Popiežiaus pratarmė: Dievas labai mėgsta klausimus, galbūt labiau už atsakymus
Atnaujintas Popiežiškosios teologijos akademijos statutas
JTO: derybose sprendžiant konfliktus dalyvauja tik 16% moterų
Misionierė Neringa: „Mūsų maldos namai 12 metų šlovina Dievą po 24 valandas 7 dienas per savaitę“
Maldos intencija lapkričio mėnesiui
Pareikalauta sugrąžinti arkivysk. M. Reinio atminimo lenta
P. Ruffini. Sinodas nepateikė meniu, bet nurodė kryptį
Popiežius: Jėzaus kryžius suteikia prasmę mūsų kryžiams
Šventasis Sostas remia iniciatyvas, siekiančias teisingos taikos Ukrainai
Knyga apie ekologiją vaikams ir tėvams su popiežiaus pratarme
Vatikano ir Irano užsienio reikalų ministrai kalbėjosi telefonu
Malda už taiką Šventojoje Žemėje
Popiežius: meilė artimui – meilės Dievui atspindys ir įrodymas
Popiežius: didžioji reforma – garbinti Dievą ir tarnauti žmonėms
Šeštadienio vakarą baigėsi Sinodo posėdžiai
Prieš 65 metus išrinktas staigmenų popiežius – Jonas XXIII
Popiežius dalyvavo baigiamuosiuose Sinodo darbuose, meldė už žuvusius JAV
Popiežius prašė nepaliauti melstis už Ukrainą, Palestiną ir Izraelį
Į Šventuosius metus atvira širdimi su šv. Judu Tadu
Tikėjimo mokymo dikasterija tirs Marko Rupniko bylą
„Taikos Karaliene, sutaikink savo vaikus, apakintus neapykantos!“
Popiežius meldžiasi už uragano aukas Meksikoje
Popiežius priėmė penkis rytų katalikų patriarchus
Ukrainos katalikai meldžiasi kartu su popiežiumi ir tikinčiaisiais visame pasaulyje
Jeruzalės lotynų patriarchas: sakykime ne mirties, o gyvenimo žodžius
Kard. M. Zuppi: „Hamas“ – didžiausias palestiniečių tautos priešas
Paskirtas naujas Slovakijos graikų apeigų katalikų vadovas
Popiežius: klerikalizmas – žaizda Bažnyčios veide ir kančia Dievo tautai
S. Ševčuko piligrimystė į Montecassino vienuolyną ir karių kapines
Ukrainoje dėl Rusijos agresijos žuvo 30 000 civilių gyventojų
Popiežius kalbėjosi su Turkijos prezidentu
Rusijoje išniektas vyskupo kankinio Dievo tarno M. Reinio atminimas
Sinodo dalyviai paskelbė Laišką Dievo tautai
Popiežius pasveikino socialinį festivalį
Sinodo dalyvių Rožinio malda už taiką
Trečiadienio katechezė: šventieji Kirilas ir Metodijus, slavų apaštalai
Popiežius: meldžiuosi už Artimuosius Rytus ir Ukrainą
Argentina Bažnyčiai padovanojo naują šventąją
Kard. F. Filoni: malda už taiką yra šauksmas, biblinės tradicijos dalis
Vysk. A. Jurevičius: parsivešiu pasaulinės Bažnyčios nuotaiką ir patirtį
Šv. Benediktas – taikos pasiuntinys ir Europos globėjas
Kardinolas Ch. Bo: Dievas yra sinodinio kelio vadovas, žemėlapis ir bendražygis
Sinodo asamblėja artėja prie pabaigos
T. Radcliffe’as OP: per Sinodą išgirsti žodžiai tedygsta ir auga mumyse
Sinodo teologas: Dievas nepaliaujamai mus veda link naujų įžvalgų
Don Gnocchi fondas: pagyvenusių žmonių priežiūra namuose
Popiežius paskambino JAV prezidentui
Popiežius sekmadienio vidudienį: esame savo visuomenės piliečiai ir Dievo vaikai
Popiežius: mano mintyse – Palestina, Izraelis ir Ukraina
Popiežiškasis universitetas pagerbė visuotinį patriarchą Baltramiejų
Misijų sekmadienio šventė Romoje (vAJ)
Romoje paminėtas šv. Juozapatas (vAJ)
Ką sinode pasakytų šv. Juozapatas? Paroda apie garsųjį vienybės apaštalą
Vatikanas ir Bosnijos Hercegovinos pažanga europiniame kelyje
Arkivysk. G. Grušas per sinodo spaudos konferenciją: svarbiausia – širdies atsivertimas
Sinodas paskelbs kreipimąsi į Dievo tautą
Malda už migrantus Šv. Petro aikštėje
Raketa pataikė į Gazos ortodoksų bažnyčią. Yra aukų
Arabų pusiasalyje – neeilinis Bažnyčios jubiliejus
Į Romą atvyksta paleisti iš kalėjimo Nikaragvos dvasininkai
Katalikai sudaro 17,67% pasaulio gyventojų
COP28 prezidentas apie „Laudate Deum“
Sinodas – kad visi tikintieji būtų aktyvesni, o vyskupai geriau suprastų savo vaidmenį
Popiežius susitiko su Pasaulio žydų kongreso vadovu
Popiežius priėmė Airijos prezidentą
Popiežiaus šv. Pijaus X relikvijos Venecijoje
Kas yra sinodas Ortodoksų Bažnyčioje?
Jeruzalės anglikonų vyskupas: „Ligoninės turi būti neliečiamos. Įvykdytas nusikaltimas“
Popiežius priminė artėjančią misijų dieną
G. Grušas: sinodiškumas nėra savitikslis, bet turi tarnauti misijai
Popiežius: spalio 27 d. melsimės ir pasninkausime už taiką
Trečiadienio katechezė: romaus evangelizavimo grožis ir šiluma
Argentinos žinių agentūra paskelbė interviu su popiežiumi
Popiežiaus liturginių apeigų kalendorius lapkričio mėnesį
P. Parolinas: eisime taikos keliu, kai priimsime kitų skausmą
Jeruzalės patriarchas: išklausykime kitą, nors mūsų sielos apakintos
Kardinolas G. Ryšas: Su tikėjimu daryti tai, kas neįmanoma
Cistersų vadovas įžvelgia sinodo panašumų su šv. Benedikto regula
Šv. Jonas Paulius II toliau mus ragina atverti duris Kristui
Šventosios Žemės dominikonas: melskime Rožinio Mariją teisingos taikos
Popiežiaus valstybės sekretorius apsilankė Palestinos ambasadoje
A.Duttonas: užtikriname paramą Jeruzalės Caritui, meldžiamės už taiką ir raginame abi puses laikytis humanitarinės teisės
Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai ragina dvigubinti pastangas Šventojoje Žemėje siekiant taikos
Popiežiaus žinia Pasaulinės maisto dienos proga
„Gana! Karas visada yra pralaimėjimas! Visada!“
Popiežius: nebūkime kurti Dievo kvietimui
Pranciškaus apaštališkasis paraginimas „C’est la Confiance“ („Pasitikėjimas“)
Popiežius skalabrinams: kad nusileistume tarp žmonių, visų pirma pakilkime pas Dievą
Kard. P. Parolinas: smerkiame „Hamas“ ataką, stenkimės išvengti naujo kraujo liejimo
Pamaldos už žuvusį danų paramediką – Kyjive ir Kopenhagoje
Popiežius priėmė Peru prezidentę ir Bahamų premjerą
Pranciškus pasveikino Pijaus VII jubiliejaus dalyvius
Sinodo asamblėjos naujienos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt