Pietinėje Nigerijoje pagrobtas katalikų vyskupas
Pranciškus pandemijos metais. Trumpa apžvalga
Dublino katalikų metropolijoje naujas ganytojas
Popiežiaus dovana vargstantiesiems: 4000 COVID-19 testų
Atsisakyti skiepytis reiškia padidinti riziką visuomenės sveikatai
Kodėl skelbiami Šeimos metai? Kaip jie bus minimi?
Linkėjimai Taizé jaunimui iš Romos: drąsia viltimi plėskite susitikimo ir brolybės kultūrą
Arkivysk. T. Kondrusiewiczius aukojo Kalėdų Mišias Minsko katedroje
Popiežiaus potvarkis dėl Valstybės sekretoriato valdytos nuosavybės
Popiežius pranešė apie būsimus šeimos metus
Šeimos metai „Amoris laetitia“
Šv. Kaliksto bažnyčia Romoje atvėrė duris benamiams
Lenkijoje vyskupas ir kunigai dovanoja kompiuterius daugiavaikių šeimų vaikams
Popiežius antrosios Kalėdų dienos vidudienį: į blogį atsakykime gerumu
Kalėdų Urbi et Orbi: „Jei susitaikytume su neteisybe, atmestume Kalėdų džiaugsmą ir viltį.“
Popiežius pasiuntė laišką į Libaną: noriu jus aplankyti
Popiežius: nuo šio vakaro visi žmonės yra mano broliai ir seserys
Popiežiaus, anglikonų ir presbiterijonų vadovų laiškas Pietų Sudanui
Kaip Kalėdas per pandemiją sutinkame vienumoje?
Kodėl pasiryžimus naujiems metams dėlioju per adventą?
Popiežiaus, anglikonų ir presbiterijonų vadovų laiškas Pietų Sudanui
Popiežiaus katechezė. Dvasia keliaujame į Betliejų
Arkivyskupui T. Kondrusiewicziui leista grįžti į Baltarusiją
Draugystės Biblija
Popiežius Kalėdų palaiminimą suteiks Palaiminimų salėje
Popiežius: pandemijos krizės paženklintos Kalėdos
Popiežius: vartotojiškumas užgrobė Kalėdas
Popiežius: gelbėkim jūrininkus, negalinčius sugrįžti į namus
Tikėjimo mokymo kongregacijos nota dėl vakcinų nuo COVID-19
Jeruzalės Bažnyčių patriarchų ir vadovų Kalėdų žinia
Filipinų islamo-krikščionių judėjimas „Silsilah“: Adventas ir Kalėdos – gailestingumo metas
Kalėdos: šiemet Betliejaus bazilika lankys tikinčiuosius namuose
COVID–19 protrūkis Jeruzalėje. Užsikrėtė P. Pizzaballa OFM
Kulto ir sakramentų kongregacijos nota artėjant Dievo žodžio sekmadieniui
Lurdo šventovė: adventas išgyvenamas socialiniuose tinkluose
Arkivyskupo pagalbos šauksmas: Nigerijoje gyventi nesaugu
Irako parlamentas patvirtina Kalėdas kaip šventinę dieną visoje šalyje
Tris švenčių dienas kunigai galės aukoti po ketverias Mišias
Esame pašaukti bendrauti su pasauliu, kuriame vis mažiau vietos religijai
Šventajam Tėvui – 84 metai
Trečioji advento meditacija Vatikane. „Apsigyveno tarp mūsų“
Popiežiaus žinia susitikimo dėl ugdymo sutarties dalyviams
Popiežiaus pasiuntinys susitiko su A. Lukašenka
Šventojo Sosto žinių portalas – ir hebrajų kalba
Paskirti Valstybės sekretoriato trečiojo skyriaus vadovai
Popiežiaus žinia Pasaulinės taikos dienos proga: rūpinimosi kultūra – taikos kelias
Bažnyčia prašo ES kraštų gerbti migrantų teises
Kardinolas F. Filoni: popiežiaus vizitas padės Irako krikščionims jaustis tikrais piliečiais
Katechezė apie užtarimo maldą. „Visi esame to paties medžio lapai“
Sekmadienio vidudienio malda. Adventas ir džiaugsmas
Nuo koronaviruso mirė Kaliningrado „katalikų apaštalas“
Popiežius priėmė Slovakijos prezidentę
Skiepai nuo COVID-19 viruso Vatikane – 2021 pradžioje
Apie pasislėpusius gelbėtojus
Šv. Juozapo metų visuotiniai atlaidai
Šv. Juozapas – tėvo širdimi mylėjęs Jėzų
Sekmadienio vidudienio malda. Adventas ir džiaugsmas
Kardinolo L. Sako laiškas Irako krikščionims ir visiems irakiečiams
Popiežiaus žinia susitikimo klimato kaitos klausimais dalyviams
Penktadienį Šv. Petro aikštėje įžiebta Kalėdų eglė, atidengta prakartėlė
Asyžiaus prakartėlėje – slaugę vaizduojanti statulėlė
Paroda „Šimtas prakartėlių Vatikane“
Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės Mišios Vatikano bazilikoje
Popiežius: reikia grožio, kad nenugrimztume į neviltį
Kalėdų pamaldų Vatikane tvarka
Antroji advento meditacija Vatikane. Amžinasis gyvenimas
Arkivyskupas L. Bonazzi paskirtas nuncijumi Albanijoje
Pasitarimas dėl krizės Sirijoje ir Irake. Popiežiaus žinia
Gruodžio 10-oji – Pasaulinė žmogaus teisių diena
Betliejaus taikos ugnis ir šiais metais keliaus po pasaulį
COVID-19 vakcinos ir intelektinė nuosavybė
Trečiadienio katechezė: nebijokime prašyti, sulaukime atsakymo
Baltarusijoje suimti du katalikų kunigai išleisti iš areštinės
Vatikano instrukcijos dėl aukštųjų mokyklų vienijimosi
Tyčinis padegimas Agonijos bažnyčioje Jeruzalėje
Konventualų brolis paskirtas Izmiro metropolitu
Nekaltojo prasidėjimo iškilmė: popiežius Ispanijos aikštėje
Skelbiami šv. Juozapo metai
Gailestingumo jubiliejaus pradžios ir Vatikano II Susirinkimo uždarymo sukaktys
„Motu proprio“ dėl Rytų Bažnyčių vienuolijų steigimo
Popiežius: su Motina Marija tarkime „ne“ nuodėmei ir „taip“ malonei
Kovo mėnesį popiežius keliaus į Iraką
Portalas „Fratelli tutti“
Baltarusijos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos širdžiai
Enciklikos „Redemptoris missio“ metinės
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kas yra atsivertimas?
Asyžius. Kalėdų žinia šiandien dar akivaizdesnė
La Verna – virtuali malda tampa tikra
Popiežius: pandemija neužgesins Kalėdų šviesos
„Suspindo šviesa“ – Popiežiškosios gyvybės akademijos kalėdinė iniciatyva
Vatikano atstovas kalbėjo ESBO ministrų nuotoliniame posėdyje
Popiežius patvirtino naują Finansų priežiūros institucijos statutą
Ekumeninis vadovas „Vyskupas ir krikščionių vienybė“
Popiežius: ar mūsų aplinkoje netrūksta socialinės draugystės?
Popiežiaus žinia Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga
Popiežius ambasadoriams: kartu žadinkime visų žmonių brolybę
R. Cantalamessa: mirtis – vyresnioji sesuo ir gera pedagogė
Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas – oficiali Bažnyčios institucija
Popiežiaus katechezė. Laiminimo malda
Įvyko nuotolinis popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt