Popiežius susitiko su Pasaulinės Bažnyčių tarybos delegacija
Popiežius Lenkijoje paskyrė naują Kariuomenės ordinarą
Kardinolas Bertone Kazachstano katalikams: „Mūsų darbas būti pasaulio šviesa“
Vatikano dienraštis pradeda minėtis savo 150-ąsias metines
Šventasis Tėvas susitiko su Tarptautine teologine komisija. „Negalima užmiršti, kad teologijos „Objektas“ yra mylintis Dievas, mūsų Kūrėjas ir Išganytojas"
Pirmasis T. Cantalamessa Advento pamokslas: krikščioniškas atsakas ateistiniam scientizmui
Tikėjimo ir mokslo dialogas. Kuriamas „Kosmologijos portalas“
Vatikano spaudos salės patikslinimas dėl pozicijos GMO atžvilgiu
Naujasis Vengrijos ambasadorius įteikė Popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežius aukojo Mišias už prieš savaitę mirusią moterį, dirbusią jo namuose
Gruodžio 2 – Tarptautinė vergovės panaikinimo diena
Gruodžio 1-ąją buvo minima Pasaulinė AIDS diena
Popiežiaus bendroji audiencija. Didžiosios krikščionės: Julijona iš Noridžo
Popiežius padovanojo šv. Andriejaus relikvijas Kazachstano ortodoksams ir katalikams
Popiežius pasveikino patriarchą Baltramiejų
Vatikano II Susirinkimas. Kas paskatino jį sušaukti?
Caritas konferencija apie „Moterišką migracijų veidą“
Sekmadienio vidudienio malda. Apie laukimą
Benediktas XVI: Norėdama būti visuomenės raugu, Bažnyčia turi stengtis atrasti savo tikrąjį balsą
Popiežius Vigilijoje už užgimstančią gyvybę priminė, kad „jau yra žmogus tasai, kuris juo bus“
Popiežius paragino pasaulio valstybes nukreipti dalį ginklavimuisi skiriamų pinigų į plėtros projektus
Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos sesijoje paminėtas 30 metų jubiliejus
JAV Valstybės departamentas paskelbė kasmetinę ataskaitą apie religijos laisvę pasaulyje
Popiežiaus bendroji audiencija. Didžiosios krikščionės: šv. Kotryna Sienietė
Šv. Sostas: Kinijos valdžios bandymas nurodinėti vyskupams ir vadovauti bažnytinės bendruomenės gyvenimui įžeidžia Šventąjį Tėvą, Bažnyčią ir komplikuoja esamus pastoracinius sunkumus
Tarptautinės teologinės komisijos sesijos temos: teologijos paskirtis ir metodas, Dievo sąvoka monoteistinėse religijose, Bažnyčios socialinė doktrina
Popiežius paskyrė naują Bazelio vyskupą
Persekiojami Irako krikščionys prašo už juos melstis
Žinia apie Asia Bibi paleidimą dar nepatvirtinta
Pristatyta knyga – interviu su popiežiumi
Popiežius dar kartą susitiko su naujaisiais kardinolais
Pokalbių su Benediktu XVI knygos „Pasaulio šviesa“ temos. Vatikano spaudos salės patikslinimas dėl prezervatyvų
Popiežius kartu naujais kardinolais aukojo Kristaus Karaliaus šventės Mišias
Į Kardinolų kolegiją iškilmingai priimti 24 nauji nariai
Išrinkta nauja JAV vyskupų konferencijos vadovybė. Įspūdžiais apie vyskupų asamblėją dalijasi joje dalyvavęs prel. E. Putrimas, Lietuvos episkopato delegatas užsienio lietuviams
Benediktas XVI priėmė Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos plenarinės asamblėjos dalyvius
Šventasis Tėvas pasveikino Popiežiškosios medicinos sielovados tarybos surengtos konferencijos dalyvius
Bendroji trečiadienio audiencija. Julijona iš Kornijono
Popiežiaus kreipimasis dėl Pakistano krikščionės
Arkivyskupas Kurt Koch. Šiandieninio ekumenizmo raktinis klausimas yra Bažnyčios samprata
Aušros Vartų Marijos šventė Romoje
Baigiasi daugiau kaip prieš metus pradėti Brazilijos vyskupų vizitai Ad limina
Kard. George prašo prezidento Obamos padėti Irako krikščionims
Paskelbtas posinodinis apaštališkasis paraginimas „Verbum Domini“
Pakistano vyskupai kreipėsi į Popiežių, kad užtartų Asia Bibi
Pradėta pirmojo Šri Lankos kardinolo kanonizacijos byla
Paskelbtas posinodinis apaštališkasis paraginimas „Verbum Domini“
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį
Benediktas XVI Popiežiškosios kultūros tarybos nariams: Nauja kalba – svarbu; dar svarbiau – gyvenimo pavyzdys
Popiežius pasveikino į plenarinę sesiją susirinkusius Italijos vyskupus
Kardinolų kolegijos maldos ir apmąstymo dienoje: religijos laisvės, liturgijos, „Anglicanorum coetibus“, seksualinio išnaudojimo temos
Popiežius Benediktas XVI atsisveikino su Ispanija iki Pasaulinės Jaunimo Dienos Madride 2011 metais
Simpoziumas Apaštališkojoje penitenciarijoje. Nuodėmės jausmas nyksta, apiplėšta sąžinė
Benediktas XVI pašventino Šventosios Šeimos bažnyčią ir jos Altorių. Šv. Mišių homilija
Šv. Žemėje paskelbtas katalikų maldų tridienis už Irako Bažnyčios kankinius
Šventasis Tėvas atvyko į Barseloną
Popiežius Benediktas XVI Santjage: Bažnyčia trokšta, kad Europa rūpindamasi Dievu rūpintųsi žmogumi
Šventasis Tėvas atvyko į Ispaniją. Pirmoji popiežiaus kalba, malda prie apaštalo Jokūbo kapo
Popiežius šventė Eucharistiją už mirusius kardinolus ir vyskupus: Jėzus atėjo gelbėti, o ne smerkti. Kryžiaus auka jis parodė Dievo meilės veidą.
Benedikto XVI kreipimasis į Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos plenarinės sesijos dalyvius
Atidaryta Pasaulinio šeimų susitikimo interneto svetainė
Europos katalikiškų rytų Bažnyčių delegatų susitikimas Bulgarijoje
Trečiadienio bendroji audiencija. Didžiosios krikščiones: Margarita iš Oingt
Antradienį palaidoti Bagdade nužudyti kunigai. Giliai sukrėstas Popiežius užtikrino savo dvasinį dalyvavimą apeigose
T. Federico Lombardi susitiko su kunigų seksualinę prievartą patyrusių žmonių mitingo dalyviais. „Kovokime kartu prieš nepilnamečių išnaudojimą“.
Visų Šventųjų iškilmės vidudienio malda. Popiežiaus užuojauta Bagdado katalikų bendruomenei.
Paskelbta Dohos konferencijos deklaracija
Massimo Introvigne apie Naujojo evangelizavimo tarybą – „nuo utopijos prie mokslo“
Popiežius susitiko su vokiečių teologui Romano Guardini skirtos konferencijos dalyviais
Popiežiškosios mokslų akademijos darbai: plenarinė sesija apie „Dvidešimtojo amžiaus mokslinį palikimą“; konferencija apie „Žmogaus neuroplastiškumą ir ugdymą“
Popiežius susitiko su dar viena vizitą Ad limina baigiančia Brazilijos vyskupų grupe. „Nebijokite nepopuliarumo“.
Popiežius priėmė Popiežiškosios mokslų akademijos narius
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Brigita Švedė
Šventojo Tėvo kvietimas padėt Indonezijos ir Benino žmonėms
Nuteistas myriop Tarekas Azizas: Šv. Sosto pareiškimas
Paskelbta popiežiaus Benedikto XVI žinia būsimai Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai: „Viena žmonių šeima“
Arkivyskupas Brugués. Vienuolinis gyvenimas ir sekuliarizacija
Artimiesiems Rytams skirto Vyskupų Sinodo vertinimai
Naujo Sinodo sušaukimu Popiežius pabrėžė augančią evangelizavimo svarbą
Sekmadienį Benediktas XVI uždarė Artimųjų Rytų Bažnyčioms skirtą Vyskupų Sinodą ir pranešė apie šaukiamą naują Sinodo asamblėją. Ji vyks 2012 metais ir bus skirta naujajam evangelizavimui.
Artimųjų Rytų Vyskupų Sinodo Žinia Dievo tautai
Sinodo Tėvai užbaigdami darbą pateikė popiežiui 44 pasiūlymus
Popiežius paragino melstis už naujus kardinolus
Skiriami 24 nauji kardinolai
Ką veikia kardinolai?
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Elžbietą Vengrę santrauka
Popiežiaus Benedikto XVI laiškas seminaristams: Pasauliui visuomet reikės kunigų.
Šeši nauji Bažnyčios šventieji - gera naujiena tiek Bažnyčiai, tiek visuomenei
Šventasis Tėvas pasveikino 46-osios italų katalikų socialinės savaitės dalyvius
Artimųjų Rytų krikščionių viltys sudėtos į Vyskupų sinodą
Artimųjų Rytų Vyskupų sinodas: dėmesys Izraelio ir Irako krikščionių misijai šalinti neapykantą ir iš naujo evangelizuoti šeimas
Arkivyskupas Fisichella apie Popiežiškąją naujosios evangelizacijos tarybą
Trečiadienio bendroji audiencija: pal. Angelė iš Folinjos
Šventojo Sosto kreipimasis Jungtinėse Tautose dėl moterų orumo gynimo
Europos parlamentas imasi veiksmų skatinti religijos laisvę
Motu Proprio „Ubicumque et semper“: Benediktas XVI įsteigė Popiežiškąją tarybą naujajai evangelizacijai
Popiežiaus homilija Vyskupų Sinodo atidarymo Šv. Mišiose
20-osios Rytų Bažnyčių kanonų kodekso paskelbimo metinės
Popiežiaus audiencija Kroatijos prezidentui, sveikinimai keturiems naujiems vyskupams
Prancūzijos prezidentas Vatikane
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt