Popiežiaus „Motu proprio“ dėl Popiežiškosios lotynistikos akademijos įsteigimo
Popiežiaus susitiko su Interpolo suvažiavimo dalyviais
Popiežiaus ypatingas pasiuntinys Libane aplankė Sirijos pabėgėlius
Maskvos patriarchas lankysis Šventojoje Žemėje
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios mokslų akademijos nariais
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievo troškimas
„Turim daryti viską kas įmanoma, kad nebūtų per vėlu“. Šventasis Tėvas ypatingu pasiuntiniu Sirijos taikos klausimais paskyrė Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ vadovą
Tikėjimo metai: Šventoji Žemė ir tikėjimo istorijos geografija
Popiežius pasveikino JAV prezidentą
Mirė Bulgarijos ortodoksų patriarchas Maksimas. Popiežiaus Benedikto XVI užuojauta
Tikėjimo metai: Nuo Tikėjimo patriarchų iki katekizmo tekstų
Tikėjimo metai: Pirmasis Pietų Sudano evangelizavimo šimtmetis
Išrinktas koptų ortodoksų popiežius. Benedikto XVI sveikinimai
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį
Tikėjimo metai. Kard. P. Erdo: Jei neskelbsime Evangelijos, „šauks akmenys“.
Gimdytojai turi teisę vadintis „mama“ ir „tėčiu“. Prancūzijos vyskupų plenarinė sesija
Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus
Ukrainos krikščioniškos Bažnyčios prašo prezidento vetuoti įstatymo pataisas
Romos lietuviai meldėsi už mirusius
Arkivyskupas Mulleris. Apie dialogo su religijomis pagrindus
Tikėjimo metai. Arkivysk. S. Fisichella: Sinodas paskatino gaivinti pavargusį ir aptingusį tikėjimą.
Popiežiaus kalba Visų Šventųjų vidudienį. „Mylime žemę, nes mūsų širdis Danguje“
Benediktas XVI: Siksto koplyčia kalba apie Dievo santykį su žmonija
Bendroji trečiadienio audiencija. Tikima ne pavieniui
Paskelbta Popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų dienai
Popiežius uždarė Vyskupų Sinodą. „Bažnyčiai reikia nuolat atsinaujinti, kad ji galėtų atnaujinti ir sekuliarizuotą pasaulį“
Vysk. A. Poniškaitis: Didžiulis potencialas kasdienėje tikėjimo praktikoje. Reikia jį pažadinti
Popiežiaus kalba užbaigiant Sinodą: Bažnyčia visuomet yra Sekminių Bažnyčia
Naujasis evangelizavimas yra prioritetinis Bažnyčios įsipareigojimas
Paskelbta Vyskupų Sinodo Žinia Dievo tautai
Vysk. A. Poniškaitis: Didžiulis potencialas kasdienėje tikėjimo praktikoje. Reikia jį pažadinti.
Popiežiaus kalba užbaigiant Sinodą: Bažnyčia visuomet yra Sekminių Bažnyčia
Popiežiškoji „Ecclesia Dei“ komisija informuoja apie santykius su šv. Pijaus X brolija
Vyskupų Sinodo asamblėja artėja prie pabaigos
Šventosios Žemės kustodas apie situaciją Sirijoje ir Libane
Bažnyčia ir išsiskyrusieji
Romoje atidarytas naujas Šventojo Sosto pediatrinės ligoninės korpusas
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės santrauka. „Kas yra tikėjimas?“
Šv. Pijaus X brolija pašalino savo vyskupą. Pokalbiai su Šventuoju Sostu sustoję.
Skiriami šeši nauji kardinolai
Sudarytas bendras Vyskupų Sinodo baigiamųjų siūlymų sąrašas
Šventojo Tėvo ir Vyskupų Sinodo pirmadienio veiklos atgarsiai
Spalio 22 d. - pal. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas
Benediktas XVI: Nauji šventieji teįkvepia arčiau priartėti prie Dievo Sūnaus
Vyskupų Sinodas aptarė žinios projektą
Benediktas XVI: Liudyti ir skelbti krikščioniškąją žinią sekant Jėzaus Kristaus gyvenimu.
Naujasis evangelizavimas: skelbti viltį krizės prispaustam pasauliui
Sekmadienį minima Pasaulinė misijų diena
Įteiktos „Ratzingerio premijos“ dviems teologams
Jeruzalės patriarchate vienodinama Velykų data
Sukurtas Vatikano radijo laidų lietuvių kalba profilis Facebooke
Benediktas XVI: Bažnyčios istorija yra taip pat kultūros ir meno istorija
Vysk. A. Poniškaitis Sinodo asamblėjoje: reikia daugiau šventųjų, tokių kaip Jurgis Matulaitis
Paskelbta pirmąją Vyskupų Sinodo darbo dalį užbaigianti ataskaita
Vatikano radijo redakciniai straipsniai: Bernd Hagenkord SJ, Kodėl Tikėjimo „metai“?
Popiežiaus bendroji audiencija. Pirmoji Tikėjimo metų katechezė.
Sinodo diskusijas apibendrinantis Generalinio relatoriaus pranešimas bus pristatytas Romoje ketvirtadienio rytą
Popiežiaus Jono Pauliaus I gimimo šimtosios metinės
Vyskupų Sinodo delegacija keliaus į Damaską
Vyskupų Sinode kalbėjo ypatingasis delegatas, Taizé ekumeninės bendruomenės prioras br. Aloyzas.
Popiežius Benediktas priėmė audiencijoje Maskvos Patriarchato metropolitą Hilarioną.
Turtuoliui sunku patekti į Dievo Karalystę, bet įmanoma
Prasidėjo antroji Sinodo savaitė
Popiežius susitiko su Vatikano II Susirinkimo tėvais. Krikščionybė yra visada jaunas medis
Benediktas XVI per pietus su Sinodo dalyviais: Viešpats keliauja kartu su mumis
Patriarchas Fouad Twal Vyskupų Sinode: „Keliaukite pas mus, į Šventąją Žemę!“
Nobelio premijos laureatas Vyskupų Sinode: „Mokslinis pažinimas ir tikėjimas turi išlikti vienas kitą papildančiais elementais“
Vyskupų Sinode jau pasisakė apie pusė dalyvių
Benediktas XVI: Šią dieną, prieš 50 metų, ir aš buvau Šv. Petro aikštėje
Anglikonų vadovas Vyskupų Sinode: Kontempliacija - evangelizavimo priemonė
Konstantinopolio Patriarcho kalba Tikėjimo metų pradžios Mišiose
Benediktas XVI prisimena Vatikano II Susirinkimą: „Lūžio hermeneutika yra absurdiška“
Šventasis Tėvas atidarė Tikėjimo metus. „Skelbkime Kristų pasaulio dykumoje“.
Bendroji trečiadienio audiencija. Tikėjimas turi kalbėti nauju būdu
Vyskupų Sinodas: auga tikinčiųjų susidomėjimas Dievo Žodžiu
Pristatytas Tikėjimų metų atidarymas
Pasisakymai Sinodo salėje antradienio rytą. Kard. Dolan: „Susitaikinimo sakramentas yra naujojo evangelizavimo sakramentas“
Vyskupų Sinodo dėmesys Naujajam evangelizavimui žemynuose
Popiežiaus meditacija pirmajame Sinodo posėdyje: Turime degti meilės ugnimi
Vyskupų sinodas: Pirmoji Generalinė kongregacija
Benediktas XVI atidarė Vyskupų Sinodą
Popiežius paskelbė du naujus Bažnyčios mokytojus
Sekmadienį Vatikane prasideda XIII eilinė Vyskupų Sinodo asamblėja apie naująjį evangelizavimą
Visuotiniai atlaidai Tikėjimo metų proga
Benedikto XVI Lorete aukotų Mišių homilija. „Reikia grįžti prie Dievo, kad ir žmogus būtų žmogumi“
Kard. Fernando Filoni: Kokios misionieriškos aistros reikia nūdienos pasaulyje?
Popiežiaus bendroji audiencija. Kiekvienoje liturgijoje dalyvauja visa Bažnyčia
Arkivyskupas Tomasi kalbėjo apie pabėgėlių situaciją
Samir Khalil Samir. Islamo pasaulyje individuali laisvė menkai pažįstama
Viešpaties Angelo malda: Popiežiaus susirūpinimas dėl Kongo demokratinės respublikos pabėgėlių likimo
10 priemonių, kurios gali padėti geriau išsigyventi Tikėjimo metus
Baigėsi Europos vyskupų konferencijų tarybos susitikimas. Kardinolo A. Bačkio komentaras
Paskelbta 2013 metų Pasaulinės socialinių komunikacijų dienos tema
„Mūsų širdis yra Dievo altorius“. Popiežiaus katechezės apie liturgiją santrauka
Priartėjo Rožinio mėnuo
Arkivyskupas Mulleris. Mano patirtis su išsilaisvinimo teologija
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Ne išdidumas, bet meilė ir nuolankumas
Popiežius Prancūzijos vyskupams: Skelbkite nepraeinantį Evangelijos naujumą!
Popiežiaus liturginis kalendorius spalio mėnesį
Ukrainos ganytojai paskelbė pasauliečių globėją
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt