Profesorius S. Zamagni. Enciklikos „Caritas in veritate“ pasiūlymai
Laukiant popiežiaus Benedikto XVI socialinės enciklikos
Popiežiaus laiškas Italijos premjerui G8 viršūnių susitikimo išvakarėse
Popiežius susitiko su pašaukimų sielovados Europos suvažiavimo dalyviais
Kardinolas Cottier: politika ir moralė JAV prezidento Obamos kalboje
Paskelbta Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės 2008 metų finansinė ataskaita
JAV prezidentas Obama susitiko su katalikiškos spaudos atstovais
Siūlymas dvasiškai įsūnyti kunigus
Šv. Pauliaus kapo tyrimai ir tradicija
Išleistos Benedikto XVI katechezės apie apaštalą Paulių
Enciklika „Caritas in veritate“ bus pristatyta liepos 7 dieną
Thomas Reese SJ ir Michael Novak apie naująją encikliką: už ar prieš kapitalizmą?
Bendroji audiencija: pirmasis Kunigų metų įsipareigojimas yra malda
Baigėsi Pauliaus metai: atgarsiai Turkijoje
Paskelbta Lietuvos tūkstantmečio iškilmėje dalyvausiančios Katalikų Bažnyčios delegacijos sudėtis
Petro skatikas ir Pauliaus metų uždarymas
Šv. Pauliaus bazilikos arkikunigas apie besibaigiančius apaštalo Pauliaus metus
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezės apie Kunigų metus santrauka
Popiežius paminėjo Raudonojo Kryžiaus įkūrimo 150-ąsias metines
Popiežius Benediktas XVI atidarė Kunigų metus
Paskelbtas Šventojo Tėvo laiškas Kunigų metų proga
Popiežiaus bendroji audiencija: Kirilas ir Metodijus
Lefebristų teikiami kunigų šventimai neteisėti
Kunigų metai: Interneto svetainė kunigams
Šventasis Tėvas prašo daugiau drąsos kovojant su prekyba žmonėmis
Devintinių sekmadienio vidudienio malda
Šv. Brunono kankinystės tūkstantosios metinės Lenkijoje
Popiežius aukojo Devintinių Mišias ir vadovavo procesijai Romos gatvėmis
Šventųjų skelbimo kongregacija ir stebuklingi pagijimai
Šventojo Tėvo užuojauta Meksikoje žuvusių vaikų tėvams
Kunigystė tarp sekuliarizmo ir bažnytinių modelių
Birželio 4 dieną prasideda Pasaulinė maldų už Palestinos ir Izraelio taiką savaitė
Popiežiaus bendrojoje audiencijoje dalyvavo Lietuvos Užsienio reikalų ministras
Kunigų metų lūkesčiai
Popiežiaus užuojauta žuvusiųjų lėktuvo katastrofoje artimiesiems
Paskirtas naujas Didysis penitenciarijus
Birželio mėnesį baigiasi Pauliaus, prasideda Kunigų metai. Šv. Tėvo liturginis kalendorius
Sekmadienio vidudienio malda: kas būtų Bažnyčia be Šventosios Dvasios?
Popiežiaus Sekminių homilija. Šventoji Dvasia: baimę išsklaidanti ugnis
Popiežiaus Benedikto XVI žodžiai apie Mariją ir Šventąją Dvasią prie Lurdo Grotos Vatikano soduose
Pasauliečiai Bažnyčioje: nuo pagalbos iki bendros atsakomybės
Prasidėjo pranciškonų generalinė kapitula
Kunigų kongregacija paragino vyskupus su popiežiumi švęsti Kunigų metus
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Teodorą Studitą santrauka.
Popiežiaus Benedikto XVI magisteriumas apie Šventąją Dvasią
Kristaus Dangun Žengimo iškilmė. Popiežiaus homilija Cassino mieste
Bažnyčia mini Tarptautinę žiniasklaidos dieną
Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje įteikė kredencialus
Šventojo Tėvo kreipimasis artėjant Pasaulinei žiniasklaidos dienai
Skelbiami Kunigų metų atlaidai
Sekmadienio vidudienio maldos susitikimas Vatikane su popiežiumi Benediktu XVI
Jeruzalės lotynų patriarcho ir Šventosios Žemės kustodo įspūdžiai iš popiežiaus piligrimystės
Popiežių Benediktą XVI piligrimystėje į Šv. Žemę lydėjusio mūsų radijo Generalinio direktoriaus atsiliepimai
Grįždamas į Romą lėktuve popiežius dalijosi savo piligrimystės įspūdžiais su žurnalistais
Baigėsi popiežiaus piligrimystė Šventojo Žemėje. Atsisveikinimas Tel Avivo oro uoste.
Popiežiaus apsilankymas Jeruzalės Šventojo Kapo bazilikoje
Benedikto XVI kalba Galilėjos religinių bendruomenių atstovams
Popiežius aukojo Mišias Betliejaus Prakartėlės aikštėje ir aplankė Gimimo baziliką
Šventasis Tėvas pabėgėlių stovykloje
Mišios Juozapato slėnyje: Šventojoje Žemėje visiems turi būti vietos!
Malda Vakarienbutyje ir apsilankymas Lotynų katalikų katedroje
Šventojo Tėvo piligrimystė Šventojoje Žemėje: sekmadienio Mišios Amane
Popiežius aplankė Jėzaus krikšto Jordano upėje vietą
Šventasis Tėvas Huseino Bin Talalo mečetėje
Paskirtas popiežiaus Benedikto XVI legatas į Lietuvos tūkstantmečio iškilmes
Prasideda popiežiaus kelionė į Šventąją Žemę
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie Joną Damaskietį santrauka
Gailestingojo Jėzaus paveikslas keliauja po Baltarusijos parapijas
Nuo antradienio Meksikoje vėl pradėta aukoti viešas Mišias
Kardinolas Carlo Maria Martini apie šventąjį Jeruzalės miestą ir apie jau priartėjusią popiežiaus kelionę į Šventąją Žemę
Gerojo Ganytojo sekmadienis. Popiežius įšventino 19 kunigų
Baigėsi Taizé jaunimo susitikimas Vilniuje
Su popiežiumi susitiko naujasis apaštališkasis nuncijus Lietuvoje
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Germanas, Konstantinopolio patriarchas
„L‘Osservatore Romano“: „Pirmasis Taizé kartas Lietuvoje. Jaunimas ir Europa be sienų“
Kirkuko arkivyskupas: „ne“ krikščionių getui Irake
Benedikto XVI audiencija Popiežiškosios Biblijos komisijos plenarinės asamblėjos dalyviams
Bendroji audiencija. Popiežiaus katechezė apie Ambraziejų Autpertą
Afrikoje lankosi Jėzaus draugijos vyresnysis t. Adolfo Nicolas
Audiencijoje Šventasis Tėvas priėmė pranciškonų šeimos narius
JTO konferencija dėl kovos prieš rasizmą pateko į kontroversijų sūkurį. Šventojo Tėvo paraginimas
Popiežius vadovavo Atvelykio vidudienio maldai Kastelgandolfo rezidencijoje
Popiežiaus gimimo diena
Pranciškonų ordinui – 800 metų. Tarptautinė palapinių kapitula Asyžiuje
Velykų pirmadienio vidudienio malda
Velykų Urbi et Orbi
Ankstyva Velyknakčio liturgija Jeruzalėje
Prancūzijoje ir Italijoje per Velykų vigiliją pakrikštyti tūkstančiai žmonių
Didžiojo Penktadienio Kryžiaus Kelio prie Koliziejaus meditacijose klausimai apie blogį ir kančią
Didysis Ketvirtadienis. Iš ryto popiežius aukojo Krizmos, pavakare – Paskutinės vakarienės Mišias
Popiežius Benediktas XVI paragino tikinčiuosius giliai susikaupus švęsti Velykų tridienį
Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo centrinėje Italijoje aukas
Popiežius išlydėjo Ispanijos jaunimą į piligrimystę su Jaunimo dienų kryžiumi
Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo centrinėje Italijoje aukas: žuvo mažiausiai 100 žmonių
Popiežius Benediktas XVI aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Drauge buvo švenčiama ir Pasaulio jaunimo diena.
Maskvoje mirė Natalija Trauberg
Jono Pauliaus II mirties ketvirtosios metinės. Ketvirtadienį po pietų popiežius Benediktas XVI aukojo Mišias už savo pirmtaką
Šventasis Sostas ištirs Kristaus Legionierių veiklą
Paskelbta popiežiaus žinia maldų už pašaukimus dienos proga
Popiežiaus Benedikto XVI vadovausimų Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės iškilmių programa
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt