Popiežius Benediktas XVI paminėjo „Holodomoro“ 75 metines
Kristaus Karaliaus iškilmė. Šv. Tėvo kalba
Popiežiaus liturginių apeigų kalendorius
Popiežius susitiko su Vienuolių kongregacijos plenarinės sesijos dalyviais
Bendroji popiežiaus audiencija. Pauliaus mokymas apie nuteisinimą tikėjimu
Kipre baigėsi Šv. Egidijaus bendruomenės surengtas tarpreliginis susitikimas
Abibendrinti Pasauliečių tarybos plenarinės sesijos darbai
Romoje vyksta Vienuolių kongregacijos plenarinė sesija
Šventojo Tėvo audiencija Pasauliečių tarybos plenarinės sesijos dalyviams
Popiežius susitiko su medicinos sielovados konferencijos dalyviais
Nauji Popiežiškosios mokslų akademijos nariai: astrofizikas ir kognityviosios psichologijos profesorius
Vatikane vyksta Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinė sesija
Pristatyta gruodžio 10 d. Vatikane vyksiančio Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskelbimo šešiasdešimtųjų metinių minėjimo programa
Trečiadienio audiencija: Eschatologija dabar
Artėja VI šeimų susitikimas Meksikoje
Naujasis Lietuvos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežius priėmė katalikų-musulmonų forumo dalyvius
Vėlinės Vatikane. Popiežius kvietė evangelizuoti prietarais apgaubtą mirties tikrovę, kad ją būtų galima suprasti prisikėlusio Kristaus ir amžinosios Dievo meilės šviesoje
Visų Šventųjų iškilmė Vatikane
Popiežius susitiko su Popiežiškosios mokslų akademijos nariais
Popiežiškoji gyvybės akademija rengia kongresą apie donorystę
Pristatytas dokumentas apie psichologijos naudojimą kandidatų į kunigus atrankoje ir formavime
Popiežiškoji Lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje šventė garbingą 60 metų jubiliejų
Pristatytas raportas apie religijos laisvę pasaulyje
Popiežius pasveikino Lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją
Vyskupų Sinodo asamblėja baigė darbą
Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje švenčia 60-metį
Vyskupų Sinodo tėvai pradėjo rengti baigiamuosius pasiūlymus
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (4)
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (3)
30 metų nuo popiežiaus Jono Pauliaus II išrinkimo
Benediktas XVI: Bažnyčia gina proto jėgą
Vyskupų Sinodo tėvai tęsia darbą generalinės kongregacijose
Vyskupo Rimanto Norvilos pasisakymas Vyskupų Sinodo asamblėjoje
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija (2)
Nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai susitikimas Bukarešte
Popiežiaus Benedikto XVI ir Vyskupų Sinodo tėvų veikla šeštadienį
Vyskupų Sinodo generalinės kongregacijos ketvirtadienį ir penktadienį
Vyskupų Sinodo generalinės kongregacijos pirmadienį po pietų ir antradienio rytą
Vyskupų sinodo asamblėjų istorija
Pirmadienį Vatikane prasidėjo Vyskupų Sinodo posėdžiai
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Sinodo pradžia ir italų televizijos akcija „Biblija dieną ir naktį“.
Popiežius atidarė Vyskupų Sinodo asamblėją
Dievo Žodžiui skirto Vyskupų Sinodo susirinkimo pristatymas Vatikano spaudos salėje
Opus Dei – 80 metų
Popiežius priėmė naujų vyskupų susitikimo dalyvius
Tarptautinis Benediktinų konfederacijos kongresas. Šventojo Tėvo audiencija
Kelios reakcijos į Romoje rengiamą konferenciją apie evoliuciją
Sekmadienį popiežius Lurde aukojo Mišias Marijos apsireiškimų 150-ųjų metinių proga
Popiežius Bernardinų kolegijoje: Europos kultūros šaknys
Popiežius Benediktas XVI atvyko į Prancūziją
Keletas atgarsių Prancūzijoje apie popiežiaus vizitą
Popiežius Benedikto XVI vizitas Sardinijoje
Popiežius pasmerkė išpuolius prieš krikščionis Indijoje
Pasaulio Banko ataskaita: vargšų sumažėjo, tačiau skurdas tebegrasina
Jubiliejinė paroda Romos šv. Pauliaus bazilikoje
Popiežius paskyrė savo atstovą Šiluvos jubiliejuje
Popiežiaus dar kartą prašo padėti Gruzijai
Tbilisyje dirbantis misionierius apie padėtį Gruzijoje
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė. Popiežiaus Benedikto XVI homilija
Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės kilmė ir istorija
Popiežiaus bendroji audiencija: šventųjų Editos Stein ir Maksimilijono Kolbe liudijimas
Kazio Lozoraičio mirties metinės
Ortodoksų lyderiai kviečia spręsti Osetijos konfliktą taikiai
Sportas – Dievo dovana
Pauliaus VI mirties trisdešimtosios metinės
Katalikų sielovada XXIX Olimpinėse žaidynėse
Anglijos Bažnyčios primas paragino skelbti moratoriumą homoseksualų šventinimui vyskupais
Šeštadienį buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai
Pauliaus metai Šri Lankoje: pal. Juozapo Vazo šventumo pavyzdys
Kunigų kongregacijos prefekto kardinolo Hummeso laiškas kunigams
Kardinolo Kasperio pasisakymas Lambetho konferencijoje: katalikų ir anglikonų dialogas stringa
Baigėsi popiežiaus Benedikto XVI vizitas Australijoje
Pasaulinių Jaunimo Dienų šv. Mišios: Popiežius Benediktas XVI pranešė, kad kita PJD įvyks 2011 metais Madride, Ispanijoje
Popiežiaus Benedikto XVI kalba jaunimui maldos vigilijoje
Popiežiaus Mišios Sidnėjaus katedroje. Benediktas XVI griežtai pasmerkė kunigų ir vienuolių seksualinius nusikaltimus
Penktadienį po pietų popiežius dalyvavo Kryžiaus kelio pradžioje, pavakare susitiko su jaunimo socialinės reabilitacijos bendruomene
Pirmoji popiežiaus Benedikto XVI kalba jaunimui Sidnėjuje
Sidnėjuje prasideda Pasaulio jaunimo dienos
Pasaulio jaunimo dienų dalyviai galės pelnyti visuotinius atlaidus
Paskelbtos Šventojo Sosto ir Vatikano 2007 metų finansinės ataskaitos
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos komentaras Anglijos Bažnyčios sinodui nusprendus moteris šventinti vyskupais
Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų taryba paskelbė sielovadinį laišką, skirtą „Jūros sekmadieniui“
Petrinių apeigos Vatikane
Popiežiaus Benedikto XVI ir Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus homilijos apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmei
Romos Bažnyčioje prasidėjo Pauliaus metų šventimas
Popiežius Benediktas XVI priėmė patriarchą Baltramiejų I
Popiežius pasveikino Tanzanijoje vykstančios Katalikų Biblijos federacijos asamblėjos dalyvius
Popiežiaus liturginių apeigų biuro ir Krikščionių vienybės tarybos pranešimai apie Pauliaus metų pradžios ir apaštalų Petro ir Pauliaus liturginės šventės apeigas Romoje
Religijų santarvę ugdantis Fondas „Pave the Way“ rengia simpoziumą apie Pijaus XII santykius su žydais
Pristatytas laiškas Pasaulinės turizmo dienos proga: turizmas ir klimato kaita
Arkivyskupas Tadas Kondrusevičius apie kardinolo Bertone vizitą Baltarusijoje
Tarptautinio eucharistinio kongreso atgarsiai
Popiežiaus užuojauta Filipinams
Katalikiškų radijo stočių kongresas Romoje
Mišios už Viduržemio jūroje nuskendusius pabėgėlius
Sekmadienį Kvebeke prasideda 49 Tarptautinis eucharistinis kongresas
Vatikane baigėsi XIV musulmonų ir katalikų koordinacinės grupės susitikimas
Caritas Internationalis pareiškimas dėl Zimbabvės
JAV prezidento vizitas Vatikane
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt