„Neužmirštamas dvasinis ir pastoracinis patyrimas“
Popiežiaus Benedikto XVI apsilankymas Turkijoje
Popiežius Benediktas XVI užbaigė pirmąją knygos apie Jėzų dalį
Popiežius pabrėžia didelę kontempliatyviųjų vienuolijų reikšmę
Krikščionių vienybė – prioritetinė Benedikto XVI užduotis
Dar kartą patvirtinta kunigų celibato pareiga
Vatikanas neprieštarauja Turkijos priėmimui į Europos Sąjungą
Popiežius ragino šalinti neteisingumą ir kovoti su badu
Europos Komisija, vertindama Turkijos pažangą, pasigedo religijos laisvės
Prancūzijos vyskupai paskelbė naujas katechezės gaires
Vatikanas finansuoja vaikų skiepijimo programą
Popiežius meldėsi už mirusius kardinolus ir vyskupus
Didmiesčio evangelizacijos kongresas Briuselyje
Vatikane propaguojamos klasikinės kalbos
Benedikto XVI kalba Popiežiškosios mokslų akademijos susirinkime
Pristatytas sveikinimas pasaulio musulmonams pasibaigus Ramadanui
Popiežius pabrėžė pasauliečių vaidmenį politikoje
Popiežiaus katechezė apie apaštalą Judą
Arkivyskupas C. Migliore apie Tūkstantmečio plėtros tikslus
Benediktas XVI paskelbė keturis naujus šventuosius
Krikščionys, musulmonai ir žydai raginami glaudžiau bendradarbiauti socialinėje srityje
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. Misijų sekmadienio proga
Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) susirinkimas Sankt Peterburge
Popiežius ragino teologus įsipareigoti tiesai
Dokumentas apie kovą su korupciją
Vatikano valstybės sekretorius iškėlė diplomatijos reikšmę ugdant taiką
Vatikanas paskelbė popiežiaus kalbą Regensburge su pastabomis
Europos nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai konferencija Romoje
Popiežius Benediktas XVI dar kartą išreiškia pagarbą islamo religijai
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žodžiai, pasakyti Viešpaties angelo maldos metu 2006 m. rugsėjo 17 d. Castelgandolfe atsiliepiant į musulmonų reakciją, kilusią dėl jo kalbos Regensburgo universitete
2006 m. rugsėjo 16 d. Valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone pareiškimas dėl musulmonų reakcijos į popiežiaus Benedikto XVI kalbą, pasakytą 2006 m. rugsėjo 12 d. Regensburgo universitete
Tarptautinis taikos susitikimas Asyžiuje
Seminaras apie evoliucijos teoriją Castelgandolfe
Renovabis kongresas apie šeimos ateitį
Popiežius įspėjo dėl „širdies kietumo“ pavojaus
Paminėtas Taize bendruomenės įkūrėjas brolis Roger
Popiežiaus pasiuntinio kelionė į Libaną
Tarptautinės katalikų televizijos EWTN jubiliejus
Kardinolas Joachimas Meisneris pabrėžė išaugusį katalikų sąmoningumą
Pasaulinės taikos dienos tema – žmogaus orumas
Benediktas XVI palaikė patriarcho Baltramiejaus I gamtosaugos iniciatyvą
Benediktas XVI: reikia rasti būdų pasiekti tvarią taiką
Ministrantų piligrimystė į Romą
Pasaulio šeimų susitikimas Valensijoje
Delegacija iš Konstantinopolio Šv. Petro bazilikoje
Atlaidai V pasaulinio šeimų susitikimo proga
Popiežius kalbėjo apie apaštalą Jokūbą
Vatikanas kritikavo Europos parlamento sprendimą dėl kamieninių ląstelių tyrinėjimų finansavimo
Popiežius ragina gerbti pabėgėlių teises
Bažnytinių judėjimų susitikimas su popiežiumi Sekminių proga
JAV spauda apie popiežiaus apsilankymą Aušvice
Italų spauda apie Benedikto XVI lankymąsi Aušvice
Vokiečių žiniasklaida apie Benedikto XVI vizitą Lenkijoje
Renovabis Sekminių akcija „Užmiršti... Europos rytuose“
Benediktas XVI atvyko į Lenkiją
Benediktas XVI iškėlė Švč. Jėzaus Širdies garbinimą
Popiežius ragina krikščionis ir musulmonus puoselėti abipusį pažinimą bei pagarbą
Popiežiškajame universitete įkurta ezoterikos tyrimų katedra
Popiežius ragino remti šeimą
Popiežius pabrėžė santuokos unikalumą
Popiežius kalbėjo apie apaštališkosios įpėdinystės reikšmę
Popiežius kritikavo karjerizmą
Popiežius: gimstamumas mažėja pirmiausia dėl moralinių ir dvasinių priežasčių
Vatikanas ragina boikotuoti filmą „Leonardo da Vinci kodas“
Benediktas XVI ragina peržiūrėti palaimintųjų ir šventųjų skelbimo normas
„Taika yra pats Kristus“ (Popiežiaus Benedikto XVI 2006 m. Velykų žinia „Urbi et Orbi“)
„Ką mums reiškia prisikėlimas?“ (Popiežiaus Benedikto XVI homilija 2006 m. Velyknaktį Šv. Petro katedroje)
Popiežius paminėjo Černobylio aukas
Tarptautinis Pasaulinių jaunimo dienų organizatorių susitikimas Romoje
Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldos Vatikane
Maldos budėjimas Jono Pauliaus II atminimui Vatikane
Katalikai parlamentarai privalo ginti šeimą ir gyvybę
Grožis kaip evangelizacijos kelias
Pirmoji Benedikto XVI konsistorija
Bažnyčia turi padėti Kinijai ieškoti naujų vertybių
Popiežius ir kardinolai aptarė aktualias problemas
Vatikano atstovas Jungtinėse Tautose ragina kurti tarptautinę taikos teisę
Politikai katalikai neturi remti abortų
Žmogaus orumas ir visuotinė gerovė – aukščiausi kriterijai darbo pasaulyje
Šūkis „Jėzui – taip, Bažnyčiai – ne“ nesuderinamas su Kristaus valia
Popiežius sujungė Romos kurijos dikasterijas
Popiežius: autentiška laisvė galima tik įveikus melą
Popiežius: daugiau atsakomybės moterims vadovavimo tarnyboje
Popiežius Benediktas XVI: „Atsiversti į meilę“
Popiežius: atsisakyti egoizmo ir smurto
Popiežius nebevadinamas „Vakarų patriarchu“
Islamo žinovas reikalauja religijos laisvės
Popiežius nominavo 15 naujų kardinolų
Ateities baimė turi neigiamą poveikį Europos gimstamumui
Katalikų padaugėjo iki beveik 1,1 milijardo
Įžeidimas jokiomis aplinkybėmis nepateisina smurto
Nuodėmė trukdo žmonėms siekti taikos
Popiežius ragina žurnalą „Civilta Cattolica“ dalyvauti kultūriniuose debatuose
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. gavėnios proga
Dievas yra taikos šaltinis
Vatikanas kritikuoja Mahometo karikatūras
Popiežius reikalauja „gyvybės apsaugos“
Benediktas XVI akcentuoja vienuolių reikšmę
Gyvybės apsauga – nauja pagrindinė socialinio klausimo dalis
Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos (vasario 11 d.) proga
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt