Įstatymai prieš gyvybę yra niekiniai
Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumas atnaujino įsipareigojimą siekti užsibrėžtų tikslų
Milijonas eurų potvynių Pakistane aukoms
Iš Prancūzijos prezidento norima atimti kanauninko titulą
Anglijoje paskelbta antroji Nacionalinės katalikų vaikų apsaugos komisijos ataskaita
Kristaus Legionieriai turi atsinaujinti
Popiežius rašo knygos „Jėzus iš Nazareto“ trečiąją dalį
Kardinolas Meisner. Ypatinga kunigystės malonė – būti abejose klausyklos langelio pusėse
Popiežiaus labdara
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą. Geriausioji dalis.
Pekinas po truputį keičia nuostatas dėl vyskupų skyrimo
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko interviu Ciuricho dienraščiui
Ratzingerio ratelio“ tema 2010 metais – Vatikano II Susirinkimo interpretacija
XI Pasaulinės liuteronų federacijos asamblėja
Pakistane nužudyti du broliai krikščionys
Ekumeninis kongresas Lione, Prancūzijoje
Patriarchas Kirilas apie popiežių Benediktą
Paskirtas naujas Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose Niujorke
Bangladešas. Bažnyčia pasisako prieš privalomą nuotakų „kraitį“
Kanada. Debatai dėl religinio ugdymo mokyklose
Kanoninės normos, liečiančios sunkiuosius nusikaltimus. Atgarsiai ir komentarai.
Jorko Sinode anglikonai balsavo už moterų šventinimą į vyskupus
Paskelbtos papildytos kanoninės normos, liečiančios sunkiuosius nusikaltimus
Popiežius įkūrė naują vyskupiją ir pasakyrė du vyskupus
Arkivyskupas Fisichella: Tikėjimo žinių lygis yra labai žemas ir visiškai nepakankamas
Europos atsinaujinimui reikia šeimos atsinaujinimo
Prancūzija. Priimtas veido uždangalus viešose vietose draudžiantis dėvėti įstatymas
ES vyskupai: svarbu įveikti skandalingą skurdą turtingame žemyne
Sekmadienio vidudienio malda Popiežiaus vasaros rezidencijoje
Belgijos vyskupų konferencijos komunikatas dėl nutekėjusios informacijos
Šventojo Sosto ir Vatikano finansinė 2009 metų ataskaita
Naujų technologijų naudojimas pastoracijoje
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie Joną Dunsą Škotą santrauka
Prieš keturis dešimtmečius – 1970 metų liepos 6 dieną – Šv. Petro bazilikos požemy buvo pašventinta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
Vyskupai susirūpinę dėl Europoje stiprėjančios religinės diskriminacijos
Popiežius Benediktas Sulmonos jaunimui: Malda, pokalbis su Dievu, yra tiesos ir laisvės garantas.
Popiežiaus Benedikto XVI kelionė į Sulmoną. Šventasis Tėvas paragino suderinti evangelinį radikalumą ir gailestingumą taip, kad visi, kurie ieško Dievo galėtų jį surasti.
Šv. Petras Celestinas (1209-1296) – popiežiumi tapęs eremitas
Bendra katalikų ir musulmonų deklaracija apie santuoką ir šeimą Slovėnijoje. Strasbūro teismo sprendimas dėl tos pačios lyties asmenų „teisės į santuoką“
Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino Motinos Marijos Kaupaitės herojiškas dorybes
Paskirtas naujas Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas
Popiežius susitiko su atstatydintu buvusiu Augsburgo vyskupu
Strasbūro teisme buvo svarstyta „Kryžių byla“
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Juozapą Cafasso santrauka.
Popiežius Benediktas XVI trečiadienį paskyrė naujų vadovų Romos kurijoje, Šv. Sosto diplomatinėje tarnyboje ir vyskupijose
Popiežius aukojo šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias
Vadovaudamas pirmiesiems Petrinių mišparams popiežius pranešė apie steigiamą naują Popiežiškąją tarybą, kuri rūpinsis sekuliarizuotų šalių naujuoju evangelizavimu
Benediktas XVI priėmė Ekumeninę Konstantinopolio delegaciją
Kardinolas Schoenbornas atvyko pasiaiškinti popiežiui
Popiežius solidarus su Belgijos vyskupais. Kardinolas Bertone ketvirtadienį Belgijoje atliktas kratas palygino su persekiojimais komunistų šalyse
Krata Belgijos vyskupų konferencijoje. Jos metu pažeisti Briuselio arkivyskupų kapai. Šventojo Sosto protestas.
Kunigų šventimai Pijaus X brolijoje yra neteisėti
Bendroji trečiadienio audiencija. Katechezė apie šv. Tomą Akvinietį (III)
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį
Rusijos ambasadorius prie Šventojo Sosto įteikė skiriamuosius raštus
Paskyrimai Popiežiškojoje „Cor Unum“ taryboje ir Popiežiškojoje gyvybės akademijoje
Trečiadienį ir ketvirtadienį vyks Šventojo Sosto ir Vietnamo atstovų derybos
Popiežiaus pakvietė Kirgizijoje atkurti taiką
Sekmadienio vidudienio malda. Būtina priimti Kryžiaus galią
Popiežius suteikė kunigystės šventimus 12 Romos vyskupijos diakonų. „Kunigas – ne karjeristas, bet Dievo ir žmonių tarnas“.
Benediktas XVI pareiškė užuojautą nuo liūčių nukentėjusiai Prancūzijai
Artėja petrinių liturginės iškilmės. Petrinės – tai ir proga padėti stokojantiesiems
Paskirtas naujas Rygos arkivyskupas
Minima Pasaulinė pabėgėlių diena
Strasbūro teismas nurodė Turkijai grąžinti našlaičių namus Konstantinopolio patriarchatui
Popiežiaus priėmė Kristaus legionierių kongregacijos vadovą
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Tomą Akvinietį santrauka.
Europos vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas
Kunigai yra pirmieji meilės civilizacijos darbuotojai
Popiežius susitiko su Europos Tarybos vystymosi banko susirinkimo dalyviais
„Kunigystė tai ne pareigos ir ne amatas, bet sakramentas“,- sakė popiežius Kunigų metų užbaigimo Mišių homilijoje
Popiežiaus Benedikto XVI atsakymai į kunigų klausimus apie celibatą, pašaukimus, kunigo gyvenimą ir dvasingumą
Kardinolo Ouellet konferencija kunigams
Kunigų metų užbaigimo proga Romoje buvo surengtas Rytų apeigų kunigų susitikimas
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių susitikimas
Kunigų suvažiavimo dalyvių Mišparai ketvirtadienio vakarą
Bendrosios audiencijos metu Šventasis Tėvas kalbėjo apie savo kelionę į Kiprą
Kardinolo Joachimo Meisnerio konferencija Kunigų suvažiavimo dalyviams
Romoje į Kunigų suvažiavimą atvyko arti dešimties tūkstančių kunigų
Kunigų metų uždaryme - istorinė koncelebracija
Arkivyskupas Padovese – Turkiją mylėjęs Bažnyčios kankinys
Šventasis Tėvas Kipro sostinėje aukojo Devintinių Mišias ir Artimųjų Rytų vyskupams įteikė būsimojo Sinodo susirinkimo „Instrumentum laboris“
Patikslinta Kunigų metų uždarymo Romoje programa
Kun. kankinys Juozapas Papieluszko paskelbtas palaimintuoju
Nužudytas Turkijos vyskupų konferencijos pirmininkas
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Tomas Akvinietis
Patikslinta Kunigų metų uždarymo Romoje programa
Nuostaba dėl kaltinimų Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkui
Amerikoje daugėja pastovių diakonų
Eurozivijos finalo nugalėtojai - Taizé bendruomenės sveikinimas
Maldų savaitė už taiką Izraelyje ir Palestinoje
Penktadienį Romoje baigėsi vienuolijų Aukštesniųjų vyresniųjų sąjungos 75-oji asamblėja
Bendras Popiežiškosios kultūros tarybos ir biofarmacinės kampanijos „Neosteam, Inc“ komunikatas dėl kamieninių ląstelių
Popiežius priėmė migrantų ir keliaujančiųjų tarybos plenarinės sesijos dalyvius
Popiežius paragino Italijos vyskupus tvirtinti krikščionišką švietimą ir auklėjimą
Benediktas XVI: Bažnyčios autoritetas yra meilės tarnystė Kristui
Benedikto XVI Sekminių homilija. Dvasios ugnis nenaikina, tačiau keičia
Popiežius Benediktas XVI: Bendrojo gėrio kūrime vaidmenį turi ir religijos
Popiežius priėmė Pasauliečių reikalų tarybos plenarinės sesijos dalyvius
XXIV Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos plenarinė asamblėja. „Liudijimai apie Kristų politinėje bendruomenėje“.
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt