Vatikano radijas atsisako trumpųjų ir viduriniųjų bangų
Vyskupas Gintaras Grušas iš Trptautinio Eucharistinio kongreso: pažinti savo tikėjimą ir juo gyventi
Stiprinami anglikonų - katalikų ryšiai
Popiežius Romos vyskupijos sielovadiniame suvažiavime: Krikštas mus vienija su Dievu ir su broliais
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios bažnytinės akademijos bendruomene. Kas yra ištikimybė?
Popiežius susitiko su oro uostų kapelionais
Tarptautinio eucharistinio kongreso pradžia Dubline. Eucharistija yra Bažnyčios lobis
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Tabernakulis - švenčiausia bažnyčios vieta
Kamalduliai mini tūkstantąsias savo ordino metines
Akcijos už gyvybę Baltarusijoje
Damasko patriarchas Grigalius III kviečia melstis ir pasninkauti už taiką
Kanados vyskupo laiškas Saudo Arabijos ambasadoriui dėl bažnyčių nugriovimo
Romoje vyks IX tarptautinis universitetų dėstytojų simpoziumas
Devintinių procesija Romoje
Lurde vyksta seminaras apie tikėjimą, mokslą ir išgijimą
Biblijos festivalis Italijoje
Benediktas XVI: Be šeimos žmonija neturi ateities
Trumpa Devintinių istorija
Eucharistinis kongresas padės Airijos Bažnyčiai atsistoti ant kojų
Pasaulinis šeimų susitikimas: Milano ir Filadelfijos arkivyskupų komentarai
Artėja Devintinės ir Tarptautinio eucharistinio kongreso pradžia
Kard. Tarcisio Bertone: mus stiprina Šventojo Tėvo tvirtumas
Popiežiškosios kultūros tarybos trisdešimtmetis
Tikėjimo mokymo kongregacija sudrausmino Jeilio universiteto profesorę
Popiežius aukojo Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo Mišias
Kard. Audrys J. Bačkis aukojo Mišias šeimų susitikime Milane dalyvaujantiems lietuviams
Šventasis Tėvas dalyvavo Šeimų maldos ir liudijimų vakare
Popiežius Milano jaunimui: Šventoji Dvasia sutvirtina Krikšto malonę
Ginčas tarp dviejų ganytojų, kataliko ir ortodokso, Graikijoje
„Sekmadienis neįkainojamas“. Baigėsi šeimų teologinis ir pastoracinis kongresas.
Popiežius dalyvavo paskutinėse gegužinėse Vatikano soduose
Popiežiaus Bendroji audiencija. Dievo „taip“ ir žmogaus „amen“.
Popiežių nuliūdino konfidencialių dokumentų vagystės
Apklausa JAV: 72 proc. už teisę laikytis savo religinių įsitikinimų
Kinija. Tikintiesiems neleista atsisveikinti su vyskupu
Peter Harrison. Ar mokslas tikėjimą į Dievą daro pasenusiu?
Pasaulinio šeimų susitikimo teologinis ir pastoracinis kongresas
Šventojo Tėvo sveikinimai Rytų Asirijos Bažnyčios patriarchui
Norvegijoje jau nėra valstybinės religijos
Prancūzijos liuteronai ir reformatai susijungs į vieną Bažnyčią
JAV katalikiškos institucijos ir organizacijos pateikė 12 federalinių ieškinių
Prieš 35 metus popiežius Benediktas XVI buvo iššventintas vyskupu
Mišiomis Milano katedroje prasidėjo VII Pasaulinis Šeimų susitikimas
Spalio 7 d. bus paskelbti du nauji Bažnyčios mokytojai
Benediktas XVI: Sekminės – vienybės šventė
Popiežius pasveikino „Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje“ judėjimo narius
Paskelbtos „Normos kaip atpažinti galimus apsireiškimus ir apreiškimus“
Pasauliniame šeimų susitikime Milane dalyvaus apie pusantro šimto lietuvių
Popiežius Italijos vyskupams: Norėdami kalbėti apie Dievą, turime mes patys kalbėtis su Dievu
Kardinolas Vegliò. Moterys priverstinėje emigracijoje
Arkivyskupas Zimowski pasisakė Pasaulinės sveikatos organizacijos asamblėjoje
Milane Popiežius pietaus kartu su šimtu šeimų
Popiežiaus bendroji audiencija. „Dievas yra mūsų Tėvas“
Popiežius pietavo kartu su kardinolais
Popiežius kalba sekmadienio vidudienį. Viešpats pasiėmė į dangų mūsų žmogystę
Pasaulinės Bažnyčių tarybos pirmininkų žinia Sekminėms
Kanados vyskupai paskelbė laišką apie sąžinės ir religijos laisvę
JAV vyskupai baigė vizitą Ad limina
Viename Romos universitetų įkurta Pauliaus VI katedra
Baigėsi „Pagonių kiemas“ Barselonoje
EŽTT sprendimas dėl buvusio kunigo atleidimo iš katalikų religijos mokytojo pareigų
Nuolatiniai diakonai neprivalo laikytis celibato
Mirė seniausias katalikų vyskupas
Bendroji trečiadienio audiencija. Meldžiantis Dvasia ateina pagalbon
Šv. Hildegarda Bingenietė oficialiai pripažinta šventąja
Dialogas su šv. Pijaus X brolija bus tęsiamas
Popiežiaus kelionės į Milaną programa
Varšuvoje vyko Europos Caritas regioninė konferencija
Konferencija Vatikane: Jonas Paulius II – kryžiaus teologas
Dublino arkivyskupas apie tarptautini Eucharistinį kongresą
Krikščioniški judėjimai „Kartu Europos labui“
Tarptautinė karių piligrimystė į Lurdą
Apsilankymu San Sepolcro mieste Šventasis Tėvas užbaigė vizitą Toskanoje; dėl blogo oro negalėjo aplankyti Vernos kalno vienuolyno
Šv. Tėvas aukojo Mišias Toskanos Arezzo mieste
Patriarchas Grigalius Laham pasmerkė sprogdinimus Damaske. Vatikano spaudos salės komunikatas
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškųjų misijų darbų atstovais
Lietuvos ambasadorius atsisveikino su Šventuoju Tėvu
Benediktas XVI: Bažnyčios draugystė su žydais neatšaukiama
Pristatytas 50-asis tarptautinis Eucharistinis kongresas
Pasibaigė Romoje vykęs Europinis katechezės kongresas
Popiežius patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus
Trečiadienio bendroji audiencija. Maldos galia
Romoje vyko tarptautinė konferencija apie kovą su prekyba žmonėmis. Pokalbis su Lietuvos atstovais.
Gegužės 9-ąją Romoje bus aukojamos Mišios už Europą
Eugenikos nuostatos gyvos ir dabar
Kardinolas Sean Brady atsakė į kaltinimus
Betliejaus Gimimo bazilikos apgulties dešimtosios metinės
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Be Jėzaus mes nieko negalime“.
Popiežius audiencijoje priėmė Amerikos vyskupų grupę
Benediktas XVI: katalikų universitetas ne moko profesijos, bet ruošia misijai
Trečiadienio bendroji audiencija. Pirmojo krikščionio kankinio liudijimas
Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju metinės Romoje ir Krokuvoje
Palaimintasis Jonai Pauliau, melski už mus!
Benedikto XVI žinia Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos sesijos dalyviams. Atleidimo sąvoka turi rasti sau vietos tarptautinėje tvarkoje
Br. Alois iš Taizé: Solidarumo šaltinis yra pasitikėjimas Dievu
Kruvinas sekmadienis Afrikoje
Prasidėjo Aleksandrijos popiežiaus rinkimai
Benediktas XVI: kunigystės misija - vesti į tikrą gyvenimą
Khaled Fouad Allam. Tarp Vakarų ir islamo kyla pavojingas mentalinio atskyrimo mūras
Trečiadienio bendroji audiencija. Skelbti ar veikti?
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt