Raniero Cantalamessa OFM cap. Vatikano II Susirinkimo vaisius – bažnytiniai judėjimai
Paskelbta Popiežiaus žinia maldos už pašaukimus dienai
Popiežiaus užuojautos telegrama Sandi Huko mokyklos aukų artimiesiems
„Palaiminti taikdariai“.Paskelbta Popiežiaus žinia būsimai Pasaulinei taikos dienai
Benediktas XVI: Kalėdų eglė yra Kristaus šviesos simbolis
Komentarai dėl Šanchajaus vyskupo augziliaro Tado Ma Daqin
T. Samir apie konfliktą Sirijoje. Politinė ar religinė diktatūra?
Pašventinta Bagdado sirų katalikų katedra
Popiežius naujiems ambasadoriams: Nieks tenetrukdo ugdyti dorą jaunimą
Walsinghamo ordinariatas: Grupė anglikonių vienuolių pereis į katalikų Bažnyčią
Pirmasis Popiežiaus „tvytas“
Benediktas XVI bendrojoje audiencijoje pasveikino „Artumą“
Benediktas XVI: Dievas veikia žmonijos istorijoje ir galutinai apsireiškia Kristuje
Benediktas XVI ir Twitter: Glaustais sakiniais galima išreikšti gilių minčių
Kardinolas Kochas. Ar ekumenizmas yra iliuzija?
Sekmadienio vidudienio malda. Dievui istorijos didžiūnai yra rėmelis mažiesiems
Kardinolas Scola. Kai valstybės neutralumas supainiojamas su sekuliarizmu, religijos laisvė yra neišvengiamai pažeidžiama
Žuvo Apaštališkasis nuncijus Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje
Benediktas XVI: Pasaulį išvaduoja ne žmogaus pastangos, bet Dievo malonė
Pirmas Advento pamokslas Vatikane
Popiežius priėmė Tarptautinės teologinės komisijos narius
Popiežiaus kalba šeštadienio vidudienį. Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Arkiv. T. Kondrusiewicz apie Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos sesiją
Bendroji audiencija. „Tikėjimas – atsakymas į Dievo meilę“
Filipinų vyskupai: Religijos laiduoja taiką
Vietname atsisveikinta su kovotoju už žodžio laisvę
Popiežius prašo padėti Kongo DR gyventojams
Mirė Sirijos ortodoksų patriarchas
Religinio ugdymo klausimas Kanadoje: katalikiška mokykla pralaimėjo teisme
Tikėjimo metai Paragvajuje: Pilkomajo indėnų šeimos per prievartą varomos iš tradicinių teritorijų
Popiežius prašo padėti Kongo DR gyventojams
Popiežiaus Motu proprio aiškiau apibrėžia katalikišką karitatyvinę veiklą
Kardinolas Cleemis: Tarpreliginis dialogas nekelia grėsmės krikščionių identitetui
Benediktas XVI: Gamybos ir finansų krumpliaratis vis labiau slegia darbininkiją, kelia pavojų šeimai.
Benediktas XVI socialiniame tinkle Twitter
Arkivyskupas Zimowski. Pripažįstant asmens su negalia orumą, pripažįstamas kiekvieno orumas
Sekmadienio vidudienio malda. Advento laikas
Prasidėjo Advento laikotarpis ir naujieji Liturginiai metai.
„Kodėl Benediktas XVI rašė knygą apie Jėzaus vaikystę?“
Popiežiaus Motu proprio apie gailestingumo tarnystę
Popiežius susitiko su vizitą Ad limina baigiančiais Prancūzijos vyskupais
Šv. Andriejaus šventė. Benediktas XVI kviečia ortodoksų Bažnyčią toliau žengti krikščionių vienybės keliu
„Kaip kalbėti apie Dievą?“ Popiežiaus katechezės santrauka
Tikrieji taikos darbininkai – premija jėzuitui Francisko de Roux
Baigėsi atsakingųjų už migrantų sielovadą Europoje susitikimas. Interviu su Prel. E. Putrimu
Kardinolas Elia Angelo Dalla Costa pripažintas „tautų teisuoliu“
Popiežius priminė šeštadienį minimą Pasaulinę dieną prieš AIDS
Popiežius susitiko su naujais kardinolais ir jų artimaisiais
Maltietis Tonio Borg buvo patvirtintas ES Sveikatos komisaro pareigose
Gėda! Liepta pašalinti kryžius ir aureoles nuo slovakiškos 2 eurų monetos
Popiežius aukojo Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės Mišias. „Teateinie tavo karalystė!“
Popiežius vadovavo konsistorijai. „Tikiu visuotinę Bažnyčią“
Mažoji konsistorija. Sekminių Bažnyčia naujajam evangelizavimui
Benediktas XVI: Kalėjimas – ne bausmės, bet pataisos vieta
Menininkas, kaip Bažnyčia, yra tikėjimo grožio liudytojas
Anglikonai nepriėmė sprendimo dėl moterų vyskupystės
Jeruzalės lotynų patriarchas Kalėdų proga aplankys Gazos katalikų bendruomenę
Bendroji trečiadienio audiencija. Tikėjimo protingumas
Popiežius paragino užbaigti konfliktą Gazos ruože
Pristatyta Popiežiaus knyga apie Jėzaus vaikystę
Airijos vyskupų pareiškimas dėl abortų
Benediktas XVI: Jėzus – mūsų gyvenimo ir vilties pagrindas
Benedikto XVI žinia 2013 metų Pasaulinei jaunimo dienai
Benediktas XVI: Ligoninė yra nepaprastai svarbi naujojo evangelizavimo vieta
Benediktas XVI. Tikėjimo metų uždavinys - perduoti krikščioniškąsias vertybes
Vatikane ir Lenkijos Bažnyčioje paskirti nauji vyskupai
Benediktas XVI: krikščionių vienybė – tikėjimo vaisius, o kartu ir sąlyga bei priemonė jį skelbti
Popiežiaus taikos pasiuntinys: Reikia daugiau paramos, nes Sirijos konfliktas greitai neišsispręs.
Pasaulis, žmogus, tikėjimas – trys keliai į Dievo pažinimą. Popiežiaus bendrosios audiencijos katechezės santrauka
Arabijos katalikiškas jaunimas susitinka Dubajuje
Taizé bendruomenės „Pasitikėjimo piligrimystės“ etapas Ruandoje
Vokietijoje universitetai eksperimentuoja su islamo teologija
Krikščioniškos vertybės nėra europietiškos vertybės?
Popiežius seneliams: „yra gražu būti seneliu!“
Šventojo Sosto diplomatas: reikia realiai apsaugoti civilius konfliktuose ir po jų
Benediktas XVI: Niekas nėra toks vargšas, kad negalėtų ką nors paaukoti
Benediktas XVI: Bažnytiniai chorai padeda šlovinti Dievą
Kardinolas Kurtas Kochas sveikina naująjį Kenterberio vyskupą
Popiežiaus „Motu proprio“ dėl Popiežiškosios lotynistikos akademijos įsteigimo
Popiežiaus susitiko su Interpolo suvažiavimo dalyviais
Popiežiaus ypatingas pasiuntinys Libane aplankė Sirijos pabėgėlius
Maskvos patriarchas lankysis Šventojoje Žemėje
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios mokslų akademijos nariais
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievo troškimas
„Turim daryti viską kas įmanoma, kad nebūtų per vėlu“. Šventasis Tėvas ypatingu pasiuntiniu Sirijos taikos klausimais paskyrė Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ vadovą
Tikėjimo metai: Šventoji Žemė ir tikėjimo istorijos geografija
Popiežius pasveikino JAV prezidentą
Mirė Bulgarijos ortodoksų patriarchas Maksimas. Popiežiaus Benedikto XVI užuojauta
Tikėjimo metai: Nuo Tikėjimo patriarchų iki katekizmo tekstų
Tikėjimo metai: Pirmasis Pietų Sudano evangelizavimo šimtmetis
Išrinktas koptų ortodoksų popiežius. Benedikto XVI sveikinimai
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį
Tikėjimo metai. Kard. P. Erdo: Jei neskelbsime Evangelijos, „šauks akmenys“.
Gimdytojai turi teisę vadintis „mama“ ir „tėčiu“. Prancūzijos vyskupų plenarinė sesija
Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus
Ukrainos krikščioniškos Bažnyčios prašo prezidento vetuoti įstatymo pataisas
Romos lietuviai meldėsi už mirusius
Arkivyskupas Mulleris. Apie dialogo su religijomis pagrindus
Tikėjimo metai. Arkivysk. S. Fisichella: Sinodas paskatino gaivinti pavargusį ir aptingusį tikėjimą.
Popiežiaus kalba Visų Šventųjų vidudienį. „Mylime žemę, nes mūsų širdis Danguje“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt