Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie krikščionių vienybę
Vatikane vėl buvo susirinkusi komisija, sprendžianti lefebristų likimą
Popiežius Benediktas XVI priėmė Suomių ekumeninę delegaciją
Šventasis Tėvas paskyrė naują Briuselio arkivyskupą
Popiežius aplankė Romos sinagogą
Žydų ir katalikų Bažnyčios santykių puoselėjimas yra nesustabdomas
Maskvos Patriarchas stiprins misijas Sibire bei Europoje
Popiežius Benediktas XVI sekmadienio popietę lankysis Romos žydų bendruomenės Didžiojoje sinagogoje.
Popiežius susitiko su Tikėjimo mokymo kongregacija
Popiežius Romos vietinei valdžiai: svarbiausias tikslas turi būti visuotinės gerovės siekimas
Popiežius meldžiasi už Haityje nuo galingo žemės drebėjimo nukentėjusius žmones ir ragina visus pasaulyje dosniai jiems padėti
Popiežiaus katechezė apie viduramžiškos Bažnyčios reformuotojus – elgetaujančius ordinus
Šventasis Sostas ir tarptautinė bendruomenė
Popiežius sekmadienio vidudienį: Reikia žiūrėti žmogui į veidą ir atpažinti jame asmenį, kurį Dievas myli taip, kaip myli mane.
Sekmadienio rytą popiežius pakrikštijo 14 vaikų
Artėja maldų už krikščionių vienybę savaitė
Naujametinis Popiežiaus susitikimas su diplomatiniu korpusu
Popiežiaus sausio mėnesio maldos intencijos skirtos krikščionių vienybei ir jaunimo santykiui su šiuolaikinėmis komunikacijos technologijomis
Katalikiška spauda apie popiežiaus vizitą Didžiojoje Britanijoje
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Mūsų viltys remiasi ne prognozėmis ir pažadais, bet Dievu
Pirmoji 2010 metų Viešpaties Angelo malda
Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė ir Pasaulinė taikos diena. Kas saugo gamtą, ugdo taiką.
Popiežiaus bendroji audiencija. Petras Lombardas savo pavyzdžiu mus ragina skelbti krikščioniškosios doktrinos visumą, vengti tikėjimo tiesų skaidymo.
Įsibėgėja Taizé jaunimo susitikimas Poznanėje. Popiežiaus ir kitų krikščionių lyderių sveikinimai.
Šventosios Šeimos šventė: Popiežiaus kalba maldininkams Romoje ir Madride
Sekmadienį Benediktas XVI lankėsi ir pietavo vargšų valgykloje
Kardinolo Martino komentaras apie Pasaulinės taikos dienos žinią. Kosminė taikos vizija
Artėja naujametinis Taizé susitikimas Poznanėje
Antrosios Kalėdų dienos vidudienio malda. Šv. Stepono liudijimas mums primena į ką reikia sudėti savo viltis, kad gyvenimas būtų prasmingas.
Dar kartą apie incidentą Šv. Petro bazilikoje Kalėdų naktį
Popiežiaus kalėdinė žinia Urbi et Orbi
Kalėdų nakties Mišių homilija. Dievo ženklas mums yra Kūdikis.
Incidentas Šv. Petro bazilikoje Kalėdų naktį
Europos Bažnyčių konferencijos pirmininku išrinktas Prancūzijos metropolitas Emanuelis
Mirė t. Edward Schillebeeckx, OP
Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie jau priartėjusias Kalėdas
Poleminiai tonai po dekreto dėl Pijaus XII herojiškų dorybių pripažinimo
Paskirti nauji Vyskupų sinodo sekretoriato patarėjai
Šventojo Sosto stebėtojo pasisakymas Kopenhagos konferencijoje dėl klimato
Emanuelis Milingo pašalintas iš dvasininkijos luomo
Susitikęs su Romos Kurijos vadovais popiežius apžvelgė svarbiausius 2009 m. Bažnyčios gyvenimo įvykius
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: „Kalėdos tai ne pasaka vaikams, bet Dievo atsakymas į žmonijos dramą“
Oficialiai pripažintos popiežiaus Jono Pauliaus II herojiškos dorybės
Benediktas XVI: Šventieji yra įrodymas, kad Evangelija keičia pasaulį
Popiežius vaikams: Ir mažuosius Jėzus apdovanoja savo didele meile
Popiežiaus vardą ir herbą be leidimo naudoti draudžiama
Šventojo Tėvo mišparai su Romos universitetų studentais ir dėstytojais
Baltarusijos ganytojų vizitas "ad Limina": Popiežiaus kalba ir vyskupų atsiliepimai
Popiežiaus Mišios „Redemptoris Mater“ koplyčioje kardinolo Špidliko gimtadienio proga
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė apie Joną Solsberietį
Išleistas pirmasis katekizmas vaikams hebraiškai
Didžioji Britanija. Ar religija yra problema?
Pristatyta popiežiaus žinia būsimai Pasaulinei taikos dienai: Jei nori kurti taiką, saugok kūriniją
Popiežius patikslino kelis bažnytinės teisės kanonus
Popiežiaus kalba sekmadieni vidudienį: „Džiaukitės... Viešpats yra arti“.
Popiežiui apmaudu, skaudu ir gėda dėl Airijoje kunigų įvykdytų nusikaltimų prieš vaikus
Bendrosios audiencijos metu popiežiaus kalbėjo apie dvyliktojo amžiaus benediktinų abatą Rupertą
Šventasis Sostas ir Rusijos Federacija užmezgė visaverčius diplomatinius santykius
Popiežiaus malda prie Marijos statulos Romos miesto centre. Nekaltai Pradėtoji mums padeda atrasti ir ginti žmogaus asmens gylį.
Publikuota ataskaita apie Bažnyčios socialinę doktriną pasaulyje
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės vidudienio malda. Ką reiškia šis Marijos titulas?
Sekmadienį Popiežius ragino rinktis saikingą ir atsakingą gyvenimo stilių
Ketvirtadienį prasideda Baltarusijos vyskupų vizitas „ad Limina“
Kopenhagos konferencijoje skambės ir krikščionių balsas
Arkivyskupas Marchetto. Savanorystės pagrindas yra priklausymo vienai žmonių šeimai suvokimas
Šventasis Sostas ir Rusijos Federacija užmegs pilnus diplomatinius santykius
Paskelbta Benedikto XVI žinia ateinančių metų pasaulinei ligonių dienai
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie Vilhelmą iš Saint-Thierry
Popiežius paminėjo posinodinio dokumento apie susitaikinimą ir atgailą 25 metines
Apaštalo Andriejaus šventė Stambule. Popiežiaus sveikinimai patriarchui Baltramiejui
Arkivyskupas Tomasi PPO konferencijoje: rinka turi būti susieta su socialine etika
Popiežiaus kalba pirmojo Advento sekmadienio vidudienį
Popiežius vadovavo pirmiesiems Advento mišparams
Vyskupas di Falko Leandri. Internetas leidžia sutikti gyvąją Bažnyčią
Tarptautinis Raulio Wallenbergo fondas pakvietė įamžinti žydus gelbėjusio popiežiaus Jono XXIII atminimą
Paskelbta popiežiaus žinia ateinančių metų Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai
Paskelbta ataskaita apie Dublino arkivyskupijoje vykusius seksualinius nusikaltimus prieš vaikus
Bendroji trečiadienio audiencija. Hugas ir Ričardas iš šv. Viktoro abatijos
Popiežiaus linkėjimas šeimoms visada vykdyti Dievo vailą
Kristaus - Visatos Valdovo sekmadienio vidudienio malda
Popiežius susitiko su menininkais. Grožis verčia žmogų keisti kasdienybę
Benediktas XVI priėmė anglikonų vadovą arkivyskupą Williamsą
Popiežius susitiko su konferencijos „Kurčias žmogus Bažnyčios gyvenime“ dalyviais
Katalikų universitetų užduotis - nauja humanistinė sintezė
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie viduramžiškas katedras santrauka
Benediktas XVI: Tikras solidarumas kyla iš bendros priklausomybės tai pačiai šeimai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos iškilmė Romoje
Popiežiaus bendroji audiencija: Cluny abatija ir Vakarų vienuolystės atgimimas
Baigėsi VI Pasaulinis migrantų ir pabėgėlių sielovados kongresas. Prelato Putrimo įspūdžiai
Anglicanorum coetibus”. Grigaliaus universiteto rektoriaus komentaras
Publikuota apaštališkoji konstitucija „Anglicanorum Coetibus“ ir Papildomos normos
Benediktas XVI. Migracija – tautų susutikimo ir kultūrų dialogo proga
Benediktas XVI aplankė Pauliaus VI gimtinę
Vatikane vyksta astrobiologijos studijų savaitė
Berlyno sienos griuvimas – taip pat ir tikėjimo laisvės šventė
Kardinolas Walter Kasper lankosi Minske
Bendroji trečiadienio audiencija: Ko mus moko Bernardo Klerviečio ir Abelardo susidūrimas?
Popiežius meldėsi prie Šv. Petro bazilikoje kriptoje palaidotų pirmtakų kapų
Augsburge paminėtos katalikų ir liuteronų Bendrosios deklaracijos dėl nuteisinimo tikėjimu dešimtosios metinės
Anglikonų bendruomenės vadovas lankysis Romoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt