Benediktas XVI: Yra pašaukimų! Svarbu lydėti juos brandinimo kelyje.
Benediktas XVI. Bažnyčia pasitiki jaunuoliais
Popiežiškosios kultūros tarybos posėdis. „Kas naujo jaunimo pasaulyje?“
„Dangaus ir žemės Sutvėrėjas“. Popiežiaus katechezės santrauka
„Tikėjimas ir religingumas besikeičiančioje Europoje. Nauji krikščioniški judėjimai Europoje: iššūkiai ar progos?“
Popiežiškajame Grigaliaus universitete pristatyti aktai apie lytinį išnaudojimai. Ką Bažnyčia daro?
Popiežiaus žodžiai po Italijos prezidento pasiūlyto koncerto. Žmogus ieško prasmės, kuri atvira vilčiai
Benediktas XVI: Europoje tebūna apsaugotas kiekvieno žmogaus orumas
Buvusiam Los Andželo kardinolui uždrausta vieša veikla
Popiežiaus homilija Kristaus Paaukojimo šventės Mišiose
Popiežiaus žinia Gavėniai: „Tikėjimas meile žadina meilę“
„Tikiu Visagalį Tėvą“. Popiežiaus katechezės santrauka
Naujos normos efektyvins Bažnyčios karitatyvinius veiksmus
Sirija. Armėnų katalikų arkivyskupas apie padėtį Aleppo mieste
Visuotiniai atlaidai Pasaulinės ligonių dienos proga
Pristatyta Pasaulinė ligonių diena
Didžiojoje Britanijoje pristatytas įstatymas apie homoseksualių asmenų santuoką. Viešoji erdvė užteršta „homofobijos“ etiketėmis
Chaldėjų konklava Romoje
Benediktas XVI: Sekmadienis - poilsio, bet ir Viešpaties diena
Kardinolas Schonborn. Katekizmas yra vertinga priemonė ieškančiam pagrįsti savo viltį
Rengiamas Mišių vadovas
Apaštališkieji laiškai motu proprio: dėl kunigų seminarijų ir katekizavimo
Popiežius Rotos teisėjams: Ar įmanoma sakramentinė santuoka be tikėjimo?
Šv. Pauliaus atsivertimo šventės mišparai. Maldų savaitės už krikščionių vienybę pabaiga
Popiežius priėmė katalikų ir Rytų ortodoksų komisiją
Paskelbta Benedikto XVI žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai
Mirė kardinolas Jozef Glemp
Pristatyta Kanonų teisės kodekso studijų diena. 30 metų nuo kodekso paskelbimo
Vatikano radijo redakciniai straipsniai: Krikščioniškieji radijai
Benediktas XVI. „Tikiu į Dievą“
Kard. Turkson laiškas Tarptautinei maldų už Šventosios Žemės taiką dienai
Sekmadienį bus minima tarptautinė Maldų už taiką Šventojoje Žemėje diena
Šventasis Sostas - Centrinės Amerikos Integracijos Sistemos ekstraregioninis stebėtojas
Turkijoje nuteistas vysk. Luigi Padovese žudikas
Misionierius Kazachstane: visi krikštytieji pašaukti evangelizuoti
Nėra jokių žinių apie spalio mėnesį Kongo Demokratinėje Respublikoje pagrobtus vienuolius
Šventasis Sostas ir Vietnamas
Paskirtas naujas Vatikano televizijos centro vadovas
Ekumenizmas Šventojoje Žemėje
Šv. Agnietės šventė. Ėriukų palaiminimas
Benediktas XVI: Bažnyčiai reikia nuolat atsinaujinti
Benediktas XVI: Žmogus – vienintelis ir nepakartojamas
Ganytojų skyrimai Airijoje ir Vokietijoje. Šventasis Tėvas bendrystę suteikė naujam koptų katalikų Bažnyčios patriarchui
Kard. Ravasi vadovaus Gavėnios rekolekcijoms Vatikane
Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją
„Kirche in Not“ steigėjo Werenfriedo van Straateno gimimo šimtosios metinės
Egiptas. Nesiliauja smurtas prieš krikščionis
Kardinolas Kochas: Krikščioniškas tikėjimas be vienybės siekio yra nekrikščioniškas
Video žinios apie Popiežiaus veiklą Youtube ir lietuviškai
Benediktas XVI: Kristus – Apreiškimo tarpininkas ir pilnatvė
Strasbūro teismo sprendimai keturių britų byloje dėl diskriminacijos religiniu pagrindu. "Taip" religiniams simboliams darbo vietoje
Penktadienį prasideda Maldų savaitė už krikščionių vienybę
Pal. popiežius Jonas Paulius II 1991 metų sausio 13-ąją: „kenčiu ir meldžiuosi su jumis“
Popiežius Benediktas XVI: Visur, įskaitant darbo aplinką, drąsiai liudyti Dievo meilę
Br. Alois apie naujametinį Taizé susitikimą Romoje: „Mums reikia vieniems kitų“
Pasaulinė migrantų diena
Manifestacija prieš tos pačios lyties santuokų projektą Paryžiuje sutraukė šimtus tūkstančių žmonių
Popiežius pasveikino naujagimius ir migrantus
Benediktas XVI pakrikštijo 20 kūdikių. Ką Krikštas daro?
Inauguruoti Vatikano Miesto Valstybės teismų naujieji darbo metai
Strasbūro teisme sprendimai dėl religijos laisvės
Rio da Žaneiro arkivyskupas apie Pasaulines jaunimo dienas: mums tai dar nepažįstamas reiškinys
Nigerijos anglikonų primas perspėjo apie skilimą dėl vyskupų homoseksualų
Benediktas XVI: Dievo Įsikūnijimas paaiškina kas yra žmogus
Benediktas XVI: Tikėjimo metai – kvietimas būti geraisiais samariečiais
Krikščionys niekur taip smarkiai nepersekiojami kaip Šiaurės Korėjoje
Benedikto XVI sveikinimai diplomatiniam korpusui. Susitikime su Popiežiumi dalyvavo ir Lietuvos ambasadorė.
Popiežiaus sveikinimas Vatikano II Susirinkimo jubiliejinės konferencijos dalyviams
Kard. Kurt Koch apie Susirinkimo interpretaciją šiandien
Laiškas kunigų motinoms
Benediktas XVI: Vyskupo pareiga priešintis nepakantaus agnosticizmo dogmoms
2012 m. popiežių aplankė 2 351 200 maldininkų
Trys Karaliai ir Kelno katedra
Taizé bendruomenės susitikimo Romoje įspūdžiai
Benediktas XVI: Dievui nėra neįmanomų dalykų. Su Juo mūsų egzistencija žengia saugiu keliu
Benediktas XVI: Kurkime taiką mumyse ir tarp mūsų
Baisios Nigerijos krikščionių žudynės užbaigė 2012 metus
Vietnamo vyskupas. Azijoje kultūros ir religijos skyrimas nėra aiškus
Benediktas XVI: Tikėjimas gali kalnus kilnoti
Benediktas XVI: Šventosios šeimos meilė ir pasiaukojimas - pavyzdys visiems krikščionims
Popiežius jaunimui: Dievas siunčia jus ten, kur trūksta šviesos
Taizé bendruomenės brolis Alois: Susitaikę krikščionys, taikos ir bendrystės liudytojai, atneša naują solidarumą visai žmonijai.
Taizé bendruomenės prioras ir jaunimo atstovai iš Romos keliaus į Stambulą
Romoje prasidėjo Taizé jaunimo susitikimas
Taizé jaunimas keliauja į Romą
Massimo Introvigne apie krikščionių persekiojimus šiandien
Popiežiaus kalėdinė kalba Urbi et Orbi. „Dievas padarė tai, kas neįmanoma“
Benediktas XVI: Liudykime Kristų kaip šv. Steponas
Benedikto XVI šv. Kalėdų nakties homilija. „Eikime link Viešpaties, kuris eina link mūsų“
Tikėjimo metų Kalėdos su Popiežiumi
Benediktas XVI: Dievas ateina mūsų aplankyti
Popiežius suteikė malonę buvusiam liokajui
Timothy Radcliffe OP. Evangelizuoti su vaizduote
Benediktas XVI apžvelgė 2012-tuosius: Gindami šeimą, giname žmogų
Raniero Cantalamessa OFM cap. Advento meditacija – džiaugsmas yra didžiulė evangelizacinė jėga
„Financial Times“ paskelbė Popiežiaus straipsnį
Paskelbtas sąrašas būsimų palaimintųjų ir šventųjų. Garbinguoju Dievo tarnu pripažintas popiežius Paulius VI
Jeruzalės patriarchas Kalėdų žinioje apžvelgė praėjusius metus
Popiežiaus bendroji audiencija. Marijos tikėjimas.
Popiežius lietuviškai pasveikino grupę klaipėdiečių
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt