Šventojo Tėvo audiencija Popiežiškųjų misijų institutams
Žmogaus kūnas yra gėris. Popiežiaus audiencija Šeimos ir santuokos studijų instituto surengto susitikimo dalyviams.
Paskelbta instrukcija „Universae Ecclesiae“ dėl motu proprio „Summorum Pontificum“ taikymo
Suformuota Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos vadovybė
Popiežius susitiko su seniausios tarptautinės žydų organizacijos atstovais
Karolis Wojtyla - Globalinių iššūkių popiežius
Kard. K. Koch: Ekumenizmas būtinas krikščioniškajam liudijimui
Naujasis nuncijus Maskvoje pradėjo darbą
„Rerum Novarum“ enciklikos 120 metinės
Pal. popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos apie darbą XXX metinės
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius tęsė katechezę apie maldą
Mirabile Dictu – Tarptautinis katalikiškų filmų festivalis
Nauji vadovai paskirti į svarbius postus Romoje ir Visuotinėje Bažnyčioje
Sirija kryžkelėje. Alepo vyskupo mintys
Popiežius Venecijos ir šiaurės rytų Italijos katalikams: liudykite tikėjimą; nepasiduokite hedonistinės kultūros vilionėms
Šveicarijoje minimas „Europos ekumeninės chartijos“ dešimtmetis. Vyskupo Daucourt pastabos
Prasidėjo popiežiaus kelionė į Akvilėją ir Veneciją. „Ir dabartinių pokyčių akivaizdoje krikščionys yra pašaukti liudyti apie juose gyvenančią viltį“.
Popiežius susitiko su tarptautinio liturgijos suvažiavimo dalyviais
Koncertas Benedikto XVI išrinkimo metinių proga
Kijeve minimos Katalikų medijų centro 10 metines
Popiežiaus žinia Popiežiškajai biblinei komisijai apie „Įkvėpimą ir Tiesą Biblijoje“
Vatikano leidykla dalyvauja Santo Domingo knygų mugėje
Romos rabinas. Žydams Jonas Paulius II nėra šventasis, bet teisusis
Blogerių susitikimas Vatikane. Kardinolo Ravasi komentaras
Trečiadienio bendroji audiencija. „Maldos mokykloje“ su popiežiumi
Benedikto XVI žinia Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos plenarinės sesijos nariams
Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijos perkeltos į Šv. Petro bazilikos altorių
Mirė kardinolas Augustin Garcia-Gasco Vicente
Padėkos Mišios Romoje už palaimintąjį Joną Paulių II
Popiežius audiencijoje priėmė Lenkijos valstybės vadovą
Vatikano bazilikoje tęsiasi pal. Jono Pauliaus II relikvijų pagerbimas
Osama Bin Laden nukautas. Šventojo Sosto Spaudos salės direktoriaus komentaras
Popiežius Jonas Paulius II paskelbtas palaimintuoju
Benedikto XVI sveikinimai piligrimams ir Lenkijos televizijos žiūrovams
Iki Jono Pauliaus II beatifikacijos jau tik dvi dienos
Būsimojo palaimintojo Jono Pauliaus II žinia: „Nebijokite, atverkite Kristui duris!“
Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos pavasario sesija. Universalios teisės skirtingame pasaulyje
Popiežiaus bendroji audiencija. Ką turime daryti, kad Velykos būtų mūsų „gyvenimas“?
Monsinjoras Tighe apie blogerių susitikimą Vatikane: dialogas be cenzūros
Jono Pauliaus II beatifikacijos proga Vatikano muziejai veikia iki vidurnakčio
Jono Pauliaus II beatifikacijos nuotraukos bus viešos
Ar Jonas Paulius II turėjo regėjimų, ar matė Dievo Motiną? (keletas fragmentų iš naujos knygos „Klausimai apie Karolį Wojtylą“)
Jeruzalės Bažnyčių vadovų velykinis sveikinimas. Šalia džiaugsmo visada yra ir kryžius
Velykų pirmadienio Vidudienio malda. „Viešpaties prisikėlimas davė pradžią naujam mūsų žmogiškumui“.
Šventojo Tėvo velykinė žinia „Urbi et orbi“
Velyknakčio liturgija Šv. Petro bazilikoje
Benediktas XVI: Kryžius - šviesus begalinės Dievo meilės ženklas
Carlo Maria Martini. Velykos netikintiems
Didžiojo penktadienio homilija Šv. Petro bazilikoje. „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus“.
Benedikto XVI atsakymai televizijos laidoje: kaip priimti kančią; kaip siekti taikos; kas yra prikeltas kūnas?
Paskutinės vakarienės Mišios Laterano bazilikoje. „Viešpats meldžiasi, kad nesvyruotų Petro ir jo įpėdinių tikėjimas“
Krizmos Mišios Šv. Petro bazilikoje. Sakramentai išreiškia mūsų tikėjimo „kūniškumą“
Popiežiaus bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės apie Velykų tridienį santrauka ir sveikinimas lietuviams
Atnaujintas Vatikano dienraštis internete
Antradienį sukanka Benedikto XVI išrinkimo šeštosios metinės
Ortodoksų Didžioji savaitė
Verbų sekmadienis Jeruzalėje
Eitynės Didįjį penktadienį Indijoje primins augantį krikščionių persekiojimą
Paskelbta ataskaita apie smurtą prieš religines mažumas Pakistane
Popiežius aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Eime su Jėzumi į Dievo aukštumas!
Prasidėjo Didžioji savaitė
Popiežiui Benediktui XVI 84 metai
Ketvirtasis Gavėnios pamokslas Vatikane. Kokiame kontekste formavosi Bažnyčios socialinis mokymas
Didžioji Savaitė, Velykos ir Jono Pauliaus II beatifikacija. Šventojo Tėvo vadovausimų pamaldų tvarka
Latvijos prezidento vizitas Vatikane
Vatikane vykusio Kinijos Bažnyčios reikalų komisijos posėdžio baigiamais kreipimasis į Kinijos katalikus
Kvietimas Didįjį trečiadienį melstis už Asia Bibi
Bendroji trečiadienio audiencija. Kas yra šventasis?
Vatikane pristatytas jaunimo katekizmas „Youcat“
Jono Pauliaus II liturginio kulto tvarka
Kas nėra pasauliečiai?
Šventojo Sosto Spaudos salės patikslinimas dėl buvusio Briugės vyskupo
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Kristus savo mirtimi nugalėjo mūsų mirtį.
Benediktas XVI žiūrėjo naują filmą apie savo pirmtaką
Artėja popiežiaus Benedikto XVI gimimo diena ir išrinkimo metinės
Gegužės 2 d. Vatikane vyks blogerių susitikimas
Nubaustas buvęs Belgijos Briugės vyskupas
Perkelta pal. popiežiaus Inocento XI palaikų urna. Netrukus bus perkeltas ir Jono Pauliaus II karstas
Tragedija Rio de Žaneiro mokykloje. Popiežiaus užuojauta
Popiežius Lotynų Amerikos komisijos nariams: „Liaudies pamaldumas yra turtas, kurį reikia saugoti“
Šventąjį Tėvą sukrėtė Viduržemio jūroje įvykusi migrantų tragedija
Tikėjimo, vilties ir meilės dorybės atvedė Joną Paulių II į Altorių garbę
Kryžiaus stočių apmąstymų autorė: žmogaus širdyje gimsta dideli įvykiai
Katalikų ir žydų religinio dialogo komisijos pareiškimas
Vatikane paskelbtas naujas autorinių teisių įstatymas
Krikštų knyga – ne vieta apostatų paraiškoms
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: šv. Teresėlė
Šventojo Tėvo sveikinimas lietuviams piligrimams
Popiežius solidarus su Dramblio Kaulo Kranto ir Libijos gyventojais. „Smurtas ir neapykanta visada yra pralaimėjimas“
Popiežius pasveikino Argentinos „Katalikų akciją“
Vatikane vykusioje spaudos konferencijos pristatyta Jono Pauliaus II beatifikacijos programa
Pakistano, Afganistano ir Indijos krikščionys atsiriboja nuo Korano sudeginimo
Romoje baigėsi kursai apie egzorcizmą ir išlaisvinimo maldą
Sekmadienio vidudienio malda. Džiaugsmo gilioji priežastis
Samir Khalil Samir. Jei musulmonai prašo „tuščių“ bažnyčių Europoje...
Popiežius Benediktas XVI pakvietė visus geros valios žmones su juo dalyvauti Tiesos ir Taikos Piligrimystėje į Asyžių spalio 27d.
Išlaisvintas Abidžano Caritas vadovas. Situacija Dramblio Kaulo Kranto respublikoje
Popiežius patvirtino naujų kankinių ir palaimintųjų dekretus
Jono Pauliaus II mirties metinių minėjimas jo gimtajame mieste
Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmių naujienos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt