Henane nepilnamečiams uždrausta lankytis bažnyčiose
Pakistanas: viena bažnyčia atidaryta, viena padegta, surengtas išpuolis
Nikaragva: po gatvės protestų ir žūčių ganytojai meldžia rimties
Popiežiaus Benedikto XVI išrinkimo tryliktosios metinės
Popiežius benediktinams: padėkite žmonėms susidėlioti gyvenimo prioritetus
Popiežius: Kristaus skelbimas – ne teorija
Europos Sąjungos Teisingumo teismas patvirtino religinę autonomiją
Popiežius: vienintelis gyvybės šeimininkas yra Dievas!
Trečiadienio katechezė: krikštas – kam priklausome, kuo norime būti
Popiežiaus kreipimasis dėl Pasaulio banko darbotvarkės
Vatikano delegacija Saudo Arabijoje: Religijų sugyvenimas įmanomas
Popiežiaus homilija. Bažnyčiai reikia pranašų
Popiežius: Pasišvęsdami vargstantiesiems būsime autentiški meilės apaštalai
Milano kunigų piligrimystė Kijeve
Apsireiškimų Fatimoje tyrėjas pripažintas Garbinguoju Dievo tarnu
Ispanijos Vyskupų konferencijos sesija: jaunimas ir pašaukimai
Tikėjimo moterys vardan taikos: taikos kelias ir moterys
Balandžio 16-oji – Popiežiaus emerito gimtadienis
Antilų vyskupų vizitas Ad limina
Popiežiaus homilija. Kodėl seku Jėzumi? Iš meilės ar dėl naudos?
Popiežius: Nuodėmė sendina, Prisikėlęs Jėzus atnaujina
Riazanės bažnyčioje aukotos pirmosios Mišios nuo 1935 metų
Popiežius: melskimės už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje
Popiežius: universitetai – „dialogo dirbtuvės“
Madagaskariečio kankinio beatifikacija. Liucijus Botovasoa - palaimintasis
Čilės vyskupai: nuolankiai stengsimės gydyti žaizdas
Popiežiaus homilija. Ar esu laisvas?
Popiežiaus homilija. Klusnumas, liudijimas, konkretumas
Popiežiaus užuojautos telegrama po Alžyro lėktuvo katastrofos
Popiežius Čilės vyskupams: padariau klaidų; man skaudu ir gėda
Saudo Arabija nebeadministruos Briuselio didžiosios mečetės
Ritualinių žmogžudysčių drama Afrikoje
Bažnytiniai universitetai – „Apvaizdos duotos laboratorijos“ Bažnyčios misijai
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikštas mus „sukristina“
Popiežiaus žinia Korėjai žudynių metinių proga
Alžyre įvyks trapistų ir kitų kankinių beatifikacijos iškilmė
Popiežius: gailestingumo misionieriai siunčia žinią kviesdami susitaikyti su Dievu
Prancūzijos prezidentas E. Macron: kviečiu katalikus įsipareigoti politiškai
Krikščionių vienybė nesustabdoma
Popiežius pradės Marijos mėnesį Romos Dieviškosios meilės šventovėje
Popiežius Pranciškus. Palaiminimų kelias į šventumą
Ortodoksų Velykos: Ugnies apeigos Jeruzalėje, sveikinimai Kaire
Gyvybės diena Ispanijoje
Kongo DR nužudytas dar vienas kunigas
Vidudienio malda: Rytų Bažnyčių Velykos ir nenutrūkstanti drama Sirijoje
Gailestingumo misionierių suvažiavimas Romoje
Popiežius priėmė atsivertusio kunigo įsteigtos brolijos narius
Vatikanas: pedopornografijos siuntimu įtartam kunigui skirtas areštas
Kard. Berano palaikai balandžio 23 bus palaidoti Prahos katedroje
Popiežius Gailestingumo sekmadienio šv. Mišiose: atpažinkime savo Dievą
Popiežius jaunuoliams: ar norite sava padaryti Jėzaus svajonę?
Audiencija charizmatiškajai Emanuelio bendruomenei
Vatikanas: pedopornografijos siuntimu įtartam kunigui skirtas areštas
Gailestingumo misionierių suvažiavimas Romoje
Popiežiaus maldos intencija balandžiui: už atsakinguosius už ekonomiką
Popiežius priėmė Armėnų Bažnyčios ir Armėnijos valstybės vadovus
Pirmadienį bus paskelbtas popiežiaus dokumentas apie šventumą
Popiežius priminė Pasaulinę autizmo supratimo dieną
Popiežiaus bendroji audiencija. Dalyvaujame Mišiose, kad „krikščioniškiau“ gyventume
Ką perskaitysime šv. Jono Pauliaus II gyvenimo knygoje?
Prieš trylika metų mirė šv. Jonas Paulius II
Velykos Jeruzalėje be krikščionių iš Gazos
Išpuoliai prieš krikščionis Indijoje
Popiežius ragina brolystę paversti gyvenimo stiliumi
Popiežiaus kalba prieš palaiminimą „Urbi e orbi“
Popiežius aukojo Velykų dienos Mišias. Ar sugebu stebėtis?
Velykų nakties Vigilijos homilija: ar liksime nutildyti?
Kryžiaus kelias prie Koliziejaus. Gėda, gailestis ir viltis
Didysis penktadienis. Mylimo mokinio liudijimas
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui ir popiežiaus – rabinui
Didysis ketvirtadienis Romos „Regina Coeli“ kalėjime
Krizmos Mišių homilija: būti arti, nepasiduoti abstraktumo pagundai
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui ir popiežiaus – rabinui
Trečiadienio katechezė. Velykų Tridienis
Popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiumi emeritu
Popiežius aplankė Vatikano Valstybės sekretoriatą
„Keistas ir naivus“ pasiūlymas uždaryti konfesines mokyklas Švedijoje
Patikslinta kaip švęsti Marijos – Bažnyčios Motinos minėjimą
Didžioji savaitė Jeruzalėje
Kartu su Marija. Prancūzijoje – musulmonų ir krikščionių susitikimai
Popiežiaus audiencija Italijos policininkams
Popiežiaus akivaizdoje jaunimas turi kelti šurmulį
Popiežiaus užuojauta Rusijai
Popiežius meldžiasi už „gyvybę už draugus“ atidavusį herojišką žandarą
Popiežius jaunimui: jei jūs tylėsite – akmenys šauks
Baigėsi jaunimo susitikimas. Norime daugiau atvirumo ir dialogo
Popiežius ragina plėsti priėmimo kultūrą
T. R. Cantalamessa OFM cap. V Gavėnios meditacija apie krikščionišką tyrumą
Popiežius priėmė San Marino Respublikos kapitonus regentus
Pranciškus: Dievas myli kaip tėvas ir motina
Šventasis Sostas nori katalikiškos ir kinietiškos Bažnyčios Kinijoje
Dešimt koplyčių: Vatikano debiutas Venecijos architektūros bienalėje
Sekmadienį prasideda Didžioji Savaitė. Popiežiaus vadovausimos apeigos
Trečiadienio katechezė apie Komuniją
Popiežius keliaus į Airiją
Popiežius priėmė Komunikacijos sekretoriato prefekto atsistatydinimą
Popiežius aukos Paskutinės vakarienės Mišias Romos kalėjime „Regina Coeli“
Popiežius priminė Pasaulinę Dauno sindromo dieną
Čekijos vyskupai ragina suteikti prieglobstį kinų krikščionims
Popiežius paaukojo 100 000 eurų pirmajam ortodoksų vienuolynui Austrijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt