Kard. Jean-Pierre Ricard: dialogas su lefebristais aklavietėje
Popiežius dalyvavo Pelenų trečiadienio procesijoje Aventine, aukojo Mišias Šv. Sabinos bazilikoje
Benediktas XVI: Gavėnia - dvasinio atsinaujinimo laikotarpis
Jeruzalės lotynų patriarcho patarimai Gavėniai: pasninkauti Jėzaus pavyzdžiu
Kardinolai su popiežiumi svarstė kaip atevangelizuoti žmoniją
Niujorko arkivyskupas Timothy Dolan: Septyni dalykai būtini naujajam evangelizavimui.
Popiežiaus audiencija naujiems kardinolams ir juos atlydėjusiems piligrimams
Šv. Petro Sosto ženklas. Popiežius aukojo Mišias kartu su naujais kardinolais
Iškilmingos konsistorijos metu į Kardinolų kolegiją priimti 22 nauji nariai
Bažnyčios problemos rodo, jog ji gyva, nebijanti misijos evangelizuoti
Popiežiaus bendroji audiencija. Trys paskutinieji Jėzaus žodžiai
Kardinolas Vingt-Trois. Pasaulietiškumas neturi tapti religijų draudimu
Kardinolas Prosper Grech: Bažnyčia, evangelizavimas ir laiko ženklai
Benediktas XVI: Pašaukimas kyla iš Dievo iniciatyvos
Benedikto XVI viešas kreipimasis dėl situacijos Sirijoje
Pijus XI – sutarčių popiežius
Vidudienio malda su Šventuoju Tėvu
Popiežiaus žinia 2012 metų Pasaulinei ligonių dienai
Popiežius Benediktas XVI paskyrė šešis vyskupus: Lietuvoje, Burkina Fase, Prancūzijoje (Lurde) ir Filipinuose. Etiopijoje įkurta nauja Apaštališkoji Prefektūra, Burkina Fase nauja vyskupija
Vatikano radijo lietuviškų laidų redacijoje pokalbis su simpoziume „Pagijimo ir atsinaujinimo link“ dalyvavusiu vysk. Gintaru Grušu
Pristatytas PJD 2013 logotipas
Romoje vyksta Studijų savaitė, skirta kunigų seminarijų ugdytojams
Arkivyskupas S. Tamkevičius dalyvavo Maskvoje surengtoje konferencijoje apie religijos dėstymą mokyklose
Bendroji audiencija. Mirštančio Jėzaus malda
„Pagijimo ir atsinaujinimo link“. Popiežiaus telegrama. Lytinio išnaudojimo aukos liudijimas
Paskelbta Šventojo Tėvo žinia šių metų Gavėniai
Šventasis Tėvas priėmė Europos Sąjungos ambasadorę
Prasidėjo simpoziumas „Pagijimo ir atsinaujinimo link“
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Jėzus gali ir nori pagydyti“.
Simpoziumas „Pagijimo ir atsinaujinimo link“ nėra viešųjų ryšių akcija
„Pagijimo ir atsinaujinimo link“
Popiežius meldėsi drauge su Dievui pašvęsto gyvenimo dieną mininčiais vienuoliais
Vienuoliai – Bažnyčios puošmena
Trečiadienio audiencija. Jėzaus malda Alyvų sode
Popiežiaus kelionės į Meksiką ir Kubą programa
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: „Dievo meilė gydo mūsų žmogiškumą“.
Šventojo Tėvo žinia Pasaulinei misijų dienai
Popiežius vadovavo Maldos savaitę už krikščionių vienybę užbaigiantiems Mišparams Romos šv. Pauliaus bazilikoje
Popiežiaus bendroji audiencija. „Kad visi būtų viena“
Benedikto XVI Žinia 2012 metų Pasaulinei socialinių komunikacijų dienai. Žodis ir tyla
JAV ganytojų vizitas ad limina
Naujasis evangelizavimas be liturgijos neturi ateities
Vidudienio malda. Tikėjimo galia ir krikščionių vienybė
Šventasis Tėvas susitiko su septyniais tūkstančiais neokatechumenų judėjimo narių
Vyskupas J. Kauneckas apie Neokatechumenų kelią: „Svarbiausia – sąmoningai pažinti tikėjimą“
Įsteigta nauja „Fundacija dialogui tarp mokslo ir tikėjimo“
Benediktas XVI susitiko su Romos Rotos tribunolo nariais
Ekumenizmas ir dialogas: iš naujo atrasta krikščionių brolybė
Paskelbtas Popiežiškosios pasauliečių tarybos dekretas, kuriuo aprobuojamos Katechumenų naudojamos maldingumo formos
Paskirtas naujas Vatikano spaustuvės direktorius
Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją
Popiežius JAV vyskupams: reikia žmonių, sugebančių priešintis laicizmui
Kenterberio arkivyskupas. Ekumenizmo teologijos pagrindai ir temos
Fouad Twal: Šventosios Žemės krikščionys yra už Velykų datos suvienijimą
Jau veikia 2013 m. PJD internetinis tinklapis
Popiežius bendroji audiencija. „Siekti krikščionių vienybės privalo visa Bažnyčia ir kiekvienas pakrikštytasis“.
Sekmadienio vidudienio malda. Pašaukimas
Popiežius patvirtino maronitų vyskupų išrinkimą
Kardinolas Kochas. Ekumenizme reikia daug kantrybės
Italijoje paminėta Katalikų ir žydų dialogo pagilinimo ir išplėtimo, arba „Hebraizmo diena“
„Pasipiktinusieji“ Šv. Petro aikštėje
Pasaulinė migrantų diena
Lietuvos ganytojų ir jai artimų hierarchų jubiliejinės sukaktys 2012 metais
Popiežius susitiko su Romos vietinės valdžios vadovais
Bendroji trečiadienio audiencija. Paskutinės Vakarienės malda
Paskirtas naujas Vyskupų kongregacijos sekretorius
Stebuklai Lurde. Bažnyčios ir mokslo kriterijai
Supaprastinta kardinolų skyrimo konsistorijos tvarka
Julien Ries – kardinolas antropologas
Popiežius sekmadienio rytą pakrikštijo šešiolika kūdikių ir jų tėvams priminė, kad Dievas yra pirmasis žmogaus ugdytojas
Kaip švęsti Tikėjimo metus? Tikėjimo mokymo kongregacijos nota.
Vasario 18 d. bus paskirti 22 nauji kardinolai
Benediktas XVI. Pažado žvaigždė
Skelbiama nota apie Tikėjimo metų šventimą
Benediktas XVI paskyrė naują Didįjį Penitenciarijų
Nigerija. Padėtis beviltiška. Toliau žudomi besimeldžiantys krikščionys.
Rytų Bažnyčios švenčia Kalėdas
Didėja krikščionių skaičius Izraelyje
Ekumenizmo fragmentai 2011 metais
Popiežiaus bendroji audiencija. Kristaus Gimimas ir Apsireiškimas
Popiežiaus žinia 2012 metų Pasaulinei ligonių dienai
Rygos arkivyskupas išrinktas 2011 metų Europos žmogumi Latvijoje
Popiežiaus kalba prieš vidudienio maldą: 2012-ji tebūna vilties ir taikos metai
Benedikto XVI homilija Dievo Motinos iškilmei ir Pasaulinei taikos dienai
Prancūzija. 600 metų sukaktis nuo Joanos Arkietės gimimo
2011 metų Šventojo Tėvo audiencijose dalyvavo pustrečio milijono žmonių
Kitas Taizé bendruomenės jaunimo susitikimas įvyks Romoje
T. Federico Lombardi SJ: 2011 m. buvo teigiami; galime ramiai žiūrėti į ateitį
Popiežiaus bendroji audiencija. Šventosios Šeimos malda
Popiežiaus kalba prieš antrosios Kalėdų dienos vidudienio maldą. Kankinio šv. Stepono pavyzdys ir užuojauta Nigerijos krikščionims.
Kalėdų Urbi et orbi
Benedikto XVI aukotų Kalėdų Nakties Mišių homilija. Betliejaus tvartelyje tapo regimas Dievo nuolankumas.
Pasaulinės jaunimo dienos žadina pašaukimus
Kalėdos Šventojoje Žemėje – malda už taiką
Raniero Cantalamessa. Evangelizacija šiandien – reikia pradėti nuo branduolio
Popiežiaus užuojauta mirus Vaclavui Havelui
Benedikto XVI kalba Romos Kurijai. Pasaulinės jaunimo dienos – naujas būdas būti krikščionimis
Jonathan Sacks. Moderniosios ekonomikos religinės šaknys
Septintosios Popiežiaus Benedikto Kalėdų Nakties Mišios
Bendroji trečiadienio audiencija. Kalėdų prasmė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt