Popiežiaus audiencija konferencijos apie migrantų švietimą dalyviams
Popiežius: nepykstu, kai žmonės manęs nesupranta
Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: mūsų žemė aplaistyta vaikų krauju
Pasaulinės komunikacijos dienos tema ir skyrimai Komunikacijos dikasterijoje
Popiežius spalį minės Visuotinio susirinkimo pradžios 60-ąsias metines ir paskelbs du naujus šventuosius – vargstančiųjų ir migrantų globėjus.
Spalio 1 d., Alžyro katalikų „Caritas“ nutraukia veiklą
Popiežiaus katechezė: kas myli, tampa panašus į mylimąjį
S. Ševčukas: laisvė – tai dovana ir pašaukimas daryti gera
„Bonifatiuswerk“ delegacijos vizitas Latvijoje
Atsiminkime Ukrainą, melskimės už kenčiančius žmones
Honkonge prasidėjo kardinolo J. Zeno ir bendražygių teismas
Tarptautinių santykių pagrindu neturi būti baimė
Ukrainos religinių bendruomenių pareiškimas dėl pseudoreferendumų
Gyvybės inžinerijos etika: atsakomybės klausimas
Kard. P. Parolinas pasmerkė gąsdinimą branduoliniais ginklais
S. Ševčukas: Išganytojas yra nukryžiuotas kenčiančių žmonių kūne
Paskirti keli nauji Romos kurijos dikasterijų vadovai
Popiežiaus audiencija katalikų pasauliečių bendruomenei iš Brazilijos
Kard. M. Zuppi. Ką pasakyti pasikeitusiam ir kintančiam žmogui?
Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: iš kryžiaus semiamės jėgų gyventi
Pranciškus kapucinėms: pasaulis siekia šokiruoti, bet mūsų kelias – tyla ir įsiklausymas
Popiežius uždarė Italijos eucharistinį kongresą. „Atraskime duonos skonį“
S. Ševčukas. Prieš automato vamzdį politinės valios neįmanoma išreikšti
Prancūzijos katalikų solidarumas Ukrainai
Italijos eucharistinis kongresas. Duona tapusi Trejybės meilė
Popiežius Asyžiuje: žmogui tarnaujanti ekonomika nėra utopija
Popiežius Asyžiuje paskelbs Pranciškaus ekonomikos paktą
S. Ševčukas. Rūpestis aplinka – ir Dievo garbinimas, ir pasipriešinimas agresijai
Žmonės su negalia papasakojo popiežiui apie sinodinį kelią
Popiežiaus audiencija globaliai verslo konsultavimo bendrovei
Lenkija: Kun. Bovio perspėja dėl žiemos pradžios Ukrainoje
Popiežius vyskupams: suvokite kitų gėrį ir blogį kaip savo
Popiežius priėmė 900 metų jubiliejų švenčiančius premonstratus
Kas yra Dievas?
Arkivysk. Peña Parra apie žmonių brolybę. Naujos nunciatūros inauguracija
Uraganas smogė Puerto Rikui ir Dominikai. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: melskimės už Alzheimerio ligonius, už kankinę Ukrainą
Kardinolas K. Krajewskis prie Iziumo kapaviečių
Popiežius italų dienraščiui: „Prieš atleidimą turi būti pasmerktas blogis“
Ko Bažnyčia siekia skelbdama šventuosius?
S. Ševčukas: melskimės, kad nebūtų kito Černobylio
Vyskupų pašaukimas – būti žmonių ganytojais
Popiežius: nedejuokime, kai slegia sunkumai, kūrybingai ieškokime sprendimų
Kardinolas Nguyênas Van Thuânas – patikimas Evangelijos pranašas
Popiežius: ar žinai savo krikšto datą?
Popiežius prašė melstis už visas dėl karų kenčiančias tautas
S. Ševčukas: įsakymas „Nežudyk“ reikalauja gerbti visus Dievo kūrinius
Skelbiamas konkursas 2025 m. jubiliejaus himnui
Prancūzijos vyskupų konferencijos primininkas lankosi Ukrainoje
Kardinolas Ch. Schönbornas: Dievo istorija su jaunais žmonėmis
Popiežius trapistams: teišsipildo keturios svajonės
Popiežius pertvarkė socialinius projektus remiantį fondą
Popiežius religijų lyderiams: žmogus turi teisę į viltį, grožį ir dangų
Popiežius: karai nėra neišvengiami
Popiežius Kazachstane: tamsiais laikais skleiskime Kūrėjo šviesą
Popiežius Kazachstane: vargdienio dvasia Bažnyčiai yra palaiminimas
Pranciškus: kas mus apvalo nuo nuodėmės ir blogio nuodų?
Nauja Šventojo Sosto ir Kazachstano sutartis
Kazachstanas ir geopolitinė pusiausvyra etninių grupių ir religijų kryžkelėje
S. Ševčukas. Pasitikime Apvaizda ir todėl neprarandame vilties
Rugsėjo 14 d. – Europos malda už Ukrainą
Popiežius Kazachstane. Susitikimas su politikais ir visuomenės atstovais
P. Parolinas. Popiežiaus kelionės orientyrai aiškūs
Popiežius Pranciškus išvyko į Kazachstaną
Popiežius studentams: „Mąstykite apie Jėzų, skaitykite Evangeliją“
Lisabona2023. Popiežiaus laiškas jaunimui
Popiežius dar kartą paprašė malda lydėti jo kelionę į Kazachstaną
Popiežius pramoninkams: turtuolis į dangų patenka dalindamasis
S. Ševčukas. Mūsų gynėjai – nesavanaudiškumo mokytojai
Paskirtas naujas nuncijus Serbijoje
Pranciškus: dalijamės Tėvo nerimu ar gyvename patogiai?
Popiežius katechetams: sėkite gerus ir gražius dalykus
Popiežius: lydėkite mano kelionę į Kazachstaną malda
Popiežius minėjo Ukrainą, Etiopiją ir Mozambike nužudytą vienuolę
Popiežius mokslininkams: esame sąjungininkai dėl to, kas gera, gražu, teisinga
Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: branginkime vienybę
Nuncijus Ukrainoje: nematau rimto dialogo galimybės; melskime taikos stebuklo
Popiežiaus užuojauta po Elžbietos II mirties: „Tvirta Kristaus liudytoja“
Romoje vyksta kursai neseniai paskirtiems vyskupams
Popiežius pasveikino Niujorko „Bendruomenę sankirtoje“
S. Ševčukas: tikėjimas mums duoda jėgų ištverti
Pranciškus nuncijams: ačiū, kad priartinate popiežių tautoms ir Bažnyčioms
Mozambike nužudyta 84 metų vienuolė italė
Arkivyskupas T. Peta: popiežiaus vizitas Kazachstane – didžiulis palaiminimas
Pakistano vyskupas: dabar tik bandome suvaldyti situaciją
Popiežiaus katechezė: Dievas mums kalba ir per atsitiktinius įvykius
S. Ševčukas: gerbdami žmogaus kūną, dedame tvirtus visuomenės pamatus
Vatikane vyksta Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas
Popiežius: melskimės už motinas, kenčiančias dėl savo vaikų
Artėja „Pranciškaus ekonomikos“ susitikimas Asyžiuje
Popiežius: lytiniu išnaudojimu nusikaltęs kunigas negali toliau kunigauti
S. Ševčukas. Tegu tikėjimas įsikūnija socialiniame elgesyje
Popiežiaus audiencija Ispanijos „Caritas“
Popiežiui pristatytas filmas apie Motiną Teresę
Motinos Teresės liturginis minėjimas Kalkutoje
Popiežius priėmė naują Lenkijos ambasadorių
S. Ševčukas: nors aplink mus griuvėsiai, tikėkime gėriu ir grožiu
Pradedama kardinolo K. B. Agagianiano beatifikacijos byla
Baltramiejus I: karas kelia grėsmę pastangoms mažinti klimato kaitos poveikį
Jonas Paulius I – palaimintasis
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt