Popiežius susitiko su buvusiu JAV prezidentu B. Klintonu
Pasaulinės pagyvenusių žmonių dienos naujienos
Naujas Popiežiškosios Romos kunigų seminarijos rektorius
Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisijos vadovai ir nariai
Popiežiaus potvarkiu įsteigta Naujųjų kankinių komisija
Po tyrimo apie nepakantą krikščionims – Izraelio politiko pažadas
Marijos apsireiškimai autentiški ar ne?
Popiežiaus liturginių apeigų kalendorius
Arkiv. S. Ševčukas: gyvybinės erdvės sukūrimas – tai yra pergalė
Migracijos problemų sprendimas: vienuolių vedamo dialogo įžvalgos
Šri Lankos vyskupai smerkia baudžiavos sąlygas plantacijose
M. Consolandi: „Taip“ vienuoliškam pašaukimui ištariau per PJD
Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui
Popiežius JT agentūrai: pagalba tegul nevirsta ideologine kolonizacija
Kardinolas M. Zuppi apie karo ir taikos iššūkius Ukrainoje
Popiežius suteikė interviu arabų dienraščiui
Popiežiaus išmaldininkas K. Krajewskis Chersone
Popiežiaus mintys Marijos maldos įžangoje: kokia mano pranašystė?
Popiežiaus laiškas: T. Akvinietis – turtas nūdienos ir rytdienos Bažnyčiai
Baigėsi kard. M. Zuppi vizitas Maskvoje
Popiežius: pasaulyje daug karų. Melskimės už taiką!
Arkivysk. R. Fisichella: šventovės rengiasi 2025 m. jubiliejui
Popiežius paskyrė naują Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektą
Popiežiaus audiencija Konstantinopolio visuotinio patriarchato delegacijai
Popiežius mokslininkams: ir jūs kurkite brolybę
Karas Ukrainoje – Europos vadovų tarybos Briuselyje darbo centre
Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės homilija: atsakymas į svarbiausią klausimą
Petras – ne supermenas, o patikimas atsparos taškas
Popiežiaus pasiuntiniai Maskvoje ir Ukrainoje, audiencija ukrainiečių delegacijai
Katechezė apie šv. M. MacKillop: Dievas padeda bet kokioje situacijoje
Popiežius: krikščionių vienybė kuriama einant kartu
Baigėsi Kardinolų tarybos posėdis
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Vatikane – vienybės šventė
Melkitai minės 300 metų vienybės su Roma jubiliejų
Vasaros laikotarpiui atšauktos popiežiaus audiencijos
Nuncijus Ukrainoje arkiv. V. Kulbokas: veržkimės į priekį
Naujas Šv. Antano bazilikos Paduvoje popiežiškasis delegatas
PKB fondas: religijos laisvės pažeidimai – kas trečioje šalyje
Kardinolas M. Zuppi lankysis Maskvoje
Vatikanas kviečia komentuoti nepilnamečių apsaugos gaires
Bažnyčios Australijoje naujienos: įsteigta pirmoji Diakonų taryba
Briuselio Bažnyčioje – naujas arkivyskupas metropolitas
Viešpaties Angelas. Ko bijome? Nebūti madingais?
Popiežius priėmė kunigais su problemomis besirūpinančius vienuolius
Popiežius: pragmatizmas be meilės slopina bažnytines institucijas
Popiežius meldė už žuvusias kalines, priminė E. Orlandi dingimo sukaktį
Motina Elisa Martinez – pirmoji Apulijos palaimintoji
Popiežius: žurnalistas nėra paprastas istorijos apskaitininkas
Daugiau nei 700 milijonų vaikų gresia skurdo ir klimato krizės pavojus
PJD globėjai: trylika vedlių naujoms kartoms
Pranciškaus video žinia PJD dalyviams
Popiežius menininkams: saugokite mus, taip pat ir nuo religinio jausmo subanalinimo
Popiežius: rodykime dosnų, bet ne demonstratyvų solidarumą
Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovai susitiks su popiežiumi
Nauji Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai
Popiežius asumpcionistams: būkite išradingai ištikimi savo pašaukimui
Šventasis Sostas: Ukrainos troškimas gyventi stipresnis už karo destrukciją
Popiežiaus pasiuntinys vėl gabena labdarą į Ukrainą
Popiežiaus audiencijoje Siksto koplyčioje – du šimtai menininkų
Popiežius priėmė Brazilijos prezidentą
Popiežius pasveikino Vatikano observatorijos kursų dalyvius
Europos Bažnyčios: neramina kai kurių Bažnyčių parama karui
Bažnyčios dėmesys Ukrainai, Šv. Žemei, Turkijai, Iranui, Etiopijai
Popiežius pavedė viso pasaulio jaunimą šv. A. Gonzagai
Pristatytas spalį vyksiančio Vyskupų sinodo darbo dokumentas
Kubos prezidento vizitas Vatikane
Taline išrinkta nauja Europos Bažnyčių Konferencijos vadovybė
Popiežius: ištikimybė Bažnyčiai reiškia gyventi ne dėl savęs, o tarnauti
Popiežius: reikia praleisti daugiau laiko su Viešpačiu per Mišias ir adoracijas
Patriarchas Baltramiejus Taline: ką reiškia būti krikščionimis Europoje?
COMECE pirmininkas Taline: tetrokšta žmonės Dievo trokštamos taikos
Popiežius priėmė Maltos Ordino didįjį magistrą
Popiežius pasveikino italų dienraščio redakciją
Popiežius parašė laišką B. Pascalio gimimo 400 metų sukakties proga
Popiežius padėkojo už maldą, artumą ir meilę
Popiežius: melskimės už žuvusius migrantus ir moksleivius, už Ukrainą
Krikščionybė bus svarbi Azijos ateities dalis
P. Parolinas: Vatikanas remia Balkanų integraciją į ES
Tailando budistų delegacija: tikrų draugų piligrimystė Vatikane
Palenkės Dievo Motinos paveikslo vainikavimo jubiliejus
Jeruzalės Šventojo kapo bazilikoje dirba archeologai
Paskelbti Krikščionių vienybės savaitės tekstai
S. Cichanouskaja: diktatūros bijo tikėjimo žmonių
Voluinės žudynių metinės. Bažnyčia eina susitaikymo keliu
Popiežius Pranciškus išleistas iš ligoninės
Popiežius pasveikino į generalines kapitulas susirinkusius vienuolius
Popiežius Tarptautinei darbo organizacijai: orumas, solidarumas, subsidiarumas
Penktadienį popiežius grįš iš ligoninės
Šventojo Sosto delegacija dalyvaus Balkanų taikos forume
Taline vyksta Europos Bažnyčių Tarybos (CEC) asamblėja
Popiežius: „Jaunuoliai, prieš išvykdami į PJD, aplankykite savo senelius“
Popiežius JT Saugumo tarybai: taika yra įmanoma, jei tikrai jos norime
Popiežiaus užuojauta dėl tragedijos prie Graikijos krantų
Marko Rupnikas pašalinamas iš Jėzaus Draugijos
Lenkijos vyskupai aukojo Mišias prie Mikalojaus Koperniko kapo
Jau greitai popiežius galės grįžti į namus
Chersono vienuolynas tarp Kachovkos užtvankos vandenų
Kardinolas M. Zuppi ir taikdarystės patirtis
Vatikano palydovas Žemės orbitoje
Šventojo Sosto ir Mongolijos diplomatinių santykių 30-osios metinės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt