Benediktas XVI: Kurkime taiką mumyse ir tarp mūsų
Baisios Nigerijos krikščionių žudynės užbaigė 2012 metus
Vietnamo vyskupas. Azijoje kultūros ir religijos skyrimas nėra aiškus
Benediktas XVI: Tikėjimas gali kalnus kilnoti
Benediktas XVI: Šventosios šeimos meilė ir pasiaukojimas - pavyzdys visiems krikščionims
Popiežius jaunimui: Dievas siunčia jus ten, kur trūksta šviesos
Taizé bendruomenės brolis Alois: Susitaikę krikščionys, taikos ir bendrystės liudytojai, atneša naują solidarumą visai žmonijai.
Taizé bendruomenės prioras ir jaunimo atstovai iš Romos keliaus į Stambulą
Romoje prasidėjo Taizé jaunimo susitikimas
Taizé jaunimas keliauja į Romą
Massimo Introvigne apie krikščionių persekiojimus šiandien
Popiežiaus kalėdinė kalba Urbi et Orbi. „Dievas padarė tai, kas neįmanoma“
Benediktas XVI: Liudykime Kristų kaip šv. Steponas
Benedikto XVI šv. Kalėdų nakties homilija. „Eikime link Viešpaties, kuris eina link mūsų“
Tikėjimo metų Kalėdos su Popiežiumi
Benediktas XVI: Dievas ateina mūsų aplankyti
Popiežius suteikė malonę buvusiam liokajui
Timothy Radcliffe OP. Evangelizuoti su vaizduote
Benediktas XVI apžvelgė 2012-tuosius: Gindami šeimą, giname žmogų
Raniero Cantalamessa OFM cap. Advento meditacija – džiaugsmas yra didžiulė evangelizacinė jėga
„Financial Times“ paskelbė Popiežiaus straipsnį
Paskelbtas sąrašas būsimų palaimintųjų ir šventųjų. Garbinguoju Dievo tarnu pripažintas popiežius Paulius VI
Jeruzalės patriarchas Kalėdų žinioje apžvelgė praėjusius metus
Popiežiaus bendroji audiencija. Marijos tikėjimas.
Popiežius lietuviškai pasveikino grupę klaipėdiečių
Prahoje buvo meldžiamasi už Vaclavą Havelą
Šventosios Žemės Kustodas. Kančia ir skausmas egzistuoja, tačiau paskutinis žodis yra ne jų
Jonas X, naujasis Antiochijos graikų ortodoksų Bažnyčios patriarchas
Kaip gali būti, kad reikia pagalbos po aborto, kuris pats propaguojamas kaip „pagalba“?
Popiežiaus sekėjų socialiniame „Twitter“ tinkle skaičius pasiekė du milijonus. Arkivyskupo Celli komentaras: „Benediktas XVI nori būti ten, kur yra žmonės“
Popiežius priėmė palestiniečių prezidentą
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Atsivertimas prasideda nuo sąžiningumo ir pagarbos kitiems“.
Federico Lombardi SJ: Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai – prieš srovę
Raniero Cantalamessa OFM cap. Vatikano II Susirinkimo vaisius – bažnytiniai judėjimai
Paskelbta Popiežiaus žinia maldos už pašaukimus dienai
Popiežiaus užuojautos telegrama Sandi Huko mokyklos aukų artimiesiems
„Palaiminti taikdariai“.Paskelbta Popiežiaus žinia būsimai Pasaulinei taikos dienai
Benediktas XVI: Kalėdų eglė yra Kristaus šviesos simbolis
Komentarai dėl Šanchajaus vyskupo augziliaro Tado Ma Daqin
T. Samir apie konfliktą Sirijoje. Politinė ar religinė diktatūra?
Pašventinta Bagdado sirų katalikų katedra
Popiežius naujiems ambasadoriams: Nieks tenetrukdo ugdyti dorą jaunimą
Walsinghamo ordinariatas: Grupė anglikonių vienuolių pereis į katalikų Bažnyčią
Pirmasis Popiežiaus „tvytas“
Benediktas XVI bendrojoje audiencijoje pasveikino „Artumą“
Benediktas XVI: Dievas veikia žmonijos istorijoje ir galutinai apsireiškia Kristuje
Benediktas XVI ir Twitter: Glaustais sakiniais galima išreikšti gilių minčių
Kardinolas Kochas. Ar ekumenizmas yra iliuzija?
Sekmadienio vidudienio malda. Dievui istorijos didžiūnai yra rėmelis mažiesiems
Kardinolas Scola. Kai valstybės neutralumas supainiojamas su sekuliarizmu, religijos laisvė yra neišvengiamai pažeidžiama
Žuvo Apaštališkasis nuncijus Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje
Benediktas XVI: Pasaulį išvaduoja ne žmogaus pastangos, bet Dievo malonė
Pirmas Advento pamokslas Vatikane
Popiežius priėmė Tarptautinės teologinės komisijos narius
Popiežiaus kalba šeštadienio vidudienį. Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Arkiv. T. Kondrusiewicz apie Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos sesiją
Bendroji audiencija. „Tikėjimas – atsakymas į Dievo meilę“
Filipinų vyskupai: Religijos laiduoja taiką
Vietname atsisveikinta su kovotoju už žodžio laisvę
Popiežius prašo padėti Kongo DR gyventojams
Mirė Sirijos ortodoksų patriarchas
Religinio ugdymo klausimas Kanadoje: katalikiška mokykla pralaimėjo teisme
Tikėjimo metai Paragvajuje: Pilkomajo indėnų šeimos per prievartą varomos iš tradicinių teritorijų
Popiežius prašo padėti Kongo DR gyventojams
Popiežiaus Motu proprio aiškiau apibrėžia katalikišką karitatyvinę veiklą
Kardinolas Cleemis: Tarpreliginis dialogas nekelia grėsmės krikščionių identitetui
Benediktas XVI: Gamybos ir finansų krumpliaratis vis labiau slegia darbininkiją, kelia pavojų šeimai.
Benediktas XVI socialiniame tinkle Twitter
Arkivyskupas Zimowski. Pripažįstant asmens su negalia orumą, pripažįstamas kiekvieno orumas
Sekmadienio vidudienio malda. Advento laikas
Prasidėjo Advento laikotarpis ir naujieji Liturginiai metai.
„Kodėl Benediktas XVI rašė knygą apie Jėzaus vaikystę?“
Popiežiaus Motu proprio apie gailestingumo tarnystę
Popiežius susitiko su vizitą Ad limina baigiančiais Prancūzijos vyskupais
Šv. Andriejaus šventė. Benediktas XVI kviečia ortodoksų Bažnyčią toliau žengti krikščionių vienybės keliu
„Kaip kalbėti apie Dievą?“ Popiežiaus katechezės santrauka
Tikrieji taikos darbininkai – premija jėzuitui Francisko de Roux
Baigėsi atsakingųjų už migrantų sielovadą Europoje susitikimas. Interviu su Prel. E. Putrimu
Kardinolas Elia Angelo Dalla Costa pripažintas „tautų teisuoliu“
Popiežius priminė šeštadienį minimą Pasaulinę dieną prieš AIDS
Popiežius susitiko su naujais kardinolais ir jų artimaisiais
Maltietis Tonio Borg buvo patvirtintas ES Sveikatos komisaro pareigose
Gėda! Liepta pašalinti kryžius ir aureoles nuo slovakiškos 2 eurų monetos
Popiežius aukojo Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės Mišias. „Teateinie tavo karalystė!“
Popiežius vadovavo konsistorijai. „Tikiu visuotinę Bažnyčią“
Mažoji konsistorija. Sekminių Bažnyčia naujajam evangelizavimui
Benediktas XVI: Kalėjimas – ne bausmės, bet pataisos vieta
Menininkas, kaip Bažnyčia, yra tikėjimo grožio liudytojas
Anglikonai nepriėmė sprendimo dėl moterų vyskupystės
Jeruzalės lotynų patriarchas Kalėdų proga aplankys Gazos katalikų bendruomenę
Bendroji trečiadienio audiencija. Tikėjimo protingumas
Popiežius paragino užbaigti konfliktą Gazos ruože
Pristatyta Popiežiaus knyga apie Jėzaus vaikystę
Airijos vyskupų pareiškimas dėl abortų
Benediktas XVI: Jėzus – mūsų gyvenimo ir vilties pagrindas
Benedikto XVI žinia 2013 metų Pasaulinei jaunimo dienai
Benediktas XVI: Ligoninė yra nepaprastai svarbi naujojo evangelizavimo vieta
Benediktas XVI. Tikėjimo metų uždavinys - perduoti krikščioniškąsias vertybes
Vatikane ir Lenkijos Bažnyčioje paskirti nauji vyskupai
Benediktas XVI: krikščionių vienybė – tikėjimo vaisius, o kartu ir sąlyga bei priemonė jį skelbti
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt