Pasaulinė vargstančiųjų diena. Mišios Šv. Petro bazilikoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Išliks tik tai, ką padovanojome“
Centrinės Afrikos Respublika: dešimtys žuvusių, du kunigai
Pranciškus įteiks „Ratzingerio premiją“
Vokietijos vyskupai įsteigė priekabiavimo aukų minėjimą
„Popiežius už Ukrainą“: kardinolo Turksono vizitas
Naujas katalikų-liuteronų santykių etapas: nesustokime
Popiežius: Bažnyčia auga tyloje, be sensacingumo
Popiežiškosios Lotynų Amerikos kolegijos jubiliejus. Popiežiaus audiencija.
Popiežiaus audiencija Izraelio prezidentui
Benedikto XVI fundacija dėmesį skiria „teisių konfliktui“
Katechezė apie aštuntąjį įsakymą: „Melagingai neliudyk"
Kovo pabaigoje popiežiaus keliaus į Maroką
Paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos antrasis sekretorius
Dviejų vyskupų konferencijų vizitai Ad limina
Mokslinė konferencija apie Pirmojo pasaulinio karo pasekmes
Pasaulinė Klimato konferencija Katovicuose ir seminaras Vatikane
Popiežiaus homilija. Vyskupas – tarnas, o ne kunigaikštis
Popiežius susitiko su Mokslų akademijos nariais
Popiežius sveikinimo laiškas Bose vienuolyno steigėjui t. Enzo Bianchi
Popiežius Pranciškus: „Investuokime į taiką, ne į karą“
Popiežius sekmadienio vidudienį. Dievui svarbu, kas žmogaus širdyje
Popiežius įsteigė „Taikos mokslų kursą“
Popiežius priėmė Eucharistinių kongresų komitetą
Popiežius apie Kristaus mokinių „polifoniją“
Palaimintieji Katalonijos kankiniai
Popiežiaus homilija. „Aukok, o ne mokėk už sakramentus“
Alžyras ruošiasi 19 kankinių beatifikacijai
Nauji kankiniai ir palaimintieji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretuose
Palaimintojo Mykolo Giedraičio beatifikacijos byla
Artėja antroji Pasaulinė vargstančiųjų diena
Popiežiaus homilija. Evangelijos logika kitokia, negu pasaulio logika
Vanduo: spaudimo priemonė, ginklas ar teisė?
Popiežius patvirtino Mykolą Giedraitį palaimintuoju
Popiežiaus bendroji audiencija. „Ne turėti, bet mylėti“
Popiežius: „Poryt Romos katedros šventė. Melskitės už vyskupą“
Popiežiaus maldos intencija. Už taiką
Popiežiaus homilija. „Jėzus kviečia visus. Nebūkime nedėkingi“
2019 Pasaulinė taikos diena: „Gera politika tarnauja taikai"
Popiežius palaimino Amazonijos laivo – ligoninės projektą
Popiežius padrąsino vyskupus tęsti kovą su pedofilija
Popiežius Pranciškus: „Krikščionis negali būti antisemitas“
Popiežiaus ryto homilija: „Meilės veltumas yra visuotinis“
Popiežius priėmė Paragvajaus prezidentą
Popiežius: krikščioniška ne tik sušelpti, bet ir užtarti stokojantį
Nauja palaimintoji: savo pačios bendruomenės atstumta vyresnioji
Popiežiaus homilija: Viešpačiui svarbu ne išvaizda, o širdis
Popiežiaus Pranciškaus malda prie popiežių kapų
Popiežiaus Vėlinių homilija Laurentino kapinėse
Egiptas. Naujas išpuolis prieš koptus ir kova prieš radikalizmą
Popiežius: „Būti gyvais Dievo Žodžio atspindžiais“
Popiežiaus bendroji audiencija. Paleistuvis – nebrandus žmogus
Religija ir kai kurie įsitikinimai Rytų bei Vakarų Europoje
Nigerijos pietryčiuose pagrobtos penkios vienuolės
Popiežius priėmė naująjį Irano ambasadorių
Sinodas. Įžvalgos turi virsti konkrečiu veikimu
Popiežiaus audiencija Šv. Karolio misionieriams
Būsimojo palaimintojo vyskupijos jaunuoliai aplankė popiežių
Popiežiaus užuojauta Indonezijai
Pranciškaus homilija užbaigiant Sinodą: „Tęskime Dievo darbą Dievo būdu“
Sinodo laiškas jaunimui
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Sinodas – geras vynuogių derlius“
Popiežiaus pasmerkė išpuolį prieš sinagogą
Paskelbtas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas
Popiežius Sinodo pabaigoje: Ginkime Šventąją Motiną Bažnyčią
Vyskupų Sinodo dalyvių piligrimystė prie apaštalo Petro kapo
Popiežiaus homilija. Kas man yra Jėzus Kristus?
Sinodas: kultūrų susitikimas
Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nesvetimauk!“
„Nesvetimauk!“: tikram santykiui reikia ištikimybės
Popiežius dalyvavo knygos „Dalytis laiko išmintimi“ pristatyme
Sinodo tėvai susipažino su baigiamojo dokumento projektu
Popiežiaus homilija. Viltis – konkretus laukimas
Popiežiaus pamaldų programa ateinantiems trims mėnesiams
Pokalbiai su popiežiumi apie „Sveika, Marija“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS padėkos laiškas Kauno arkivyskupui ir bendruomenei
Popiežius Pranciškus meldėsi prie šv. Jono Pauliaus II kapo
Popiežius paprašė Pasionistų kūrybingos ištikimybės charizmai
Vyskupas iš Lenkijos apie rengiamą baigiamąjį Sinodo dokumentą
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Tarnavimas – priešnuodis karjerizmui“
Baigėsi trečiasis Sinodo etapas. Prasideda baigiamųjų dokumentų rengimas
Sinodo patarėjas S. Duhau: Kalbėkime taip, kad jaunimas suprastų
Arkivysk. Pizzaballa apie Sinodą: „Mums sunku kalbėti jaunimui“
Popiežiaus homilija. Šventosios Dvasios „raugas“ krikščionio širdyje
Vyskupų Sinodo dalyviai parašys laišką jaunimui
Popiežiaus pagalbininko migrantų klausimu pasisakymas Sinode
Sinodas: Jaunimui Bažnyčioje reikia atviros erdvės
Vienuolijų vadovai: Kodėl moterys negali balsuoti Sinode?
„Enciklikos gimimas“. Kardinolo Parolino pastabos
Krokuva pagerbė „Laisvės popiežių“ šv. Joną Paulių II
Popiežius Pranciškus priėmė Pietų Korėjos prezidentą
Popiežiaus homilija. Neturtas
Italijos jėzuitų žurnalas apie popiežiaus susitikimą su jėzuitais Vilniuje
Vyskupų Sinodas tęsia darbą. Jaunosios kartos ugdymas
Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“ (II dalis)
Trys iššūkiai žmogaus teisių visuotinimui
Prasidėjo trečiasis Sinodo etapas. Atsivertimas sielovadoje ir misijoje
Popiežius seminaristams: „Patikrinkite kas nutiko širdžiai“
Maskva nutraukė vienybę su Konstantinopoliu
Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui: už pašvęstuosius
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt