Bostono kardinolas: Sprogimų tragedijos tamsoje žvelkime į Kristaus šviesą
Anglikonų Bažnyčia: vyras ir moteris santuokoje
Popiežius priėmė Ispanijos premjerą, Jeruzalės Lotynų patriarchą ir kelis Italijos vyskupus (+video)
Damasko maronitų arkivyskupas Nassar: Mirti ar išvykti?
Popiežius aukojo Mišias Šv. Pauliaus bazilikoje. Tikėjimą liudykime gyvenimu (+video)
Popiežius Pranciškus: Persekiojamieji tepajunta gyvą ir guodžiantį Prisikėlusio Viešpaties buvimą! (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus visuomet yra šalia, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis.
Sudaryta grupė kardinolų Popiežiaus patarėjų
Popiežius Biblinei komisijai: Dievo Žodis turi būti aiškinamas gyvoje Bažnyčios Tradicijoje (+video)
Popiežius aplankė Valstybės sekretoriatą
Prieš 27 metus Jonas Paulius II pirmą kartą apsilankė sinagogoje
Pastoriaus Schneiderio ir kardinolo Kocho komentarai po pastoriaus vizito Vatikane
Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškojo fondo atstovus (+video)
Prieš 50 metų paskelbta Jono XXIII enciklika "Pacem in terris"
Popiežius priėmė Mozambiko premjerą (+video)
Kita ataskaita apie Vatikano finansinį skaidrumą bus skelbiama gruodį
Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Ką mums reiškia Kristaus prisikėlimas? (+video)
Šventojo Tėvo užuojauta Iranui
„Pagonių kiemas“ keliaus į Meksiką
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius priėmė JTO Generalinį sekretorių (+video)
Popiežiaus užuojauta dėl Margaret Thatcher mirties
Vatikane pristatyta tarptautinė konferencija apie regeneracinę mediciną
Pranciškaus pontifikatas be užuolankų tęsia ekumeninį įsipareigojimą
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius Pranciškus. Dievo kantrybė laukia mūsų drąsos sugrįžti pas Jį (+video)
Romos vikaras emeritas kard. Ruini: Svarbu, kad popiežius būtų pagal Dievo širdį!
Popiežiaus Pranciškaus kalba Atvelykio sekmadienio vidudienį (+ video)
Romos vyskupo Pranciškaus ingresas į savo katedrą: vyskupijos atstovai prisieks paklusnumą
Popiežiaus Pranciškus paskyrė Pranciškonų ordino vyresnįjį Vienuolijų kongregacijos sekretoriumi
Popiežiaus susitikimai su Romos Kurijos vadovais. Tikėjimo mokymo kongregacijos pareiškimas.
Į Vatikaną atvyksta JTO generalinis sekretorius
Pal. Jonui Pauliui II dedikuojama Romos aikštė
Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Prisikėlęs Kristus – viltis pavargusiam pasauliui (+video)
Popiežius Pranciškus kasdien kalba Rožinį
Popiežiaus užuojauta potvynio aukoms Argentinoje
Popiežiškoji šeimos taryba apie „tarpkonfesines“ ir „tarpreligines“ santuokas
Popiežiaus Pranciškaus liturgijų kalendorius
Popiežiaus Pranciškaus malda prie pal. Jono Pauliaus II kapo (+video)
J.M. Bergoglio: „Jonas Paulius II, iki galo ištikimas Kristaus liudytojas“.
Pasaulinė autizmo diena
Popiežius Pranciškus Velykų pirmadienį: „Mes galime būti Kristaus malonės įrankiai“ (+video)
Popiežius Pranciškus aplankė apaštalo Petro kapą Vatikano nekropolyje
Velykų "Urbi et orbi"
Popiežius Pranciškus vadovavo savo pirmosioms Velykoms
Popiežiaus Pranciškaus Velyknakčio homilija. "Nebijokime Dievo naujovių"
Popiežiaus žinia Turino drobulės išstatymui
Po Didžiojo Šeštadienio tylos - Šviesos pergalė prieš tamsą
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui Pranciškui
Popiežiaus žodžiai po Kryžiaus kelio prie Koliziejaus. Dievas atsakė į blogį pasaulyje (+video)
Tėvo R. Cantalamessos homilija Didįjį penktadienį: Nuteisinimas dovanai tikėjimu ir Kristaus krauju
Kančios meditacijas prie Koliziejaus parengė Libano jaunimas
Popiežiaus Pranciškaus Krizmos Mišių homilija. Kada kunigas yra tarpininkas, o ne administratorius
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Išeiti“ iš savęs, iš savo pavargusio tikėjimo
Šventasis Tėvas Pranciškus: „Ir aš esu nusidėjėlis, kaip visi“
Pakoreguotas popiežiškasis herbas
Romos Vyskupo Pranciškaus įžengimo į Romos katedrą iškilmingosios Mišios įvyks Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 7 d.
Popiežius paprašė tuoj pat sustabdyti smurtą Centinėje Afrikos Respublikoje
Popiežius kol kas nesikels į Apaštališkuosius rūmus
Apie Paskutinės Vakarienės Mišias nepilnamečių kalėjime
Popiežiaus Pranciškaus Verbų sekmadienio homilija: Krikščionis niekada negali būti liūdnas (+video)
Popiežius Pranciškus Romos žydų bendruomenei: „Melskitės už mane“.
Pristatomos dvi Jorge Mario Bergoglio – popiežiaus Pranciškaus knygos
Popiežius Pranciškus iš arčiau
Vidudienio malda. Popiežius Pranciškus prašė Marijos globoti per Didžiąją savaitę, meldėsi už sergančius džiova ir laimino jaunimo kelionę į Rio de Žaneirą. (+video)
Dviejų popiežių malda Castelgandolfe (+video)
Popiežius Pranciškus Vatikano kiemsargiams: „Užkietėjusios širdys verčia svaidytis akmeninis“
Popiežius Pranciškus palinkėjo jėzuitams būti evangeliniu raugu
Ambasadorė I. Vaišvilaitė apie Popiežiaus susitikimą su diplomatais (+audio)
Popiežius Pranciškus diplomatams: statykime dialogo tiltus
Su Popiežiumi susitiko kovotojas už žmogaus teises Adolfo Perez Esquivel
Paskutinės Vakarienės Mišias popiežius Pranciškus aukos nepilnamečių kolonijoje
Popiežius pasveikino naują Kenterberio arkivyskupą
João Braz de Aviz. Popiežiaus labai gražiai suvokia Dievo didybę
Bažnyčių atstovai po susitikimo su popiežiumi: jo nuolankumas atveria širdis
Popiežius Pranciškus ir Aparesida: Sielų išganymas – aukščiausias Bažnyčios įstatymas
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia supranta kokia svarbi visų religijų išpažinėjų draugystė
Popiežius Pranciškus pasveikino popiežių emeritą Benediktą
Jėzuitų vyresnysis po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi: apsikabinimas yra gražus būdas pasitikti ir išlydėti draugą
Naujausi popiežiaus Pranciškaus „tvytai“. Popiežiaus kanalo sekėjų Twitter tinkle skaičius šoktelėjo virš 4 milijonų
Popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios Mišių homilija. „Saugokime Kristų savo gyvenime, globokime vieni kitus, saugokime kūriniją!“
Bažnyčių, religijų ir valstybių delegacijos popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios Mišiose
Pranciškus iškilmingai pradėjo Petro tarnystę
Vyskupo ir Žvejo žiedas
Popiežiaus Pranciškaus skambutis argentiniečiams: Dievas yra geras, artėkite prie Jo!
Šventasis Tėvas Pranciškus prašo už jį melstis
Popiežiaus Pranciškaus herbas ir moto
Kardinolas Hummes. Pranciškaus vardas yra kupinas reikšmių
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Nepavarkime prašyti Dievo gailestingumo!
Pranciškus: Dievo gailestingumas yra nesuvokiama gelmė, bet ir pati stipriausia Viešpaties žinia
Popiežiaus veiklos programoje numatyti įvykiai
Audiencija su socialinių komunikacijų darbuotojais: Kodėl Romos vyskupas pasirinko Pranciškaus vardą?
Popiežiaus bendradarbiai laikinai toliau patvirtinti pareigose
Patriarcho Baltramiejaus sveikinimas popiežiui Pranciškui
Pokalbis su konklavoje dalyvavusiu kard. Audriu J. Bačkiu (+audio)
Jėzuitai džiaugiasi popiežiaus Pranciškaus išrinkimu
Penktadienį Popiežius ligoninėje aplankė kard. Mejia
Penktadienį popiežius Pranciškus dar kartą susitiko su kardinolais
Konklavos uždarymo Mišios Siksto koplyčioje. Pirmasis popiežiaus Pranciškaus pamokslas
Popiežius PRANCIŠKUS: „Pradedame kelionę; vyskupas ir Dievo tauta“ (video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt