Popiežius Pranciškus: „ne“ krikščionims be Kristaus (+video)
Popiežius susitiko su jėzuitų globojamais pabėgėliais
Vidudienio malda. Pranciškaus griežtas „ne!“: brolžudiškai neapykantai ir melui, visoms smurto apraiškoms ir nelegaliam ginklų platinimui (+video)
Popiežius Pranciškus: Kristus – mūsų viltis (+video)
Popiežius Pranciškus: Geras krikščionis seka Jėzų (+video)
Malda už taiką Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje. Popiežiaus Pranciškaus homilija (+video)
Popiežius Pranciškus: džiaugsmas – krikščionio bruožas (+video)
Sirijos didysis Muftijus Damaske vadovavo maldai už Sirijos taiką, bendrystėje su Popiežiumi
Šeštadienio maldos budėjimo už taiką šv. Petro aikštėje programa
Popiežius kreipėsi į G20 valstybių vadovus
„Šeimos, melskitės už taiką kiekvienai geriausiai žinomu būdu“. Kodėl melstis ir pasninkauti?
Jėzuitų vyresnysis: JAV ir Prancūzijos intervencija didins kančias
Metropolitas Hilarionas: „Baiminamės dėl krikščionių likimo Artimuosiuose Rytuose“
Taika – Vatikano diplomatijos prioritetas (+video)
Popiežius Pranciškus: Kristus mus siunčia į misiją (+video)
Bendroji trečiadienio audiencija. Pasaulinės jaunimo dienos Brazilijoje: svetingumas, šventė ir misija. Kvietimas šeštadienio maldai ir pasninkui už taiką
Sekmadienio vidudienio malda. Šventojo Tėvo šauksmas dėl taikos Sirijoje ir pasaulyje
Popiežius Pranciškus: Kur yra Jėzus, ten yra nuolankumas, gerumas ir meilė (+video)
Pranciškus: ten, kur Dievas - nėra nei pykčio, nei pavydo, nėra nei apkalbų, kurios žudo brolius (+ video)
Popiežius emeritas Benediktas XVI aukojo Mišias buvusiems mokiniams
Popiežius Pranciškus: Carlo Maria Martini buvo Bažnyčios tėvas (+ video)
Paskirtas naujas Vatikano valstybės sekretorius
Popiežius Pranciškus: Dėl ko nerimti mus ragina šv. Augustinas? (+video)
Paskirtas naujas Vatikano Gubernatūros Generalinis Sekretorius
Popiežiaus Pranciškaus skambučiai
Vatikanas pasiekiamas ir iš kalėjimo
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Būkime tikri krikščionys (+video)
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika – tarp perkamiausių knygų
35 metai nuo Jono Pauliaus I išrinkimo
Kardinolas Jean-Louis Tauran. Religijos laisvė
Kastelgandolfe vyks Ratzingerio mokinių susitikimas
Popiežius Pranciškus paragino melstis už taiką Sirijoje (+video)
Sirijos vyskupas: Reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos, bet ne karinės intervencijos
Pranciškus: Dialogas, pagrįstas romumu, laiduoja taiką (+ video)
Rugsėjo 30 bus pranešta Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos data
Padėka Bažnyčiai Lietuvoje už dvasinę paramą Ukrainos katalikams sovietų persekiojimų metais
Kijevo Rusios krikštas. Ukrainiečių kelias į krikščioniškų tautų gretas
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: tikėjimas – ne dekoracija (+video)
Popiežius Pranciškus Kastelgandolfe aukojo Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Mišias (+video)
Popiežiaus kalba Žolinės vidudienio maldos proga. Prašymas melstis už Egiptą. (+video)
Kard. A. J. Bačkis: Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios istorija liudija, jog krikščionių vienybė yra įmanoma
Pasaulinis Dievo gailestingumo kongresas - Bogotoje 2014 metais
Popiežius sveikina Meksiko arkivyskupiją katedros 200 metų jubiliejaus proga
Priėmęs Argentinos ir Italijos futbolo rinktines Popiežius kalbėjo apie sporto ugdomąjį vaidmenį (+video)
Rugpjūčio 17–18 d. Kijeve vyks Kijevo Rusios žmonių krikšto 1025 metų jubiliejaus šventė, į kurią savo Nepaprastuoju pasiuntiniu popiežius PRANCIŠKUS paskyrė kardinolą Audrį Juozą BAČKĮ (pilnas laiško tekstas)
Sekmadienio vidudienio malda. Kas širdyje sėja meilę?
Italijos musulmonai padėkojo popiežiui Pranciškui
Popiežius Pranciškus pasveikino Kolumbo riterius. Jų suvažiavime dalyvavo ir arkiv. Gintaras Grušas
Vatikane dar labiau sustiprinta finansų priežiūra
Pranciškus: vieningai žengti pirmyn
Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinės Pasaulinės misijų dienos proga
Kardinolo Turkson pasisakymas Japonijoje, minint branduolinių sprogimų metines
Hirosimos ir Nagasakio minėjimai, malda už taiką
Pradėjo veikti PJD 2016 Krokuvoje internetinis puslapis
Šv. Arso klebono minėjimas, Kunigų kongregacijos prefekto laiškas kunigams
Popiežius sveikina Krikšto jubiliejų švenčiančią Žemaitiją ir visą Lietuvą
Sekmadienio vidudienį Pranciškus kalbėjo apie prieš savaitę Rio de Žaneire pasibaigusias Pasaulio jaunimo dienas
Atsistatydino du Slovėnijos arkivyskupai
Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas Ramadano pasninką užbaigiantiems musulmonus
PJD Brazilijoje skaičiai. Išdalinta pusantro milijono jaunimo katekizmų
Trečiadienį, minint šv. Ignacą Lojolą, Pranciškus apsilankė „Jėzaus“ bažnyčioje
Popiežiaus pokalbis su žurnalistais: t. F. Lombardi SJ komentaras
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežiaus interviu Brazilijos radijui ir televizijai
Baigėsi pirmoji popiežiaus Pranciškaus kelionė
Popiežius Lotynų Amerikos vyskupams: Bažnyčioje reikia švelnumo revoliucijos (+video)
Popiežius padėkojo PJD savanoriams
Iš Rio į Krokuvą!
Popiežius aukojo Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias: „Eikite – nebijodami – tarnauti“
Brangus jaunime, esate tikri „Kristaus atletai“! Žaiskite jo komandoje!
Popiežius Pranciškus jaunimo maldos budėjime: „Statykime Bažnyčią, kurioje tilptų visa žmonija“ (+video)
Brazilija: Šeštoji Pranciškaus Apaštališkosios kelionės diena (+video)
Popiežius Pranciškus dalyvavo PJD Kryžiaus kelyje. „Ko mus moko Kristaus kryžius?“ (+video)
Penktadienį Popiežius klausė išpažinčių, susitiko su kaliniais, su Rio de Žaneiro katalikais kalbėjo vidudienio maldą; pasveikino PJD organizatorius ir sponsorius, pietavo su jaunimu.
Visi keliai veda į Kopakabaną!
Šventasis Tėvas jaunimui: kelkite triukšmą, taip pat sugrįžę į savo vyskupijas!
Popiežius Pranciškus jaunimui: Įsileiskite Kristų!
Šventajam Tėvui įteikti Rio de Žaneiro miesto raktai. Popiežius pašventino oficialias XXXI Olimpinių ir Parolimpinių žaidynių vėliavas.
Popiežius susitiko su favelos gyventojais: Paprasti žmonės gali pamokyti pasaulį solidarumo
Pranciškus jaunimui: Pasitikėkite Kristumi, klausykitės jo, sekite jo pėdsakais. Jis yra mūsų viltis!
Šventasis Tėvas Rio de Žaneiro šv. Pranciškaus ligoninėje: "Ištieskime ranką patekusiems į sunkumus, puolusiems į priklausomybių tamsą" (+video)
Šventojo Tėvo artumas Ispanijoje traukinio katastrofoje žuvusiųjų artimiesiems
Popiežius Aparesidos Marijos šventovėje. „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5) (+video)
Rio de Žaneire prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos (+video)
Šventasis Tėvas Pranciškus brazilams: „Kristaus ramybė tebūna su Jumis!“ (+video)
Du kardinolai brazilai apie Pasaulinę jaunimo dieną ir popiežių Pranciškų
Rio de Žaneire vykstant PJD galimos demonstracijos
T. Lombardi apie pirmąją popiežiaus Pranciškaus dieną Brazilijoje
Kokia Brazilijos Bažnyčia laukia atvykstančio popiežiaus?
Katalikiškoje spaudoje neturi būti skirstymo į „konservatorius“ ar „liberalus“: tai politinių frakcijų, o ne Bažnyčios bendruomenės kategorijos
Popiežius Pranciškus pasveikino kartu su juo keliavusius žurnalistus
Prasidėjo pirmoji Pranciškaus tarptautinė apaštališkoji kelionė. Šventasis Tėvas Brazilijoje jaunimą ragins būti vilties liudytojais ir taikos kūrėjais.
Lietuvės savanorės įspūdžiai iš Rio de Žaneiro
Sekmadienio vidudienio malda. „Koks yra mano kelias?“ (+video)
Prieš išvykdamas į Braziliją Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI, “tvytas” PJD dalyviams
Didžiojoje Marijos bazilikoje Popiežius meldėsi už PJD (+video)
Paskirtas Liepojos vyskupas; paskirtas popiežiaus pasiuntinys Milano Edikto minėjimuose Niše
Popiežius Pranciškus įkūrė dar vieną komisiją
Kard. Kasperio interviu italų spaudai: Kas yra Pranciškus? .
Popiežius Pranciškus ir Aparesidos Dievo Motinos šventovė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt