Nigerija. Padėtis beviltiška. Toliau žudomi besimeldžiantys krikščionys.
Rytų Bažnyčios švenčia Kalėdas
Didėja krikščionių skaičius Izraelyje
Ekumenizmo fragmentai 2011 metais
Popiežiaus bendroji audiencija. Kristaus Gimimas ir Apsireiškimas
Popiežiaus žinia 2012 metų Pasaulinei ligonių dienai
Rygos arkivyskupas išrinktas 2011 metų Europos žmogumi Latvijoje
Popiežiaus kalba prieš vidudienio maldą: 2012-ji tebūna vilties ir taikos metai
Benedikto XVI homilija Dievo Motinos iškilmei ir Pasaulinei taikos dienai
Prancūzija. 600 metų sukaktis nuo Joanos Arkietės gimimo
2011 metų Šventojo Tėvo audiencijose dalyvavo pustrečio milijono žmonių
Kitas Taizé bendruomenės jaunimo susitikimas įvyks Romoje
T. Federico Lombardi SJ: 2011 m. buvo teigiami; galime ramiai žiūrėti į ateitį
Popiežiaus bendroji audiencija. Šventosios Šeimos malda
Popiežiaus kalba prieš antrosios Kalėdų dienos vidudienio maldą. Kankinio šv. Stepono pavyzdys ir užuojauta Nigerijos krikščionims.
Kalėdų Urbi et orbi
Benedikto XVI aukotų Kalėdų Nakties Mišių homilija. Betliejaus tvartelyje tapo regimas Dievo nuolankumas.
Pasaulinės jaunimo dienos žadina pašaukimus
Kalėdos Šventojoje Žemėje – malda už taiką
Raniero Cantalamessa. Evangelizacija šiandien – reikia pradėti nuo branduolio
Popiežiaus užuojauta mirus Vaclavui Havelui
Benedikto XVI kalba Romos Kurijai. Pasaulinės jaunimo dienos – naujas būdas būti krikščionimis
Jonathan Sacks. Moderniosios ekonomikos religinės šaknys
Septintosios Popiežiaus Benedikto Kalėdų Nakties Mišios
Bendroji trečiadienio audiencija. Kalėdų prasmė
Popiežiškajai komisijai įteikta Šv. Pijaus X kunigų brolijos dokumentacija
Kalėdos yra pasakojimas apie Dievą, pasislėpusį dirvoje
Hanuka – išniekintos Jeruzalės šventyklos atšventinimo minėjimas
Paminklas Irako kankiniams krikščionims
Popiežius susitiko su Italijos Katalikų akcijos vaikais
Čekijos katalikai meldžiasi už Vaclavą Havelą
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą. Apreiškimas
Popiežius aplankė Romos kalėjimą. „Kiekviename kalinyje Kristus laukia, kad jį aplankytume ir jam padėtume“.
Šeštadienį Madride 23 kankiniai paskelbti palaimintaisiais
Malaizija: Kalėdos be kalėdinių giesmių?
Naujosios Zelandijos ir Ramiojo Vandenyno vyskupų vizitas „Ad limina“
Olandijos vyskupai: „Gėda ir skausmas“
Airija. Visuomeninis transliuotojas atsiprašė už kunigo apšmeižimą pedofilija
R. Cantalamessa. Evangelizavimas Lotynų Amerikoje
Popiežiaus bendroji audiencija. Jėzaus gydomoji malda
Kardinolas Dolan. Mums reikia pašaukimų kultūros
Gvadalupės Dievo Motinos šventėje dalyvavo 5 mln. maldininkų
Pirmoji Pietų Afrikos Vyskupų Konferencijos generalinė sekretorė
Šventasis Tėvas priėmė Armėnijos prezidentą
Popiežius ir rabinas: visuomenė turi turėti dvasinį matmenį
Trečiojo Advento sekmadienio vidudienio malda: „Džiaukitės!“
Benediktas XVI: Ryšys su Dievu neapsunkina kalėdinio pasirengimo, o suteikia jėgų atlikti tai, kas būtina
Mirė JAV kardinolas John Patrick Foley
Benediktas XVI susitiko su kooperatyvų ir bankų atstovais
Pirmieji kalėdiniai sveikinimai
Paskirti Popiežiškosios kultūros tarybos nariai ir konsultoriai
R. Cantalamessa. Antroji evangelizavimo banga Bažnyčios istorijoje
Popiežius keliaus į Kubą. Vyskupų pareiškimas
Kinijoje religinis katalikų gyvenimas palengva atgyja
Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus pradeda minėti ir Marijonų vienuolija
Šventasis Tėvas vadovavo maldai Romos mieste, prie Nekaltai Pradėtosios statulos
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Vidudienio malda
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie Jėzaus maldą santrauka
ESBO konferencija Vilniuje. Šventojo Sosto atstovo pasisakymas
Paryžiečiai katalikai juos piktinantį spektaklį lydės malda
Pasikeitė Šventojo Sosto statusas Tarptautinėje migracijos organizacijoje
Kubos katalikai nori, kad Šventasis Tėvas juos aplankytų
Šventojo Tėvo kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą. Jono Krikštytojo asmenybė ir misija
Šventojo Tėvo audiencija Tarptautinės teologinės komisijos nariams
Popiežius susitiko su užsieniečių studentų sielovados kongreso dalyviais
R. Cantalamessa. Krikščionybės sėkmė
Benediktas XVI audiencijoje priėmė Popiežiškosios šeimos tarybos plenarinės sesijos dalyvius
Bendroji trečiadienio audiencija. Jėzus yra maldos mokytojas
Popiežius Benediktas pasveikino Ekumeninį patriarchą Baltramiejų su šv. Andriejaus švente ir išrinkimo dvidešimtmečiu. Popiežiaus laišką į Stambulą nuvežė Šventojo Sosto delegacija.
Popiežius išrinko Popiežiškųjų Akademijų Premijos laureatus
Maskvos patriarchatas: religijos laisvės varžymas tampa masiniu reiškiniu
Tragiškas katalikų misijos užpuolimas Burundyje nuliūdino popiežių Benediktą XVI
Benediktas XVI: pagarba žmogui ir pagarba gamtai yra viena
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą. „Ne žmogus, bet Dievas yra pasaulio šeimininkas“.
Popiežiaus veiklos kalendorius gruodžio ir sausio mėnesiais
Šventasis Tėvas susitiko su Popiežiškosios pasauliečių tarybos nariais. „Dievo klausimas šiandien“.
Šventasis Tėvas susitiko su Italijos Caritas vadovais, darbuotojais ir savanoriais
Popiežiaus bendroji audiencija. Padėka už kelionę į Afriką.
Šventasis Tėvas pasveikino katalikų ir ortodoksų forumo dalyvius. Pokalbis su arkivyskupu Tadeuszu Kondrusiewicziumi.
Pristatyta Popiežiškosios šeimos konferencijos tarybos XX asamblėja
Rusijos ortodoksų Bažnyčios vadovas planuoja kelionę į Lenkiją
Vatikane atidaroma Antonio Gaudi skirta paroda
Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Bertone kalbėjo seminare, skirtame Europos vyskupų konferencijų tarybos keturiasdešimtosioms metinėms
Kardinolas Rylko. Tikėjimo perdavimas yra didžiausia dovana
Tarptautinės Teologijos komisijos plenarinė sesija
Krikščionybė ir tradicinės Afrikos religijos
Tarptautinė žvejų diena. Popiežiškosios tarybos laiškas
Taizé: Berlyne susirinks 30 tūkstančių jaunuolių
Baigėsi popiežiaus kelionė Benine. Įteikęs Apaštališkąjį Paraginimą Šventasis Tėvas išvyko į Romą
Paskelbtas Popiežiaus posinodinis apaštališkasis paraginimas „Africae munus“
Benedikto XVI susitikimai su Benino vaikais
Popiežius Benediktas XVI: Bažnyčia Afrikoje pašaukta būti Gerąja Naujiena visam pasauliui
Šeštadienio ryte Benediktas XVI prezidento rūmuose susitiko su Benino politikais, čia reziduojančiais diplomatais, visuomenės veikėjais ir religiniais lyderiais
Šventasis Tėvas Kotonu katedroje: Dievo Gailestingumo Motina, užtarki Afriką!
Šventasis Tėvas atkeliavo į Benino Respubliką
Reklaminis fotomontažas – nepagarba Popiežiui ir tikinčiųjų įžeidimas
Indijoje nužudyta katalikų vienuolė
Europos Vyskupų konferencijų tarybai 40 metų
Palaiminimų bendruomenės komunikatas dėl kai kurių jos narių nusižengimų
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės apie 110 psalmę santrauka
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt