Italijos ir Ukrainos „Caritas“ šimtams vaikų suteiks atostogų džiaugsmą
Popiežius sekmadienio vidudienį: Jėzus mus moko kantriai laukti
Popiežius verslininkams: jaunas žmogus dirbdamas mokosi darbo
Tarp taikos konferencijos Šveicarijoje dalyvių – patriarchas Baltramiejus ir kard. P. Parolinas
Popiežius pakartojo prašymą melstis už kenčiančiuosius dėl karų
Katalikų Bažnyčia Estijoje švęs 100 metų jubiliejų
Lenkų palaimintasis – komunistų partizanų nužudytas kunigas
Popiežius Pranciškus – G7 vadovų susitikimo svečias
Popiežiaus audiencija komikams iš viso pasaulio
Baigėsi dar vienas pasirengimo Sinodui etapas
„Romos vyskupas“. Ekumeninio dialogo apie popiežiaus tarnystę apžvalga
Popiežius ragina skelbti olimpines paliaubas
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinei vargstančiųjų dienai
Popiežius: nuolankumas – durys į visas dorybes
Popiežius priminė šv. Antano Paduviečio šventę, meldė už taiką
„Vagonų broliai“ Neapolyje: pranciškoniškas radikalizmas
Popiežius priėmė Aramą I, Kilikijos katolikosą
Popiežius: kunigai turi rinktis tarp pranašiškos ir klerikalinės Bažnyčios
Trečiadienio katechezė: kiekvienos dienos Dievo žodžiuose yra vienas, skirtas būtent man
Atgarsiai po jaunimo susitikimo Vatikane
Mosulo krikščionių bendruomenės agonija
Popiežius Pranciškus dalyvaus G7 susitikime
COMECE: išrinktieji į Europos Parlamentą tetarnauja visiems piliečiams
Į JT sąrašą įtraukta 18 naujų „karštųjų bado taškų“
„Caritas“ solidarumo prekybos centras Šiaurės Italijoje
Popiežius ant Kapitolijaus kalvos: Roma – visuotinis miestas
„Caritas“ solidarumo prekybos centras Šiaurės Italijoje
Popiežius: būkime laisvi, kaip Jėzus buvo laisvas
Kroatai katalikai minėjo šv. Juozapo, krašto globėjo, šventę
Turkijoje – Bažnyčios paaukojimas Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai
Popiežius: niekam nevalia sukliudyti humanitarinės paramos Gazos gyventojams
Pasaulyje mirties bausmių skaičius drastiškai išaugo
Kardinolui M. Ouellet PSS – 80 metų
Popiežius choristams: balsu ir visu gyvenimu šlovinti Dievą
Popiežius vadovavo maldos susitikimui už Izraelio ir Palestinos taiką
Popiežius prašė Bažnyčios diplomatų būti gailestingais ganytojais
Šeši nauji ambasadoriai pradėjo misiją Vatikane
Kardinolui M. Ouellet PSS – 80 metų
P. Gallagheris: krikščionys – pirmosios religijos laisvės pažeidimų aukos
Romoje rengiamas Sinodo apie sinodiškumą sesijos darbotvarkės projektas
Dar viena „Maldos mokyklos“ pamoka Romos paribių parapijoje
Popiežius: vienišumas – kunigo nelaimė
Šventojo Sosto diplomatijos vadovas: neutralumas nereiškia abejingumo
Popiežiaus audiencija vienuolėms: visų pirma – ištikimybė artimo meilei
Vysk. Darius Trijonis paskirtas Šiaulių vyskupu koadjutoriumi
Popiežius minėjimų Normandijoje dalyviams: meldžiamės už žuvusius, smerkiame karą
Milijonai tikinčiųjų Ugandoje pagerbė šventuosius kankinius
Popiežius rengia dokumentą apie Švenčiausiąją Jėzaus Širdį
Popiežius priėmė Kroatijos futbolo rinktinę
Popiežiaus katechezė: Šventoji Dvasia – jėga ir laisvė
Popiežius pakartojo prašymą padėti įsiskolinusioms valstybėms
Charkivo vyskupas: tikėjimas padeda atsispirti skausmui ir bejėgiškumui
Popiežius: Dievo Motina tesuteikia visai žmonijai taikos dovaną
Mirė minios sužeistas nepagrįstai kaltintas Pakistano krikščionis
Freiburgo arkivyskupas: kaip niekad reikia argumentų kalbos
Liepos 1 d. vyks konsistorija dėl naujų šventųjų
Damasko kankinių kanonizacijos byloje – speciali „kraujo ekumenizmo“ išlyga
Kard. M. Czerny: migrantai – ne tik problemos, bet pirmiausia žmonės
Popiežius: kad pinigai tarnautų, o ne valdytų, būtina etika
Pristatyta popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai
Pranciškus: Eucharistija moko dėkoti už visas Dievo dovanas
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Angelo malda: tapkime dovana
Pranciškus: tarpreliginis dialogas – būtina taikos pasaulyje sąlyga ir religijų pareiga
Popiežius: kad pinigai tarnautų, o ne valdytų, būtina etika
Popiežiaus malda už Sudaną, Ukrainą ir kitas vietas
Popiežiaus pratarmė knygai „Lozoriau, išeik!“
Popiežius sveikino Italijos krikščionių darbininkų asociacijas
Pasaulinė moterų observatorija: suteikti matomumą
Popiežius: ugdymo darbe yra būtina tvirta mokyklų ir šeimų sąjunga
Popiežius priėmė Slovakijos prezidentę
Popiežiaus užuojautos telegrama po kardinolo iš Karibų mirties
Baigėsi Popiežiškųjų misijų draugijų asamblėja
Pranciškus: Eucharistija – Dievo atsakas į žmogaus širdies alkį
Popiežius susitiko su jauniausiais Romos vyskupijos kunigais
Arkivysk. P. Gallagheris dalyvauja Zagrebo Akmens vartų Dievo Motinos iškilmėje
„Dievas eina su savo tauta“ – Pasaulinės migrantų dienos tema
Prasidėjo 103 Vokietijos katalikų dienos. Popiežiaus sveikinimas
Po 800 metų Šv. Pranciškaus abitas grįžo į Egiptą
Popiežius: „Atverkime širdis Dievo Dvasiai, kad taptume naujais žmonėmis“
Žinia Pasaulinės turizmo dienos proga: piligrimystė – taikdarystė
Gegužės 29-ąją minimi trys popiežiai
Popiežiaus malda už karų ir nelaimių aukas
Popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui
Ukrainietė vienuolė, grąžinanti šypseną
Popiežius padėkojo Pasaulinės vaikų dienos organizatoriams
Popiežiaus audiencija Tailando budistams
Popiežiaus sveikinimas kariams, dalyvavusiems piligrimystėje į Lurdą
Lietuviai Pasaulinės vaikų dienos šventėje
Popiežius priėmė Dominikos prezidentą
Popiežiaus užuojauta nelaimės sukrėstai Okeanijos valstybei
Naujas palaimintasis – fašizmo auka, ištikimas Kristaus sekėjas
Pasaulinė vaikų diena. Mišios Šv. Petro aikštėje
Pasaulinė vaikų diena. Susitikimas su popiežiumi Romos stadione
Popiežius priėmė šeimų gydytojų programos atstovus
Popiežius: Bažnyčios misija – bendrystė, kūrybiškumas, atkaklumas
Pranciškus: jaunuoliai – ne įrankiai, bet Bažnyčios dalis
Įteikta pirmoji Vatikano Jono Pauliaus II premija
Popiežius susitiko su Romos parapijos vaikais
Popiežius jėzuitams: ugdyti jaunąją kartą – tai ir kantriai laukti
Įvyko koptų popiežiaus ir Tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto susitikimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt