Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: šv. Alfonsas Marija de Liguori
Popiežius pasveikino bendrojoje audiencijoje dalyvavusį naują Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovą
Popiežius Lotynų Amerikos vyskupams: Šeima turi dalyvauti žemyno evangelizavime
Jaunimas netrukus vartys „YouCat“
Benediktas XVI priėmė Kipro ortodoksų arkivyskupą Chrizostomą II
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Raginimas taikiai spręsti Libijos konfliktą ir saugoti civilius gyventojus.
Popiežius susitikimo „Pagonių kieme“ dalyviams: Dievo klausimas nekelia pavojaus dabartiniam žmogui
Šiaurės Afrikos vyskupai: karas nekontroliuojamas kaip sprogimas branduoliniame reaktoriuje
Rusų ortodoksų Bažnyčios sinodo sprendimai
„Renovabis“ suteiks paramos Rytų Europos katalikams už 11 mln. eurų
Kanada. Katalikų ir protestantų dialogas pasiekė naują etapą
Madridas. Po universiteto koplyčios išniekinimo aukotos atsiteisimo Mišios
Jonas Paulius II - Palaimintasis Fatimos Popiežius
Popiežius susitiko su nuodėmklausių kursų dalyviais. Išpažinties pedagoginė reikšmė.
Išrinktas naujas Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio mąstymus parengs vienuolė augustinė
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Laurynas Brindizietis
Pristatytas dekretas dėl filosofijos studijų bažnytinėse aukštosiose mokyklose reformos
Arkivyskupas Tomasi. Šventasis Sostas smerkia prievartą dėl asmenų lytinio elgesio ar jausmų
Karas Libijoje: humanitarinės pasekmės
Prasideda Indijos vyskupų vizitai Ad limina
COMECE: Strasbūro teismo sprendimas patvirtino, kad Europoje galioja pliuralizmas
Vatikane vyksta kursai nuodėmklausiams
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Meldžiu Dievą, kad kuo greičiau patekėtų taikos aušra Libijai ir visam Šiaurės Afrikos regionui“.
Strasbūro teismo sprendimas „kryžių byloje“. Šventojo Sosto ir Europos vyskupų konferencijų tarybos vertinimai.
Gyvybės diena Ispanijoje: Visuomet prasminga gyventi
Jono Pauliaus II stebuklas
Vokietijos ir Kroatijos, taip pat Italijos šiaurės rytų vyskupai pristatė būsimų popiežiaus kelionių programas
Europos žmogaus teisių teismas paskelbė sprendimą "Lautsi prieš Italiją" byloje. Kryžius mokykloje nepažeidžia tėvų ir mokinių teisių
Kardinolas Kurt Koch baigė vizitą Maskvoje
Pristatytas „Pagonių kiemas“, kovo 24 ir 25 d. rengiamas Paryžiuje
Gavėnios dvasinės pratybos Vatikane: Būti Kristaus meilėje, kuri pranoksta bet kokį žinojimą. Šventųjų ir Jono Pauliaus II mokymas apie Dievą
Japonija susitelkusi kovoja su nelaimėmis
Suvienytai Italijai 150 metų. Popiežiaus laiškas Prezidentui
Malaizija. Vyriausybė atidavė biblijas malajų kalba
Popiežiaus Benedikto rekolekcijos ir šv. Teresės iš Lizjė piligrimystė
Maronitai išsirinko naują patriarchą
Pietų Korėjos katalikai suskubo padėti nukentėjusiesiems Japonijoje
Libija. Gaddafi pajėgos stumia sukilėlius
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Beatifikacijos byla atskleidė Jono Pauliaus II artimą ryšį su Jėzumi Kristumi
Popiežiaus Benedikto XVI užuojauta Japonijai
Pristatyta popiežiaus knygos „Jėzus iš Nazareto“ antroji dalis – „Nuo įžengimo į Jeruzalę iki Prisikėlimo“
Šventasis Tėvas susitiko su Romos vyskupijos kunigais. „Visada turime be kompromisų ryžtingai stoti tiesos ir meilės pusėn“
Įvairiais renginiais minimos Chiaros Lubich mirties trečiosios metinės
Popiežius aukojo Pelenų trečiadienio Mišias Romos Šv. Sabinos bazilikoje. „Gavėnia neturi būti pilka ir liūdna“.
Popiežiaus bendroji audiencija Pelenų trečiadienį. „Mokykimės santūriau gyventi“.
Nauji susidūrimai Kaire tarp koptų ir musulmonų pareikalavo aukų
Gavėnios žinia kunigams: būti nusidėjėlių globėjais
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Malda už Pakistaną ir Libiją.
Paskelbtas naujajam evangelizavimui skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos „Lineamenta“
Antroji Filipinų vyskupų grupė baigė vizitą Ad limina
Popiežiaus užuojautos telegrama po Pakistano mažumų ministro Bhatti nužudymo, kitos reakcijos, Bhatti krikščioniškas liudijimas
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Pranciškus Salezas, Bažnyčios daktaras
Pakistano vyriausybės nario nužudymas sukrėtė krikščionišką pasaulį
Nužudytas Pakistano mažumų ministras Shahbaz Bhatti
Šventojo Tėvo maldos intencijos kovo mėnesiui
Naujas įstatymas apibrėžia Vatikano pilietybę, teisę gyventi ir būti valstybės teritorijoje
Virkštelių kraujo bankai pagal altruistinį principą
Pasaulio Jaunimo diena Madride padės iš naujo asmeniškai susitikti su Jėzumi
Ispanijos katalikai ir anglikonai susitarė dėl abipusiško Krikšto sakramento pripažinimo
Šventasis Tėvas susitiko su Popiežiškąja visuomenės komunikavimo taryba. „Reikia ieškoti naujų simbolių ir metaforų, kurios padėtų įtikinamai prabilti į šiuolaikinį žmogų“
Europos Parlamento pirmininko vizitas Vatikane
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą: Krikščionis visada pasitiki Dievo Apvaizda
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios gyvybės akademijos nariais
Nunciatūra Tripolyje: visi misionieriai lieka šalia kenčiančiųjų Libijoje
Pasaulio Jaunimo diena Madride padės iš naujo asmeniškai susitikti su Jėzumi
Samir Khalil Samir. Arabų pasaulio pavasaris
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškosios gyvybės akademijos nariais
Popiežius priėmė Libano katalikų maronitų bendruomenės vadovą
Popiežius priėmė Libano prezidentą
Popiežius lankysis Fosse Ardeatine mauzoliejuje Romoje
Nauji ganytojai Vokietijos, Brazilijos ir Meksikos vyskupijose
Beliko du mėnesiai iki Garbingojo Jono Pauliaus II beatifikacijos
„Ne baimė, bet draugiškumas“
Egipto ir Brazilijos krikščionys gedi kraupiai nužudytų kunigų
„Pasaulis prašo Gaddafi sustoti“
Jonas Paulius II: kardinoliška garbė, kuria paženklintas Vilniaus arkivyskupas Bačkis, tenka visai Lietuvos Bažnyčiai
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: Robertas Belarminas
Paskelbta Šventojo Tėvo žinia šių metų Gavėniai
Auga viso pasaulio katalikų skaičius
Naujas apaštalinis nuncijus Rusijos Federacijoje
Kryžiaus ir apskritimo simbolika bažnyčių architektūroje
Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmių programa
Rusijos prezidentas aplankė Popiežių
Jonas Pauliaus II kalba lietuviams
Popiežiaus bendroji audiencija. Bažnyčios mokytojai: šv. Kryžiaus Jonas
Popiežius parengė 2011 metų Gavėnios žinią
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Meilė yra įstatymo pilnatvė“
Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje balsuojama už bioetikos įstatymo projektą
Kairo misionieriai: revoliucija prasideda dabar
Popiežius susitiko su „Comunione e Liberazione“ judėjimo kunigais
Antroji Benedikto XVI knyga apie „Jėzų iš Nazareto“ knygynuose pasirodys kovo mėnesį
Jono Pauliaus II beatifikacijos diena - Dievo Gailestingumo sekmadienis ir Marijos mėnesio pradžia
Vatikano radijui 80 metų
Naujas interneto puslapis būsimam palaimintajam Jonui Pauliui II
Paskelbta popiežiaus žinia šių metų Pašaukimų dienai. „Skatinti pašaukimus vietinėje Bažnyčioje“
Šeštadienį Bolonijos universitete inauguruota Popiežiškosios kultūros tarybos iniciatyva „Pagonių kiemas“
Didėja kunigų skaičius pasaulyje
Popiežius rengia naują dokumentą apie liturgiją
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt