Apie krikščionis Vidurio Rytuose ir musulmonus Europoje
Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba dar kartą vieningai pasisakė prieš šalies skaldymą
Popiežius susitiko su garsiu italų žurnalistu. Dialogas su netikinčiais stimuliuoja
Popiežius ligoniams: priimkime savo trapumą, stiprybės semkimės iš Dievo (+video)
Sekmadienio vidudienio malda. Kokia dirva esame? (+ video)
Popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos žinia Pasaulinei Turizmo dienai „Turizmas ir bendruomenių plėtra“
Egzorcizmai ir išlaisvinimas. Kun. Amorth patarimai
Kardinolas Pell apie Šventojo Sosto ekonomines reformas – „norime būti nuobodžiai pavyzdingi“
Taizé ruošiasi sukakčių paminėjimui 2015-aisiais
Popiežius susitiko su Neokatechumenų kelio įkūrėju. Neokatechumenai, siekiantys atnaujinti Bažnyčią ir grąžinti jai pirminę dvasią
Išleistas naujas Ekonomikos reikalų sekretoriato biuletenis
Paskelbti septyni Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Paskelbtos naujos ekonominės ir administracinės reformos Vatikane
Tarp tradicijos ir naujovių: arkivysk. Celli pristatė popiežiui komunikacijos strategijos naujieną
Paskirtas popiežiškasis asistentas Kristaus legionieriams – jėzuitas G. Ghirlanda SJ
Šventojo Tėvo Pranciškaus audiencijos
Pranciškus: vaikai buvo paaukoti geidulio stabui; nuolankiai prašau atleidimo
T. Lombardi apie Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos susitikimą
Sekmadienio vidudienio malda. „Kiek blogio suteikia žmonių abejingumas stokojantiems!“(+video)
Popiežius Molizėje. Susitikimas su kaliniais; Celestino metų paskelbimas
Popiežius Molizėje. Susitikimas su jaunimu: „Nesitenkinkite mažais tikslais!“
Popiežius Molizėje. Homilija – per tarnavimą išsilaisviname ir patiriame džiaugsmą (+ video)
Popiežius Molizėje: „Didesnė problema ne alkis, o orumas“(+video)
Šventojo Tėvo Pranciškaus ir Kardinolų Tarybos veikla
Paskirta Popiežiškojo „Antonianum“ universiteto rektorė
Popiežiaus laiškas Olandijos jaunimui: metu jums iššūkį!
Minos prieš asmenį, „niekšiškas ginklas“
Tęsiasi Kardinolų Patarėjų Tarybos posėdžiai
Patriarcho Baltramiejaus padėka popiežiui Pranciškui
Romos vyskupas: Be Marijos esame našlaičiai
Paskirti Popiežiškosios kultūros tarybos konsultantai
Vatikane posėdžiauja Kardinolų Taryba
Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą apie „Tikėjimo jausmą“
Aštuntasis „sakramentas“ Skandinavijoje – bendruomeninė kava
Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Romoje: Popiežiaus Pranciškaus homilija „Sek paskui mane“(+video)
Popiežius užtarė Irako gyventojus naujo pavojaus akivaizdoje: „Smurtas atneša daugiau smurto; dialogas yra vienintelis kelias į taiką.“ (+video)
Pranciškus Konstantinopolio patriarcho delegacijai: Ekumenizmo kelyje drąsiai ir su pasitikėjimu atsiverti Šventosios Dvasios veikimui (+video)
Pristatytas Vyskupų Sinodo šeimai darbinis dokumentas „Instrumentum Laboris“
Popiežius Pranciškus: Priartėkime prie Jėzaus, sekime Juo, žavėkimės tuo, ką Jėzus mums sako. (+video)
Popiežius Pranciškus: Taikos medžio augimas tikrojo Sodininko, Dievo, rankose (+video)
Pranciškus. Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“ (+ video)
Vidudienio malda. Kristaus Kūnas; kreipimasis prieš kankinimus (+ video)
Pranciškus: Jono Krikštytojo pašaukimas ir širdies tamsa (+video)
Popiežius Pranciškus: „Kas teisia kitus yra veidmainis, besitaikantis į Dievo vietą“(+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Tikrieji lobiai (+video)
Romos vyskupo Pranciškaus pastoracinis vizitas Cassano vyskupijoje (Pietų Italija)
Popiežius aukojo Devintinių Mišias. Kokia duona mes maitinamės? (+video)
Popiežius Pranciškus: „Narkotikai tai blogis, o blogiui negalima nusileisti, nei leistis į kompromisus“ (+video)
Popiežius: Persekiojimai dėl tikėjimo nepriimtini (+video)
Popiežius priėmė Maltos Ordino Didįjį Magistrą
Devintinių iškilmei 750 metų. Jubiliejiniai renginiai Boslenoje ir Orviete.
Kardinolas Alencherry: priešnuodis fundamentalizmui Indijoje yra pasaulietinė santvarka
Pranciškus Korėjos vyskupui: širdyje pajutau, kad turiu atvykti
Vietname paleisti du krikščionys, politiniai kaliniai
Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą. (+video)
Popiežius Pranciškus: Padėkime pabėgėliams (+video)
Popiežius Pranciškus atidarė Romos vyskupijos suvažiavimą
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Sugedimas žudo; vienintelė išeitis – atsiversti (+video)
Pirmadienį Pranciškus susitiko su anglikonų primu: vienybė ir kova prieš socialinį blogį (+ video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Už politikų, verslininkų ir kunigų sugedimą sumoka vargšai žmonės (+video)
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Meilė turi būti pagrindinis krikščionių bruožas (+video)
Trečioji tarptautinė konferencija apie ekumenizmą: tiek akademinis pasirengimas, tiek kasdienė patirtis yra svarbūs
Popiežius Pranciškus priėmė Italijos gailestingąsias brolijas (+video)
Paskelbta Popiežiaus žinia Pasaulinei Misijų dienai
Kardinolas Nichols apie seksualinės prievartos kare blogį ir gėdą
Kinija. Tęsiasi krikščionių „tramdymo“ akcija Džedziango regione
Popiežius priėmė Dominikos prezidentą ir fondo „Populorum progressio“ valdybą
Popiežius pasveikino futbolo žaidėjus ir sirgalius
Popiežiaus Pranciškaus homilija: klausykime Viešpaties, kaip Elijas (+video)
Popiežius patvirtino aštuonis Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Negaliu kalbėtis su Tėvu, jei nesikalbu su broliu (+video)
Trečiadienio katechezė. Šventosios Dvasios dovana – Dievo baimė (+video)
Pranciškus jaunimui: Su Dievu nepralaimima, be Jo viskas prarasta
Popiežiaus Pranciškaus homilija: ne tik galvoti apie krikščionybę, bet krikščioniškai gyventi (+video)
Sekmadienio susitikimu užsibaigė kelionė į Šventąją Žemę. T. Federico Lombardi SJ ir t. Davido Neuhauso SJ komentarai
Arkiv. Gintaras Grušas paskirtas Dvasininkijos kongregacijos nariu
Latvijoje pirmą kartą vyko „Bažnyčių naktis“
Sekmadienio vakarą popiežius Pranciškus su Izraelio ir Palestinos prezidentais meldėsi už taiką Šventojoje Žemėje
„Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios“ (Apd 2,4). Popiežiaus Pranciškaus aukotų Sekminių iškilmės Mišių homilija (+video)
Popiežius apie sportininkų gyvenimo uždavinius: neužsižaisti gynyboje, pereiti į puolimą ir kartu su visais sužaisti Evangelijos žaidimą (+video)
Popiežiaus Pranciškaus žinia minint 70-ąsias sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje metines
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Bažnyčia yra laisva, tikintieji tenebūna sustingę (+video)
Popiežius Pranciškus meldėsi su Armėnų katolikosu Aramu I (+video)
Popiežiaus katechezė apie Šventosios Dvasios dovanas. Maldingumas (+video)
Pranciškus ryto Mišiose: meilė yra ištikima, ištverminga ir vaisinga (+ video)
Popiežius kviečia charizminį judėjimą vienybei: „Esate malonės srovė Bažnyčioje ir Bažnyčiai“(+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzaus paskutinieji žodžiai „eikit skelbti Evangeliją“ yra paliepimas, ne pasirinkimas! ( + video)
Minske rengiamasi IV Europos ortodoksų ir katalikų forumui
Caritas Internationalis direktorius: turime būdų veikti prieš karą Sirijoje
Popiežius dalyvaus Marijos mėnesio uždaryme Vatikane
Pakistanas. Arkivyskupas pasmerkė „garbės žmogžudystę“
Popiežiaus Pranciškus. Krikščioniškasis džiaugsmas yra džiaugsmas viltyje: tai ramybė! (+video)
Europos komisija atmetė piliečių iniciatyvą „Vienas iš mūsų“
Bendroji audiencija. Popiežius Pranciškus kalbėjo apie kelionę į Šventąją Žemę (+video)
Pranciškaus ir Baltramiejaus deklaracija. Ištikimybė Viešpačiui reikalauja mūsų susitikimo ir dialogo
Baigėsi Popiežiaus kelionė. Spaudos konferencija lėktuve
Mišios Vakarienbutyje: Čia gimė Bažnyčia, iš čia ištekėjo šventumo upė
Popiežius susitiko su katalikų dvasininkais: „Jėzaus draugystė drąsina toliau su pasitikėjimu jį sekti, nepaisant mūsų suklydimų“
Popiežius aplankė Izraelio Prezidentą ir priėmė Premjerą
Popiežius meldėsi prie Raudų sienos, apsilankė Yad Vashem memoriale ir susitiko su didžiaisiais rabinais
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt