Kardinolas Tauran komentavo islamo mokslininkų laišką
Benediktas XVI ir sportas
Popiežius ragino melsti pilnutinės vienybės tarp katalikų ir ortodoksų
Romos kurijos arkivyskupas paragino laikytis saiko statant mečetes
Arkivyskupas Follo UNESCO: pasaulio ateitis priklauso nuo kultūros (iš Vatikano radijo)
Kardinolas Claudio Hummes pasveikino Bažnyčios katechetus (iš Vatikano radijo)
Nusiginklavimas ir tarptautinis saugumas. Šventojo Sosto atstovas JTO (iš Vatikano radijo)
Popiežius ragino melstis rožinį už taiką
Vatikano atstovas Ženevoje gynė pabėgėlių teises
Migrantai gali būti „slėpiningas iššūkis“ Bažnyčioms
Teologinė komisija nagrinėjo prigimtinį įstatymą
Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose akcentavo žmogaus orumą
Popiežius ragino, kad vyskupai būtų Bažnyčių „angelai sargai“
Popiežius kvietė vyskupus būti „maldos vyrais“
Jonas Paulius II atsisakė „užsispyrėliškosios terapijos“
Nėra jokios „ketvirtosios Fatimos paslapties“
Spalio 17-oji - Pasaulinė skurdo atmetimo diena (iš Vatikano radijo)
III piligriminių kelionių ir šventovių sielovados Azijoje kongresas (iš Vatikano radijo)
Sekmadienį Ravenoje baigėsi Tarptautinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo mišriosios komisijos darbai (iš Vatikano radijo)
Maskvos patriarchato atstovai pasitraukė iš Ravenoje vykstančios katalikų – ortodoksų asamblėjos (iš Vatikano radijo)
Popiežius paprašė melstis su juo už pilnutinę katalikų ir ortodoksų vienybę (iš Vatikano radijo)
Ravenoje prasidėjo Katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos asamblėja (iš Vatikano radijo)
„Amnesty International“ nebeatspindi katalikiško mokymo (iš Vatikano radijo)
Indijos kunigas už išgydymo stebuklą dėkoja Motinai Teresei (iš Vatikano radijo)
Rusijos patriarchas Aleksijus II Europos Taryboje ir Prancūzijoje (iš Vatikano radijo)
Europos vyskupų susitikimas Fatimoje (iš Vatikano radijo)
Lenkijoje draudžiama prekyba švenčių dienomis
Benediktas XVI ragino kovoti su korupcija
Vatikanas pritaria JT moratoriumui dėl mirties bausmės
Kirche in Not kreipia pagalbą į Artimuosius Rytus
Renovabis kongresas visuomenės ugdymo tema
Popiežius priminė Bažnyčios socialinio mokymo principus
Marijonų kongregacijos įkūrėjo beatifikacija
Vatikanas įspėjo vengti „nevaisingos polemikos“ dėl 1962 Mišiolo vartosenos
Vatikano radijas minėjo savo dangiškojo globėjo šventę (iš Vatikano radijo)
Finansų etika (iš Vatikano radijo)
Popiežius paskyrė naują Maskvos arkivyskupą (iš Vatikano radijo)
Egipto koptų katalikų Bažnyčios vadovas paprašė paremti demokratijos plėtrą (iš Vatikano radijo)
Vatikano paaiškinimas dėl vegetacinės būklės pacientų gyvybės palaikymo
Bus pradėta kardinolo Pranciškaus Ksavero Nguyen Van Thuan beatifikacijos byla (iš Vatikano radijo)
Palaimintuoju paskelbtas kun. Stanislovas Papčinskis, Marijonų kongregacijos įkūrėjas (iš Vatikano radijo)
Tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė dokumentą apie ligonių vegetacinėje būklėje maitinimo ir hidratacijos nutraukimo neleistinumą (iš Vatikano radijo)
Benedikto XVI kelionė į Austriją
Popiežiaus Benedikto XVI Mišios sekmadienio rytą Vienos Šv. Stepono katedroje (iš Vatikano radijo)
Mergelės Marijos gimimo iškilmės Mišparai. Popiežiaus kalba (iš Vatikano radijo)
Lietuvos Bažnyčios atstovai dalyvauja Europos ekumeninėje asamblėjoje (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI Lorete
Paminėtas palaimintosios Motinos Teresės mirties dešimtmetis
Religinės praktikos nėra privilegijų šaltinis
Popiežius smerkė padegėjus
Vokiečių vyskupai laikysis vieningų 1962 Mišiolo taikymo principų
Vyskupas Sgreccia kritikavo selektyvų abortą
Adelaidės arkivyskupas gina celibatą
Piligrimystė į Mariazell šventovę: „Žvelgti į Kristų“ (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus kalba Laoso ir Kambodžos vyskupams (iš Vatikano radijo)
XII tarptautinės katalikų sielovados kalėjimuose komisijos kongresas. Šventojo Tėvo sveikinimas (iš Vatikano radijo)
Šventasis Tėvas laišku pasveikino Trečiosios Europos ekumeninės asamblėjos delegatus ir dalyvius (iš Vatikano radijo)
Pal. Motinos Teresės iš Kalkutos dešimtosios mirties metinės (iš Vatikano radijo)
Prie Loreto šventovės šeštadienio vakarą Popiežius susitiko su Italijos jaunimu (iš Vatikano radijo)
Džiaugsmas dėl talibų paleistų korėjiečių krikščionių ir nerimas dėl pavojingo precedento (iš Vatikano radijo)
Moterų teologių kongresas Neapolyje (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI: Marijos Ėmimas į dangų rodo meilės pergalę prieš mirtį
Popiežius: krikščionys „svetimi“ šioje žemėje
Krikščionys ir žydai gedėjo kardinolo Jean-Marie Lustiger
Kinijos pareigūnai didina spaudimą pogrindžio Bažnyčios hierarchams (iš Vatikano radijo)
Mirė kardinolas Edouard Gagnon (iš Vatikano radijo)
Vėl suimtas žinomas Bažnyčios Kinijoje vyskupas (iš Vatikano radijo)
Vatikano Valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone interviu apie šiuolaikines bažnytinio gyvenimo aktualijas (iš Vatikano radijo)
Romoje mirė kun. Vladas Delinikaitis (iš Vatikano radijo)
Šventasis Tėvas pareiškė užuojautą Peru nukentėjusiesiems nuo smarkaus žemės drebėjimo (iš Vatikano radijo)
Ketvirtadienį Romoje palaidotas Kazys Lozoraitis (iš Vatikano radijo)
Žolinės Mišios Castelgandolfo parapijos bažnyčioje (iš Vatikano radijo)
Mirė Kazys Lozoraitis (iš Vatikano radijo)
Popiežius ragino teisingai paskirstyti gėrybes
Popiežius reikalauja branduolinio nusiginklavimo
Benediktas XVI atsakė į kunigų klausimus
Popiežiaus Pauliaus VI mirties 29 metinės (iš Vatikano radijo)
Mirė kardinolas Lustiger. Popiežiaus užuojauta (iš Vatikano radijo)
Paskirtas pirmasis nuncijus Jungtiniuose Arabų Emyratuose (iš Vatikano radijo)
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pareigūnas prelatas Matthias Tuerk apie prieš porą savaičių paskelbtą Tikėjimo mokymo kongregacijos dokumentą dėl Bažnyčios sampratos (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus paprašė paleisti Afganistane pagrobtus korėjiečius (iš Vatikano radijo)
Šventojo Tėvo užuojautos telegrama dėl lenkų piligrimų žūties Prancūzijoje (iš Vatikano radijo)
Paskelbta Popiežiaus žinia ateinančių metų Pasaulinei jaunimo dienai besirengiančiam jaunimui (iš Vatikano radijo)
Nuo liepos 19 d. atidaroma nauja Vatikano valstybės svetainė www.vaticanstate.va, papildanti www.vatican.va
Dar kartą apie Tikėjimo mokslo kongregacijos „Atsakymus į klausimus, liečiančius kai kuriuos mokymo apie Bažnyčią aspektus“ (iš Vatikano radijo)
Paskelbti Tikėjimo mokymo kongregacijos „5 atsakymai dėl Bažnyčios“
Motu proprio palengvino 1962 m. Mišiolo vartoseną
Popiežius paskelbė Pauliaus metus
Paskelbti Tikėjimo mokslo kongregacijos „Atsakymai į klausimus, liečiančius kai kuriuos mokymo apie Bažnyčią aspektus“ (iš Vatikano radijo)
Kaip teisingai suprasti popiežiaus Motu proprio dėl lotyniškosios liturgijos? (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus Benedikto XVI dokumento Motu proprio dėl Romos liturgijos apžvalga (iš Vatikano radijo)
Šeštadienį paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI dokumentas Motu proprio apie Romos liturgijos, kuri buvo iki 1970 metų reformos, naudojimą (iš Vatikano radijo)
Paskelbtos Šv. Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės 2006 metų finansinės ataskaitos
Paskelbtas Popiežiaus laiškas Kinijos Liaudies Respublikos katalikų Bažnyčiai (iš Vatikano radijo)
Turkijos teismas uždraudė Baltramiejui I tituluotis „ekumeniniu“ patriarchu (iš Vatikano radijo)
Popiežius vadovavo Mišparams Šv. Pauliaus bazilikoje (iš Vatikano radijo)
Bendroji trečiadienio audiencija: Kirilas Jeruzalietis (iš Vatikano radijo)
Birželio 26 - kovos su narkotikų vartojimu ir platinimu diena (iš Vatikano radijo)
Popiežius Benediktas XVI dalinai pakeitė apaštališkąją konstituciją „Universi Dominici gregis“, kuria nustatyta popiežių rinkimo tvarka (iš Vatikano radijo)
Kelio sielovados gairės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt