Benediktas XVI. Prielaida apie rinkos savireguliaciją remiasi nuskurdinta ekonomikos samprata
Popiežius susitiko su Romos Kurijos pareigūnais, baigiančiais Kristaus Legionierių kongregacijos kanoninę vizitaciją
Koncertas Benedikto XVI išrinkimo penktųjų metinių proga
Popiežiaus bendroji audiencija. Prieš kelionę į Turiną bei artėjant Kunigų Metų uždarymui Benediktas XVI kalbėjo apie du Turine gyvenusius šventuosius kunigus.
Popiežius Benediktas XVI: Romos Mišiolo anglų kalba vertimo naujoves reikės paaiškinti tikintiesiems
Paskelbtas naujas Bažnyčios statistinis žinynas
Dar ne vėlu registruotis Kunigų metų uždarymui
Popiežius sekmadienio vidudienį: Pašaukimus ugdo malda ir liudijimas
Jungtinė Karalystė atsiprašė dėl „kvailo dokumento“
Paskirtas naujas Popiežiškojo Grigaliaus universiteto rektorius
Internetinė svetainė pašaukimams
Nauji pašaukimai kunigystei - šeimų ir bažnyčios bendradarbiavimo vaisius
Jean-Louis Bruguès. Septynios Vatikano II Susirinkimo intuicijos
Didžiosios Britanijos vyskupų pareiškimas dėl seksualinio išnaudojimo
Belgijos vyskupas prisipažino lytiškai išnaudojęs nepilnametį ir atsistatydino
Trečiadienio bendroji audiencija: Dievo meilės planas yra didesnis už visas gyvenimo audras
Kanada. Parlamentas atmetė eutanazijos įstatymo projektą
Popiežius vadovavo kardinolo Špidliko laidotuvėms
Benediktas XVI pradėjo šeštuosius pontifikato metus
Popiežius Benediktas XVI sugrįžo iš Maltos
Popiežius Benediktas XVI Maltos jaunimui: „Nebijokite būti artimais Kristaus draugais!“.
Šventasis Tėvas sekmadienį Maltoje aukojo Mišias
Kardinolo Hummeso laiškas viso pasaulio kunigams
Šventojo Tėvo gimimo diena
Mirė kardinolas Tomas Špidlik
Popiežius Brazilijos vyskupams: liturgija – ne vieta eksperimentams
COMECE. „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai“
Gedulingos Mišios Šv. Petro bazilikoje
Žemės drebėjimas Kinijoje: mobilizavosi kinų ir pasaulio katalikų organizacijos
Popiežiaus bendroji audiencija. Kunigo „munus docendi“.
Šventasis Tėvas dar kartą paguodė lenkus
Popiežiaus užuojauta dėl žemės drebėjime Kinijoje žuvusių žmonių
Popiežius leido skelbi septynis naujus palaimintuosius
Buvo susirinkusi komisija tirianti Medjugorje
Atvelykio sekmadienio vidudienio malda: „Kiekvienas gali gauti ramybės ir gyvenimo dovaną“. Užuojauta lenkų tautai.
Gidas apie Tikėjimo doktrinos kongregacijos procedūras kaltinimų seksualiniu išnaudojimu atvejais
Prasidėjo Biblinės komisijos plenarinė sesija
Pastabos apie žinių agentūros „AP“ paskelbtą kardinolo Ratzingerio laišką
Popiežiaus užuojauta Lenkijai: „Šiuo sunkiu Lenkų tautai metu meldžiu ypatingos visagalio Dievo palaimos“.
Popiežiaus užuojauta liūčių Brazilijoje aukoms
Šventojo Sosto spaudos salės direktorius: išlaikyti kryptį
10-osios vienuolės Faustinos Kowalskos kanonizavimo metinės
Ar naciai buvo ketinę pasiglemžti Turino Drobulę?
Jono Pauliaus II laidotuvių penktosios metinės
Brazilijoje išleistas misijų „vademecum“
Popiežiaus bendroji audiencija: Mes tikime, nes Kristus prisikėlė
Kardinolas Sodano: Popiežių puola su Evangelija nesuderinamų šeimos ir gyvybės vizijų propaguotojai
Anglikonų vadovas atsiprašė Airijos katalikų
Ligoninių kapelionų piligrimystė
Polemika dėl pedofilijos. Reali problema ir „ideologinis karas“
T. Raniero Cantalamessa atsiprašė įsižeidusiųjų
Velykų pirmadienio vidudienio malda. Mes esame Kristaus „angelai“.
Benediktas XVI vadovavo Velykų iškilmėms
Velykų "Urbi et orbi"
Velyknakčio homilija. Žmonių ieškoma gydomoji žolė nuo mirties jau surasta.
Kryžiaus kelias – kelias į Velykų spindesį
Spauda vėl apkaltino popiežių. Tėvo Lombardi SI komentaras.
Šventasis Tėvas vadovavo Didžiojo penktadienio Viešpaties kančios liturgijai. Homiliją sakė Popiežiaus namų pamokslininkas.
Jono Pauliaus II mirties penktosios metinės: kard. Angelo Comastri prisiminimai
Ketvirtadienio vakarą popiežius aukojo Paskutinės vakarienės Mišias. Homilijoje komentavo Jėzaus atsisveikinimo kalbą.
Spauda priskiria popiežiui Benediktui XVI atsakomybę, kurios jis neturi
Krizmos Mišios Šv. Petro bazilikoje. Aliejaus simbolika
Bendroji trečiadienio audiencija: Velykų tridienis
Popiežius paskyrė naują Jeruzalės vyskupą augziliarą
Popiežius pareiškė užuojautą Rusijos prezidentui
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai
Jono Pauliaus II penktosios mirties metinės minimos Lenkijoje
Mišios šv. Petro bazilikoje, minint Jono Pauliaus II mirties penktąsias metines
Šventojo Tėvo taikos raginimas ir Verbų sekmadienio procesija Jeruzalėje
Verbų sekmadienis ir Pasaulinė jaunimo diena. „Dievo artumas yra mūsų tikslas; Jėzus yra mūsų kelias“.
Pasaulinių jaunimo dienų pradžia ir jų iniciatorius popiežius Jonas Paulius II
Vatikano radijo direktoriaus t. Federico Lombardi SI komentaras žengiant į Didžiąją Savaitę
Trečiasis Gavėnios pamokslas Vatikane: Ačiū Tau, Viešpatie, už mūsų kunigystę!
Mažėjant kunigų skaičiui, Prancūzijos vyskupai žada keisti sielovados struktūras
Svarbūs istoriniai šaltiniai, taip pat apie Lietuvą, papildė "vatican.va" duomenų bazę
Niujorko dienraštis apkaltino popiežių. Šventojo Sosto reakcija.
Popiežius Benediktas XVI: Draugystė su Kristumi sudaro kunigų ir vienuolių dvasinės formacijos pagrindą
Popiežiaus katechezė apie šv. Albertą Didįjį: kas yra racionalu, suderinama ir su tikėjimu
Airijoje atsistatydino vyskupas John Magee
Vatikano apaštališkoji biblioteka pradeda skaitmeninti rankraščius
Jėzus nori pasmerkti nuodėmę, bet išgelbėti nusidėjėlį
„Le Monde“. Skirti celibatą ir pedofiliją
Kelios reakcijos po popiežiaus laiško Airijos katalikams
Benedikto XVI laiškas Airijos katalikams pristatytas Vatikane ir Dubline. Atidaryta speciali interneto svetainė su komentarais ir resursais
Šeštadienį buvo publikuotas lauktas popiežiaus Benedikto XVI ganytojiškas laiškas Airijos katalikams, kuriame kalbama apie seksualinių išnaudojimų problemą, sukrėtusią Bažnyčią ne tik Airijoje
Šv. Juozapo iškilmė – Šventojo Tėvo vardo diena
Popiežius darbdaviams: krizė tebūna proga keisti ekonominės plėtros modelius
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius dar kartą kalbėjo apie šv. Boneventūrą
Paskelbta Benedikto XVI žinia 25 Pasaulinei jaunimo dienai
Vidudienio malda. Sukilimas ir infantilus paklusnumas – dvi nebrandžios santykio su Dievu formos
Apaštalinis paraginimas apie Dievo Žodį pasirodys po Velykų
Benediktas XVI. Kunigas yra Dievo „nuosavybė“
Gavėnios pamokslas Vatikane: Naujosios Sandoros kunigystė (II)
Popiežius nuodėmklausiams: padėkite žmonėms trokšti dangaus
Popiežaus kalba sekmadienio vidudienį: reikia atsikratyti iliuzijos, kad mes patys viską galime be Dievo
Bažnyčia - gyvoji Dievo meilės patirtis
Romoje vyks kursai nuodėmklausiams
Kristaus skaistybės įpareigojimas kunigų celibatui
Šv. Kazimiero šventė Romoje
Gavėnios pamokslas Vatikane: Naujosios Sandoros kunigystė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt