Popiežius policininkams: Artimo meilė pakeičia pasaulį ir istoriją
Sinodui artėjant: kard. Baldisseri - kalbėsime apie viską; nėra tabu
Jono Pauliaus I atminimas: „Neatskilkime nuo šios uolos“
Popiežius: Bažnyčios ekumeninis įsipareigojimas nesustabdomas. Popiežius Pranciškus penktadienį dar kartą prisiminė savo vizitą Baltijos šalyse ir jo metu pastebėtą „brandų ekumenizmą“
Popiežiaus žinia Pasaulinės kurčiųjų dienos proga
Anglijos ir Velso vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: Reikia nuolatinio šeimų katechumenato
Popiežius G20 tarpreliginiam forumui: religijų indėlis į ateitį
JAV ispanakalbių sielovados kongresas
Škotijos vyskupų vizitas Ad limina
Br. Aloyzas: Sinode Bažnyčia išklausys jaunimą
Mirė pirmasis Mongolijos vyskupas
Pranciškaus žinia katalikams Kinijoje ir visuotinei Bažnyčiai
Popiežiaus Pranciškaus kalbos Lietuvoje
Popiežius: melskimės už katalikų bendrystę Kinijoje
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie keturias dienas Baltijos šalyse
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežiaus homilija Taline. Esate laisva Dievo tauta
Popiežius jaunimui Estijoje: Meilė nemirė, ji šaukia mus ir siunčia
Popiežiaus kreipimasis į Estijos politikos ir visuomenės atstovus
Popiežius atsisveikino su Lietuva. Prasidėjo paskutinė kelionės diena – vizitas Estijoje
Popiežius Agluonoje: Marija parodo kaip prisiliesti prie kitų kentėjimo
Pranciškus Rygos katalikų katedroje kreipėsi į senelius
Pranciškaus žodžiai ekumeninėse pamaldose Rygos liuteronų katedroje
Popiežius prie Rygos Laisvės monumento
Popiežius Latvijoje: apsilankymas Prezidentūroje ir kreipimasis į visuomenės atstovus
Popiežius Pranciškus atvyko į Rygą
Popiežiaus malda prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms
Arkivysk. S. Tamkevičius apie KGB kalėjimą, kurį aplankė Pranciškus
Popiežius Vilniuje pagerbė holokausto aukų atminimą
Popiežiaus susitikimas su kunigais, diakonais, seminaristais ir pašvęstaisiais
Pranciškaus žodžiai, pasakyti sekmadienio Vidudienio maldoje Kaune
Popiežiaus pasirašė Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus svečių knygoje
Pranciškaus homilija, pasakyta šv. Mišiose Kauno Santakos parke
Popiežius ir jaunimas: neikite labirintu, eikite pirmyn
Popiežius Aušros Vartuose: Gailestingoji artimo meilė atrakina Dangaus vartus
Popiežius Prezidentūroje ir Daukanto aikštėje: svetingumas ateičiai
Popiežius pasirašė Lietuvos Prezidentūros svečių knygoje
Popiežius meldėsi už savo kelionę į Lietuvą, Latviją ir Estiją
Popiežiaus užuojauta po nelaimės Viktorijos ežere, Tanzanijoje
Paskelbtas Vyskupų Sinodo dalyvių sąrašas
Vilniaus ir Rygos arkivyskupų spaudos konferencija Poznanėje
Popiežiaus katechezė: Gerbkime tėvus, niekuomet jų neįžeiskime
Popiežius jaunimui: lytiškumas yra Dievo dovana, jokių tabu
Popiežiaus homilija. Puolamas ir kaltinamas ganytojas meldžiasi
Vyskupų Sinodas evoliucionuoja
Popiežius pasveikino Romos žydų bendruomenę trijų judaizmo švenčių proga
Popiežiaus sveikinimas armėnams vienuoliams
Popiežius priėmė Albanijos prezidentą
Popiežius sekmadienio vidudienį. Jėzaus sekimas – džiaugsmas ir auka
Popiežiaus dovana – kryžius
Popiežius jaunimui: Dievas nemėgsta tingumo
Popiežius Sicilijos širdyje: gyvenimas ne prakeikimas
Popiežiaus homilija mafijos nužudyto kunigo atminimui Palerme
Popiežius Sicilijos kunigams ir vienuoliams: švęsti, palydėti, liudyti
Popiežius Pranciškus: turime tam padaryti galą
Popiežius vyskupams: Ką galite padaryti, kad Bažnyčios veidas būtų šventesnis?
Poznanė: Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) suvažiavimas
Popiežius: Švelnumo revoliucija išgelbės
Popiežiaus katechezė. Poilsis ir išlaisvinimas
Bažnyčia ir nepilnamečių apsauga: Popiežius sušaukė vyskupus
Pasaulinio maldos tinklo novena
Popiežius išreiškė norą aplankyti Japoniją
Popiežiaus homilija: Velnias nusitaikė į vyskupus. Melskimės už juos
Vatikanas kviečia spręsti humanitarinę krizę Sirijoje ir Irake
Venesuelos vyskupų vizitas „Ad limina“
Kardinolai solidarūs su Šventuoju Tėvu
Bažnyčia turi išklausyti išnaudojimo aukas
Popiežiaus homilija. Gyvenkime Evangelijos naujiena, o ne pasaulio naujienomis
Popiežius sekmadienio vidudienį. Du stebuklai – Jėzus gydo kurčnebylį ir mus
Nauja palaimintoji: mistikė ir artimo meilės apaštalė
Popiežius vyskupams iš misijų kraštų: ne šeimininkai, bet tėvai
Tikri pinigai kyla ne iš kitų pinigų, o iš darbo. Popiežiaus interviu verslo naujienų dienraščiui
Popiežius: Benediktinių moteriškas liudijimas - brangi dovana Bažnyčiai
Popiežiaus homilija. Išpažinti savo kaltes, o ne kaltinti kitus
Konferencija apie ortodoksų dvasingumą. Popiežiaus sveikinimas
Popiežius pašvęstosioms našlėms: kas aukojasi, to gyvenimas vaisingas
Trečiadienio katechezė: poilsio diena
Popiežiaus audiencija motociklų sporto delegacijai
Popiežiaus maldos intencija rugsėjui: už Afrikos jaunimą
Popiežiaus homilija: sąžinės ištyrimas – dvasinės kovos ginklas
Popiežiaus homilija. Tyla prieš pyktį
Pranciškui dovanota „Vespa“ skirta šalpai
Popiežius: Nebūkime veidmainiai. Svarbi ne forma, bet esmė
Popiežiaus prašymas gelbėti Sirijos gyventojus
Rugsėjo 1-oji - Pasaulinė maldos už kūrinijos globą diena. Pranciškaus žinia
Popiežius Šv. Juozapo oblatams: ištikimybė Bažnyčiai reliatyvizmo laikais
Pranciškus: ir ekonomika turi rūpintis ateitimi, ne vien išnaudoti
Slovakija: kankinė Anna Kolesárová paskelbta palaimintąja
Popiežius: Ne prekę parduodame, bet skelbiame gyvenimą
Popiežiaus sveikinimas Metodistų ir valdiečių Bažnyčių sinodui
Kinas pirmiausia yra pasakojimas, kaip ir Evangelijos
Sudano ir Pietų Sudano vyskupų vizitas „Ad limina“
Vyskupų konferencijos solidarios su popiežiumi
Kokia Bažnyčia Estijoje laukia popiežiaus?
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie vizitą Airijoje
Popiežius priminė rugsėjo 1-ąją minimą Kūrinijos dieną
Šv. Augustinas, atsivertęs į meilės ir tiesos Dievą
Gaisras Rumunijoje. Sudegė barokiniai vyskupų rūmai
Kard. Arborelius: katalikų bendruomenė Švedijoje auga imigrantų dėka
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt