Popiežius Asyžiuje akcentavo taikos būtinybę
Popiežius ragina stiprinti dialogą su dabarties kultūra
Vatikanas ragina neremti organizacijos Amnesty International
Popiežius Benediktas XVI pasveikino Turkijoje vykstančio XI-ojo mokslinio simpoziumo apie Šv. Paulių dalyvius (iš Vatikano radijo)
Sekmadienio vidudienio malda. Jonas Krikštytojas (iš Vatikano radijo)
Pasibaigė Minske vykęs Europos vyskupų konferencijų sekretorių susitikimas (iš Vatikano radijo)
Maldos už šventus kunigus diena (iš Vatikano radijo)
Popiežius atsisveikino su vizitą Ad limina baigiančiais Slovakijos vyskupais (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus bendroji audiencija. Sveikinimas lietuviams ir katechezės apie Euzebijų Cezarietį santrauka (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Malda už pagrobtuosius (iš Vatikano radijo)
Keturi nauji šventieji
Benediktas XVI: nuolankiai priimti Bažnyčios silpnybes
Popiežius kalbėjo apie darbą
Per Sekmines popiežius priminė misijų užduotį
Pasaulio misijų diena
Kardinolas Bertone pabrėžė, jog paskelbtos visos Fatimos paslaptys
Kirche in Not rinkliavos
Devintinių iškilmės istorija (iš Vatikano radijo)
Popiežius Romoje vadovaus Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus katechezė apie vysk. Kiprijoną (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus kreipėsi į G-8 šalių lyderius prašydamas labiau įsipareigoti kovoje su skurdu (iš Vatikano radijo)
Prasidėjo XVIII Caritas Internationalis generalinė asamblėja (iš Vatikano radijo)
BBC dokumentinio filmo „Seksualiniai nusikaltimai ir Vatikanas“ nutylėti arba pameluoti faktai (iš Vatikano radijo)
Fatimos jubiliejus
Benedikto XVI kelionė į Braziliją
Popiežius priėmė Bulgarijos ir Makedonijos delegacijas, atvykusias į Romą brolių Kirilo ir Metodijaus šventės proga (iš Vatikano radijo)
Katalikų ir ortodoksų kolokviumas apie Petro įpėdinio tarnystę (iš Vatikano radijo)
Pasaulinė komunikavimo diena (iš Vatikano radijo)
Prieš 10 metų šv. Teresėlė buvo paskelbta Bažnyčios mokytoja (iš Vatikano radijo)
Benedikto XVI kalba Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų konferencijos sesijoje (iš Vatikano radijo)
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 41-osios Pasaulinės komunikavimo dienos proga
Popiežius nori žmogaus orumą atitinkančios globalizacijos
Popiežius kvietė melstis dėl pašaukimų
Dievo žodžiui skirto Vyskupų sinodo parengiamasis dokumentas
Vatikane rūpinamasi klimato pokyčiais
Renovabis parėmė 900 projektų
Popiežiaus susitikimas su Brazilijos jaunimu (iš Vatikano radijo)
Popiežius atvyko į San Paulą (iš Vatikano radijo)
Pirmadienį Tarptautinės moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų sąjungos asamblėjos dalyvės buvo priimtos popiežiaus Benedikto XVI (iš Vatikano radijo)
Paskirtas naujas Kunigų kongregacijos sekretorius (iš Vatikano radijo)
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 44-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2007 m. balandžio 29 d.) proga
Vedusiųjų kunigų statistika
Nekrikštytų vaikų sielos eina į dangų
Pristatyta popiežiaus knyga „Jėzus iš Nazareto“
Benedikto XVI 80-mečio minėjimas
Enciklikos „Fidei donum“ 50 metinės (iš Vatikano radijo)
Velykų Urbi et Orbi (iš Vatikano radijo)
Didžioji savaitė Vatikane
Dievo tarno Jono Pauliaus II mirties metinių minėjimas
Pasaulinės jaunimo dienos proga popiežius kalbėjo apie gyvenimo tikslą
Popiežius kalbėjo apie bendrų Europos namų pamatą
Didįjį Penktadienį Šventasis Tėvas vadovavo Kristaus Kančios liturgijai. Popiežiaus namų pamokslininko homilija: Pasauliui reikia moters, reikia meilės. (iš Vatikano radijo)
Didžiojo Ketvirtadienio rytą popiežius Benediktas XVI aukojo Krizmos Mišias, o pavakare – Paskutinės Vakarienės
Popiežius paskyrė naująjį Šv. Romos Bažnyčios Kamerlengą (iš Vatikano radijo)
Didysis Šeštadienis: Viešpaties prisikėlimo laukimas (iš Vatikano radijo)
Didįjį Penktadienį pristatoma popiežiaus Benedikto XVI knyga (iš Vatikano radijo)
Didysis Ketvirtadienis (iš Vatikano radijo)
Jauniesiems kaliniams popiežius kalbėjo apie laisvės prasmę
Kun. R. Cantalamessa pamokslavo palaiminimų tema
Benediktas XVI apie išpažinties svarbą
Pristatytas posinodinis paraginimas Sacramentum caritatis
Filmas apie „Jėzaus kapą“ – „fantazinė archeologija“
ES studija apie religijos reikšmę piliečių gyvenimui
Popiežius: krikščionys privalo ginti teisę į gyvybę
Vyskupas Elio Sgreccia: katalikai turi teisę nebendradarbiauti darant abortą
Popiežius ragino iš naujo atrasti Atgailos sakramentą
Romos seminaristams popiežius pabrėžė Biblijos skaitymo ir liturgijos svarbą
Popiežius ragino plėtoti paliatyviąją mediciną
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2007 m. gavėnios proga
Puoselėti „namų Bažnyčią“
Kardinolas Schönbornas apie evoliuciją ir sukūrimą
Pasaulietiniai institutai siūlo visuomenei prasmę
Pašvęstieji asmenys turi perteikti tikėjimo žavesį
Popiežius: „Ir tarp šventųjų būta nesutarimų“
„Tikėjimas ir protas“ vienas nuo kito neatsiejami
Popiežius patvirtina santuokos neišardomumą
Jono Pauliaus II sekretoriaus memuaruose atskleidžiama įdomių detalių apie buvusį popiežių
Vietnamo ministras pirmininkas audiencijoje pas popiežių
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 15-osios Pasaulinės ligonių (2007 m. vasario 11 d.) dienos proga
Šventasis Sostas trokšta „konstruktyvaus dialogo“ su Kinija
Popiežius prieš karinius žaislus vaikams
Kardinolas Kasperis: be religijų dialogo taika neįmanoma
Popiežius: krikščionių vienybė – „Dievo dovana“
Popiežius reikalauja teisinio statuso Bažnyčiai Turkijoje
Laiduoti migrantams ir jų šeimoms apsaugą
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 93-iosios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2007 m. sausio 14 d.) proga
Popiežiaus kalba diplomatams
Popiežius Siksto koplyčioje pakrikštijo trylika kūdikių
Benediktas XVI: Kristus yra šviesa, Bažnyčia ją tik atspindi
Popiežius lankėsi Romos Caritas valgykloje
Naujaisiais metais popiežius ragino kurti taiką ir gerbti žmogaus teises
Krikščionių persekiojimai pasaulyje (iš Vatikano radijo)
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
Popiežiaus Benedikto XVI kalba prieš kalėdinį palaiminimą „Urbi et Orbi“ (iš Vatikano radijo)
Marijonų kongregacijos (MIC) steigėjas, Dievo tarnas kun. Stanislovas Papčinskis bus paskelbtas Bažnyčios Palaimintuoju (iš Vatikano radijo)
Benediktas XVI kviečia Europos krikščionis išvien ginti krikščioniškąsias šaknis
Kardinolas Kasperis: „nepaprastos svarbos etapas“
Vatikanas kritikuoja Šoa neigimą
Atrastas apaštalo Pauliaus kapas
Popiežius: Marija yra Bažnyčios pavyzdys
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt