Popiežius Benediktas pasveikino Ekumeninį patriarchą Baltramiejų su šv. Andriejaus švente ir išrinkimo dvidešimtmečiu. Popiežiaus laišką į Stambulą nuvežė Šventojo Sosto delegacija.
Popiežius išrinko Popiežiškųjų Akademijų Premijos laureatus
Maskvos patriarchatas: religijos laisvės varžymas tampa masiniu reiškiniu
Tragiškas katalikų misijos užpuolimas Burundyje nuliūdino popiežių Benediktą XVI
Benediktas XVI: pagarba žmogui ir pagarba gamtai yra viena
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą. „Ne žmogus, bet Dievas yra pasaulio šeimininkas“.
Popiežiaus veiklos kalendorius gruodžio ir sausio mėnesiais
Šventasis Tėvas susitiko su Popiežiškosios pasauliečių tarybos nariais. „Dievo klausimas šiandien“.
Šventasis Tėvas susitiko su Italijos Caritas vadovais, darbuotojais ir savanoriais
Popiežiaus bendroji audiencija. Padėka už kelionę į Afriką.
Šventasis Tėvas pasveikino katalikų ir ortodoksų forumo dalyvius. Pokalbis su arkivyskupu Tadeuszu Kondrusiewicziumi.
Pristatyta Popiežiškosios šeimos konferencijos tarybos XX asamblėja
Rusijos ortodoksų Bažnyčios vadovas planuoja kelionę į Lenkiją
Vatikane atidaroma Antonio Gaudi skirta paroda
Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Bertone kalbėjo seminare, skirtame Europos vyskupų konferencijų tarybos keturiasdešimtosioms metinėms
Kardinolas Rylko. Tikėjimo perdavimas yra didžiausia dovana
Tarptautinės Teologijos komisijos plenarinė sesija
Krikščionybė ir tradicinės Afrikos religijos
Tarptautinė žvejų diena. Popiežiškosios tarybos laiškas
Taizé: Berlyne susirinks 30 tūkstančių jaunuolių
Baigėsi popiežiaus kelionė Benine. Įteikęs Apaštališkąjį Paraginimą Šventasis Tėvas išvyko į Romą
Paskelbtas Popiežiaus posinodinis apaštališkasis paraginimas „Africae munus“
Benedikto XVI susitikimai su Benino vaikais
Popiežius Benediktas XVI: Bažnyčia Afrikoje pašaukta būti Gerąja Naujiena visam pasauliui
Šeštadienio ryte Benediktas XVI prezidento rūmuose susitiko su Benino politikais, čia reziduojančiais diplomatais, visuomenės veikėjais ir religiniais lyderiais
Šventasis Tėvas Kotonu katedroje: Dievo Gailestingumo Motina, užtarki Afriką!
Šventasis Tėvas atkeliavo į Benino Respubliką
Reklaminis fotomontažas – nepagarba Popiežiui ir tikinčiųjų įžeidimas
Indijoje nužudyta katalikų vienuolė
Europos Vyskupų konferencijų tarybai 40 metų
Palaiminimų bendruomenės komunikatas dėl kai kurių jos narių nusižengimų
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės apie 110 psalmę santrauka
„San José straipsniai“: nėra tarptautinės teisės į abortą
JAV steigiamas ordinariatas į katalikybę perėjusiems anglikonams
Popiežiaus vizitas Benine ir Afrikoje lapkričio 18-20 dienomis
„Pagonių kiemo“ dalyvius pasveikino Šventasis Tėvas
Kard. Kurt Koch dalyvavo Minske vykusioje ekumeninėje konferencijoje
Benediktas XVI. Bažnyčia drąsina kamieninių ląstelių tyrimus
Vatikane baigėsi tarptautinė konferencija apie kamienines ląsteles
Popiežių aplankė Europos Vadovų Tarybos prezidentas
Kard. Kurt Koch lankosi Baltarusijoje
Šventasis Tėvas susitiko su katalikų savanorių organizacijų suvažiavimo dalyviais
Benediktas XVI: Šeima – visuomenės gerovės pagrindas
Bendroji trečiadienio audiencija. 119 psalmė - himnas Dievo Įstatymui
Nigerijos katalikai dėkingi Popiežiui už dėmesį parodytą Viešpaties Angelo maldos proga
Benino Respublikoje netrukus lankysis popiežius Benediktas XVI
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą
Šventasis Tėvas meldėsi kartu su Popiežiškųjų universitetų studentais
Maskvos patriarcho Kirilo ir arkivyskupo Pezzi susitikimas
Mokytojai yra naujojo evangelizavimo pirmojoje linijoje
Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus
Asyžiaus dvasios atgarsiai Šventojoje Žemėje
Projektas „Jeruzalė, atminties akmenys“
Minske ruošiamasi tarpkrikščioniškam forumui
Romos dominikonų universiteto rektorių Popiežius paskyrė Lozanos, Ženevos ir Fribūro vyskupu
Naujoji evangelizacija apima ir Rytų apeigų katalikų Bažnyčias
Naujojo evangelizavimo erdvė - www.aleteia.org
Popiežiaus bendroji audiencija. „Kristus mus perves per mirties sutemas. Jis žino kelią“
Kardinolas Martini. Nepasiduoti skausmui. Yra ateitis už gyvenimo
Popiežiaus kalba prieš Visų Šventųjų iškilmės vidudienio maldą. „Visi šventieji mums rodo daugybę į šventumą vedančių kelių“
Prie Porciunkulės prasidėjo ketvirtasis Maldų už taiką susitikimas
Trečiadienį, dieną prieš Asyžiaus susitikimą, Šventasis Tėvas Romoje vadovavo maldai už taiką ir teisingumą pasaulyje
Turkija. Popiežius parašė gelbėti nukentėjusiuosius nuo žemės drebėjimo
Asyžiaus (Jono Pauliaus II) formulė: Malda vardan taikos, be jokio sinkretizmo
Popiežius paskelbė tris naujus šventuosius. „Tik mylėdami artimą įrodome savo meilę Dievui“
Pirmasis palaimintojo Jono Pauliaus II minėjimas
Popiežius susitiko su kariuomenės ordinarais
Šventojo Sosto Spaudos salės pareiškimas po Gaddafio mirties
Naujas Latvijos vyskupų konferencijos primininkas
Popiežius pašventino australų piligrimų namus
Bendroji trečiadienio audiencija. Šlovinimo malda
Naujųjų evangelizuotojų susitikimas Vatikane: Lietuvos delegacijos narių įspūdžiai
Popiežiaus, religijos ir kultūros pasaulio atstovų piligrimystės į Asyžių programa
Benediktas XVI. Laisvė nuo bado jungo yra pirmoji konkreti teisės į gyvybę išraiška
Paskelbtas Apaštališkasis laiškas „Tikėjimo vartai“
Pirmasis tarptautinis susitikimas Vatikane apie Bažnyčios naujojo evangelizavimo uždavinius. Kun. Roberto Šalaševičiaus įspūdžiai
Šventasis Tėvas priėmė Sirų-Malabarų Bažnyčios delegaciją
Popiežius paskelbė Tikėjimo metus
Benediktas XVI: Bažnyčios, kaip ir Kristaus misija, iš esmės yra kalbėti apie Dievą
Spalio 15 dieną Romoje rengiamas susitikimas apie naująjį evangelizavimą
Lietuvių piligrimystė po Švč. Sakramento stebuklų vietas Italijoje
Bendroji trečiadienio audiencija. Džiaugsmo ir dėkojimo malda
Benedikto XVI kvietimas po dramatiškų sekmadienio įvykių Egipte
Dar viena teologijos biblioteka internete
Paminėtos Pijaus XII mirties metinės
Kanados vyskupai paprašė išlaisvinti pastorių Nadarkhani
1962 metų spalio 11 dieną prasidėjo Vatikano II Susirinkimas
Kardinolas T. Bertone konsekravo vyskupais du popiežiaus bendradarbius
Benediktas XVI: „virtualus gyvenimas grasina užgožti realybę“
Egipto koptai gedi savo bendratikių
Kartūzų Serra San Bruno vienuolyno prioras: tyla nėra žodžių nebuvimas
Sekmadienio vidudienio malda: šventųjų tikėjimas atnaujina pasaulį
Benediktas XVI: vienuolynai turi nepakeičiamą funkciją pasaulyje
Kardinolas Turkson – reikia džiaugtis dėl Nobelio taikos premijos atitekimo trims moteris
Benedikto XVI homilija šv. Mišiose Lamezia Terme: „Vilkėkime meilės rūbu“
Pskove atšauktas leidimas statyti katalikų bažnyčią. Maskvos arkivyskupo reakcija: draudimo priežastyse prasilenkta su tiesa
Benedikto XVI penktadienio audiencijos. Kalba Indonezijos ganytojams
Pristatyta knyga „80 Popiežiaus radijo metų“
Indonezijos ganytojas: katalikų liudijimas krašte yra tikėjimo ir įsipareigojimo klausimas
Popiežius priėmė Apaštališkąjį Nuncijų Baltarusijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt