Maldų savaitė už taiką Izraelyje ir Palestinoje
Penktadienį Romoje baigėsi vienuolijų Aukštesniųjų vyresniųjų sąjungos 75-oji asamblėja
Bendras Popiežiškosios kultūros tarybos ir biofarmacinės kampanijos „Neosteam, Inc“ komunikatas dėl kamieninių ląstelių
Popiežius priėmė migrantų ir keliaujančiųjų tarybos plenarinės sesijos dalyvius
Popiežius paragino Italijos vyskupus tvirtinti krikščionišką švietimą ir auklėjimą
Benediktas XVI: Bažnyčios autoritetas yra meilės tarnystė Kristui
Benedikto XVI Sekminių homilija. Dvasios ugnis nenaikina, tačiau keičia
Popiežius Benediktas XVI: Bendrojo gėrio kūrime vaidmenį turi ir religijos
Popiežius priėmė Pasauliečių reikalų tarybos plenarinės sesijos dalyvius
XXIV Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos plenarinė asamblėja. „Liudijimai apie Kristų politinėje bendruomenėje“.
Tautų evangelizavimas yra ne mūsų pastangų produktas, o dovana mums
Benedikto XVI katechezė: Fatimos žinia primena, kad pasaulis yra žemiškosios piligrimystės vieta pakeliui į tikrąją Tėvynę, kuri yra Danguje.
Vidudienio Regina Caeli malda: tikrasis priešas – nuodėmė
Popiežius Portugalijos vyskupams: svarbiausia liudijimas
Benediktas XVI susitiko su socialinės sielovados ir rūpybos darbuotojais
Popiežius aukojo Mišias Mergelės Marijos apsireiškimų vietoje. „Fatimos misija dar nebaigta“
Popiežius Benediktas XVI pavedė kunigus Fatimos Marijos globai
Šventasis Tėvas aukojo Mišias Lisabonoje. Portugalijos Bažnyčia praeityje daug nusipelniusi pasaulio evangelizavimui, šiandien turi duoti Evangelijos liudijimą savo šalies visuomenei.
Benediktas XVI. Europos misija – tikėjimo ir sekuliarizmo dialogas; didžiausias Bažnyčios persekiojimas kyla iš nuodėmės jos viduje.
Antradienį prasideda popiežiaus kelionė į Portugaliją
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Lydėkite mane malda į Portugaliją“.
Popiežius baigė rašyti knygos „Jėzus iš Nazareto“ antrąją dalį
Popiežius susitiko su Belgijos vyskupais
Pasikeitimas Lenkijos Bažnyčios Primo soste
Iš pareigų atleistas Augsburgo vyskupas ir Vokietijos kariuomenės ordinaras
Portugalija ruošiasi sutikti Popiežių
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai susitiko su Niujorko arkivyskupu
Katalikų medikų kongresas Lurde. Dvasinė pagalba yra ligonio teisė ir Bažnyčios pareiga
Paskelbti Pasaulio jaunimo dienos Madride dangiškieji globėjai
Kardinolo Luigi Poggi laidotuvės
Popiežių aplankė Gruzijos prezidentas
Kryžiaus simbolis svarbus visai Europai
Krikščionys prieš branduolinius ginklus. Arkivyskupo Migliore pastabos
Ekumeninis patriarchas: riboti Meksikos įlankoje gręsiančią katastrofą
Lenkijos Bažnyčia Kunigų metų proga prisiminė žuvusius kunigus
Popiežiaus bendroji audiencija. Kunigo „munus sanctificandi“.
Popiežiaus kreipimasis dėl branduolinio nusiginklavimo
„Izaijo premija“ kardinolui Kasperiui
Baigėsi Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos sesija
Vokietijos vyskupas perspėja dėl prekybos žmonėmis per pasaulio futbolo čempionatą
Turino drobulė yra Didžiojo šeštadienio slėpinio ikona
Benedikto XVI homilija šv. Mišiose Turine. Iš tikėjimo kylantis tikrumas padeda įveikti sunkumus
Kristaus Legionierių vizitatorių ataskaitinės rekomendacijos
Europos vyskupų konferencijų taryba. Europos ateitis turi būti kuriama kartu su imigrantais
Kardinolas Tauran. Tikinčiųjų misija – priminti, kad žmogus gyvas ne vien duona
Benediktas XVI. Prielaida apie rinkos savireguliaciją remiasi nuskurdinta ekonomikos samprata
Popiežius susitiko su Romos Kurijos pareigūnais, baigiančiais Kristaus Legionierių kongregacijos kanoninę vizitaciją
Koncertas Benedikto XVI išrinkimo penktųjų metinių proga
Popiežiaus bendroji audiencija. Prieš kelionę į Turiną bei artėjant Kunigų Metų uždarymui Benediktas XVI kalbėjo apie du Turine gyvenusius šventuosius kunigus.
Popiežius Benediktas XVI: Romos Mišiolo anglų kalba vertimo naujoves reikės paaiškinti tikintiesiems
Paskelbtas naujas Bažnyčios statistinis žinynas
Dar ne vėlu registruotis Kunigų metų uždarymui
Popiežius sekmadienio vidudienį: Pašaukimus ugdo malda ir liudijimas
Jungtinė Karalystė atsiprašė dėl „kvailo dokumento“
Paskirtas naujas Popiežiškojo Grigaliaus universiteto rektorius
Internetinė svetainė pašaukimams
Nauji pašaukimai kunigystei - šeimų ir bažnyčios bendradarbiavimo vaisius
Jean-Louis Bruguès. Septynios Vatikano II Susirinkimo intuicijos
Didžiosios Britanijos vyskupų pareiškimas dėl seksualinio išnaudojimo
Belgijos vyskupas prisipažino lytiškai išnaudojęs nepilnametį ir atsistatydino
Trečiadienio bendroji audiencija: Dievo meilės planas yra didesnis už visas gyvenimo audras
Kanada. Parlamentas atmetė eutanazijos įstatymo projektą
Popiežius vadovavo kardinolo Špidliko laidotuvėms
Benediktas XVI pradėjo šeštuosius pontifikato metus
Popiežius Benediktas XVI sugrįžo iš Maltos
Popiežius Benediktas XVI Maltos jaunimui: „Nebijokite būti artimais Kristaus draugais!“.
Šventasis Tėvas sekmadienį Maltoje aukojo Mišias
Kardinolo Hummeso laiškas viso pasaulio kunigams
Šventojo Tėvo gimimo diena
Mirė kardinolas Tomas Špidlik
Popiežius Brazilijos vyskupams: liturgija – ne vieta eksperimentams
COMECE. „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai“
Gedulingos Mišios Šv. Petro bazilikoje
Žemės drebėjimas Kinijoje: mobilizavosi kinų ir pasaulio katalikų organizacijos
Popiežiaus bendroji audiencija. Kunigo „munus docendi“.
Šventasis Tėvas dar kartą paguodė lenkus
Popiežiaus užuojauta dėl žemės drebėjime Kinijoje žuvusių žmonių
Popiežius leido skelbi septynis naujus palaimintuosius
Buvo susirinkusi komisija tirianti Medjugorje
Atvelykio sekmadienio vidudienio malda: „Kiekvienas gali gauti ramybės ir gyvenimo dovaną“. Užuojauta lenkų tautai.
Gidas apie Tikėjimo doktrinos kongregacijos procedūras kaltinimų seksualiniu išnaudojimu atvejais
Prasidėjo Biblinės komisijos plenarinė sesija
Pastabos apie žinių agentūros „AP“ paskelbtą kardinolo Ratzingerio laišką
Popiežiaus užuojauta Lenkijai: „Šiuo sunkiu Lenkų tautai metu meldžiu ypatingos visagalio Dievo palaimos“.
Popiežiaus užuojauta liūčių Brazilijoje aukoms
Šventojo Sosto spaudos salės direktorius: išlaikyti kryptį
10-osios vienuolės Faustinos Kowalskos kanonizavimo metinės
Ar naciai buvo ketinę pasiglemžti Turino Drobulę?
Jono Pauliaus II laidotuvių penktosios metinės
Brazilijoje išleistas misijų „vademecum“
Popiežiaus bendroji audiencija: Mes tikime, nes Kristus prisikėlė
Kardinolas Sodano: Popiežių puola su Evangelija nesuderinamų šeimos ir gyvybės vizijų propaguotojai
Anglikonų vadovas atsiprašė Airijos katalikų
Ligoninių kapelionų piligrimystė
Polemika dėl pedofilijos. Reali problema ir „ideologinis karas“
T. Raniero Cantalamessa atsiprašė įsižeidusiųjų
Velykų pirmadienio vidudienio malda. Mes esame Kristaus „angelai“.
Benediktas XVI vadovavo Velykų iškilmėms
Velykų "Urbi et orbi"
Velyknakčio homilija. Žmonių ieškoma gydomoji žolė nuo mirties jau surasta.
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt