Popiežiaus susitikimo su italų jaunimu programa
Popiežius dėkoja Čilės vyskupams už pasiryžimą spręsti krizę
Jaunimas, Sinodas ir Turino drobulė
Žinia pasaulinės turizmo dienos proga
Popiežius Pranciškus aplankė Pauliaus VI kapą
Būsimo šventojo Pauliaus VI mirties keturiasdešimtosios metinės
Popiežiaus užuojauta Indonezijai
Japonijoje minimos Hirošimos ir Nagasakio metinės
Pranciškus sekmadienį: Paulius VI – didis mūsų laikų popiežius
Popiežius: tikėjimas – daugiau nei vien įsakymų vykdymas
Petras niekada nebus prieš Bažnyčią
Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui: už šeimas
Jėzuitai kaip „rupūžių banda“
Bažnyčia smerkia mirties bausmę. Komentarai po Katekizmo pataisos
Katekizmas: mirties bausmė nesuderinama su žmogaus orumu
Čilės vyskupai nori atskleisti tiesą apie nepilnamečių išnaudojimą
Sirų vyskupai: „Jeruzalė - visų trijų religijų tikinčiųjų miestas“
Popiežius: gailestingumo darbais konkretizuoti Jėzaus meilės įsakymą
Popiežius: Atsikratykime stabų, jie paverčia aklais meilei
Popiežius: gailestingumo darbais konkretizuoti Jėzaus meilės įsakymą
Pasaulinė kovos prieš prekybą žmonėmis diena. Popiežiaus paraginimas
Popiežius: Jėzus ir šiandien toliau malšina visokį alkį
Sugrįžta bendrosios audiencijos, kurias „Vatican News“ padės išgirsti daugiau kalbų tiesiogiai
Popiežius priėmė Australijoje nuteisto ganytojo atsistatydinimą
Popiežius užtaria dialogo siekiančius Nikaragvos vyskupus
Theodore McCarrick nebėra kardinolas
Popiežius Pranciškus: Seneliai - šeimų turtas, mylėkite juos!
Kardinolo O’Malley pareiškimas dėl vyskupų ir kardinolų atsakomybės išnaudojimų atvejais
Katalikų bažnyčia Rusijoje siekia kun. Pranciškaus Budrio beatifikacijos
Katalikų Bažnyčios rytų Afrikos regione temos ir uždaviniai
Nelaimės Graikijoje ir Laose. Popiežiaus telegramos
Nikaragva. Ar yra sąlygos tęsti nacionalinį dialogą?
Paulius VI apie „Humanae vitae“: „niekad taip nejaučiau savo pareigų svorio“
Arkivyskupas Hoser pradėjo specialiojo Medžiugorjės parapijos vizitatoriaus pareigas
Popiežius: Be Kristaus nėra tikrosios gyvenimo orientacijos
Pristatyta Pasaulinio Šeimų suvažiavimo šventės programa
Popiežius prašo sustabdyti migrantų tragediją Viduržemio jūroje
CCEE solidarumas Bažnyčiai Nikaragvoje
Išrinktas naujas Dehoniečių generalinis vyresnysis
Pasaulio Reformuotų Bažnyčių bendruomenės įsipareigojimas taikai
Mirė t. Carlos Aldunate SJ
Popiežius pasveikino Dievo Motinos komandų suvažiavimą Fatimoje
Nuncijus Sulpricijus spalio 14 d. bus paskelbtas šventuoju
Kard. Baldisseri: transformuoti šeimą išlaikant tiltus su praeitimi
Vakarų Kanados evangelizavimo jubiliejus. Popiežiaus sveikinimas.
Nikaragva: Popiežius giliai susirūpinęs
CCEE: Per daug klaidingų žinių apie migrantus
Pasauliečių pastoracinės tarnystės gairės Australijoje
Dialogas su Kinija: apaštališkoji įpėdinystė ir vyskupų teisėtumas
Nikaragva: įtampa nemažėja, išpuoliai neaplenkia ir Bažnyčios
Filipinuose maldos, pasninko ir išmaldos tridienis
Saulėtos Karibų jaunimo dienos ir Pranciškaus sveikinimas
"Viešpaties Angelo“ malda: Mokinių stilius ir veidas
Kardinolas Parolin: Šventojo Sosto nešališkumas lėmė izoliaciją
Krikščionybė Afrikoje: mūsų dovana žmonijai yra bendruomeniška etika
Susitikimas už taiką Baryje - pasauliui atsivėrusio sinodiškumo simbolis
Popiežius giliai susirūpinęs poslinkiais Nikaragvoje
Katalikų Bažnyčios tarpreliginis dialogas
Popiežius paskyrė Vyskupų Sinodo jaunimui deleguotuosius pirmininkus
Popiežius Pranciškus dalyvavo kardinolo Tauran laidotuvėse
Vienuolių pasninkas prieš Italijos politiką migrantų atžvilgiu
Ruošiamasi pradėti jėzuito Pedro Arrupe beatifikacijos bylą
Indijoje auga religinė netolerancija
Vietnamas: malda už „teisingą teismą“ katalikų aktyvistui
Šv. Petro ir Šv. Pijaus kunigų brolijose – nauji vyresnieji
Vatikano diplomatas: galime daugiau padėti vaikams karuose
Kardinolas Becciu: būtina sugrįžti į tikrojo evangelizavimo kelią
Kardinolo Tauran laidotuvės įvyks ketvirtadienį Vatikane
Oficialu: Popiežius Pranciškus dalyvaus PJD Panamoje
Nikaragvoje užpulti trys vyskupai
Šventojo Sosto atstovo pastabos Pasaulinės sutarties dėl migrantų projektui
Popiežius gedi žuvusiųjų nuo liūčių Japonijoje
Rygos arkivyskupas: tikimės, kad popiežius pažadins „miegantį milžiną“ – pasauliečius
Popiežius sekmadienio vidudienį: Įsikūnijęs Dievas dirba, valgo, miega kaip mes
Mirė kardinolas Tauran, Bažnyčios Kamerlingas
Atsistatydino Venesuelos sostinės arkivyskupas
Popiežius Pranciškus: nėra alternatyvos taikai Artimuosiuose Rytuose
Padėka maldos už taiką susitikimo dalyviams
Popiežius: solidarumas ir gailestingumas – atsakas į migracijos iššūkius
Popiežius: Artimieji Rytai be krikščionių nebūtų Artimieji Rytai
Šventumo pavyzdžiai – trys sunkiai sirgę, anksti mirę jaunuoliai
Vatikane registruojami žurnalistai kelionei su Šventuoju Tėvu į Baltijos šalis
Popiežius aukos Mišias už žuvusius migrantus
Instrukcija apie pašvęstąsias mergeles mūsų laikų Bažnyčioje
Maldos už taiką susitikimas Baryje. Šv. Mikalojų gerbia visi krikščioniški Rytai
Išleistas naujas Bažnyčios statistikos metraštis
Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui
Taika būtina Artimųjų Rytų krikščionių išlikimui
Visą liepos mėnesį nebus popiežiaus bendrųjų audiencijų
Mažesniųjų brolių kapucinų pripažinimo metinės
Popiežius: norėti pagyti ir pasitikėti Jėzumi
Ko reikia religijos laisvei: septyni punktai
Tikėti ir pasitikėti
Kardinolas Koch: religijų sesuo - taika, ne smurtas
Kun. Algirdas Jurevičius paskirtas Kauno vyskupu augziliaru
Pranciškaus audiencija pamaldumo į Kristaus Kraują šeimai
Pašnekovai: Šventasis Sostas ir Kinijos valdžia
Popiežius: Jėzus – ne pranašas ir svajotojas, bet Dievo Sūnus
Popiežiaus staigmena: vakarienė su vargstančiais
Popiežiaus audiencija Bolivijos prezidentui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt