Kard. P. Parolin: žadinkime Europą neužmiršdami Evangelijos
Dievo tarno kun. Jacques’o Hamelio nužudymo trečiosios metinės
Popiežius prašo melstis už nuskendusius migrantus
Popiežius pasveikino prancūzus skautus
Apsireiškimų Fatimoje poveikio kultūrai tyrimai
Irako kardinolas: būtinas dialogas, nes karas pragaištingas visiems
Popiežiaus vikaras atidarys jaunimo festivalį Medžiugorjėje
Burundyje pradėta pirmoji kanonizavimo byla
Šventasis Sostas giliai susirūpinęs padėtimi Artimuosiuose Rytuose
Nesiliauja antikrikščioniški vandalizmo veiksmai Šventojoje Žemėje
Popiežius prašo Sirijos prezidentą nutraukti karą
Alepo klebonas: esame dėkingi Šventajam Tėvui
Džiaugsmas dalintis: seserys, turinčios Dauno sindromą
Popiežiaus sveikinimas Afrikos ir Madagaskaro vyskupams
Pamatęs nuotraukas iš Šri Lankos popiežius apsiverkė
Vokietis fizikas paskirtas Popiežiškosios mokslų akademijos nariu
Popiežius: mylėkime kaip Marija, tarnaukime kaip Morta
Popiežius paminėjo išsilaipinimo mėnulyje 50-ąsias metines
Popiežius: nepilnamečių apsauga – „labai rimtas reikalas“
Japonijos vyskupai: laukiame popiežiaus
Popiežius artimas Vincent’o Lambert‘o motinai
JAV katalikai reikalauja žmoniškesnės migracijos politikos
Paskirtas naujas Šventojo Sosto spaudos centro direktorius
Pranciškaus dovana Baltramiejui. Broliškas gestas
Ekologija Vatikane
Konstantinopolio patriarchatas paneigė melą dėl Ukrainos
Ordino vyresnysis ne problemų sprendimui, o iniciatyvų drąsinimu
Romoje pristatyta ataskaita apie krikščionių persekiojimus
Bažnyčios vieta – su Marija prie Kristaus Kryžiaus
Sekmadienio vidudienio malda. Krikščionio gyvenimo pavyzdys
Mirė kardinolas Paolo Sardi
Naujasis dominikonų vyresnysis – iš Filipinų
Popiežius Pranciškus lankysis Albano vyskupijoje
Pauliaus VI malda už pirmąjį žmogaus žingsnį mėnulyje
Popiežius: Kiekvienas asmuo įpareigotas kurti taiką
„Kas mums padės būti krikščionimis moderniojoje Europoje?“
Keistasis Dievo klajoklis
Italijoje nauja graikų apeigų katalikų ukrainiečių vyskupija
Liepos 11 d. Šv. Benediktas – Europos globėjas
Šventoji Žemė ir krikščioniškas stilius
Popiežiaus pasiuntinys Kolumbijos Rožinio Marijos šventėje
Siksto kapelos vadovas baigė tarnystę
JAV pristatyta „Neatimamų teisių komisija“
Dviejų kunigų smurtinės mirtys Afrikoje
Ganytojas ukrainietis: popiežius rūpinasi mūsų Bažnyčios žydėjimu
Popiežiaus skyrimai ir Šventojo Sosto potvarkiai
Popiežiaus šv. Mišios už migrantus ir jų gelbėtojus
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus kelionė: „kur tavo brolis?“
Popiežius aplankė jėzuitus
Dekretai šventųjų bylose
Pranciškus: plėšrų žvilgsnį tekeičia dėkingas
Sekmadienio vidudienio malda. Džiaugsmas ir misija
Popiežiaus maldos intencija liepai: už teisingumo vientisumą
Popiežiaus audiencija Rusijos Federacijos prezidentui
Šventojo Sosto ir Rusijos Federacijos naujausių santykių raida
Popiežius Vokietijos vyskupams: pertvarkoms reikia „Evangelijos įkandimo“
Į Vatikaną atvyksta Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios hierarchai
Patriarchato pripažinimo klausimas ir taika Ukrainoje
Popiežius Pranciškus: neatmesti nei vieno
Popiežius Pranciškus aukos Mišias migrantų intencija
Audiencijoje Rusijos prezidentui Šventajam Sostui rūpimi klausimai
Nota apie vidinio forumo svarbą ir sakramentinio antspaudo neliečiamumą
Popiežius: mokiniai pašaukti gyventi pagal Kristaus pavyzdį
Popiežius: gražus susitikimo kultūros pavzydys
Bažnyčioje penki nauji šventieji
Pranciškus: kasdien atnaujinti susitikimą su Jėzumi
Popiežius: pavydas tik apkartina gyvenimą
Gairės kinų katalikams dėl civilinės registracijos
Popiežius ortodoksams: vienybė nėra vienodumas ar absorbavimas
Popiežiaus apaštališkosios kelionės į Mozambiką, Madagaskarą ir Mauricijų programa
Popiežius: turime užbaigti maisto švaistymo skandalą
Popiežius pavedė jūreivių kapelionams naujus gailestingumo įgaliojimus
Popiežius priėmė Slovėnijos premjerą
Sušaukta konsistorija kanonizavimo byloms tvirtinti
Trečiadienio katechezė: krikščionio gyvenimo būdas
Darbas ir laikas nėra „pinigai“, yra kai kas daugiau
Japonų žiniasklaidos pranešimai apie popiežiaus kelionę
Parodyti visai Bažnyčiai Mykolą Giedraitį
Australijos vyskupai susitiko su popiežiumi
Popiežius dalyvauja trisdešimtajame Kardinolų tarybos posėdyje
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė: Bažnyčios vienybė ir solidarumas
Pranciškus: esame laiminami ir patys laiminkime
Sekmadienio vidudienio malda. Devintinės
Popiežius: vyskupas, kuris nesimeldžia yra samdinys
Romos parapija laukia popiežiaus vizito
Popiežius pranešė PJD Lisabonoje 2022 temą
Klauzūros vienuolių kankinių beatifikacija Madride
Loreto Marijos jubiliejus 2020 – suteikti visuotiniai atlaidai oreiviams
Popiežiaus audiencija medikams katalikams
Pasaulinė pabėgėlių diena: solidariai liudyti brolišką meilę
Pranciškaus vizitai Neapolyje, kontrastų mieste
Šv. Jono iš Materos 880 mirties metinės
„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacijos ataskaita
Popiežius: jei kalbame meilės kalba – visi mus supranta
Popiežius paragino prisiminti šv. Aloyzą Gonzagą SJ
Tarptautinis jaunimo forumas apie Sinodo siūlymų įgyvendinimą
Kapelionas Dale: palydi juos į mirtį, pasakodamas apie Jėzų
Prašymas visą mėnesį melstis už kūriniją
Penktadienį popiežius lankysis Neapolyje
Kard. L. Baldisseri: esmė nekinta, apie kita galime diskutuoti
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt