Į „Mater Ecclesiae“ vienuolyną Vatikane sugrįžo kontempliatyviosios vienuolės
„Priešlėktuvinėje slėptuvėje ar savo baimės tamsoje skaitykime Šventąjį Raštą“
Popiežius: šiandien labiau nei bet kada reikia jubiliejinių metų
Kard. M. Semeraro: Teresės iš Lizjė vilties žinia šiandienos žmonijai
Popiežiaus Pranciškaus naujametinė kalba diplomatiniam korpusui
Kristaus Krikšto sekmadienio „Viešpaties angelas“: dovana, kurią gavome
Popiežius vadovavo krikšto apeigoms
Venecijos muzikos bienalė ieško jaunų talentų
Popiežius sveikino su Kalėdomis rytų krikščionis
Trijų Karalių „Viešpaties angelas“. Kontempliuokime ir pagarbinkime
Simboliškai paskelbta Velykų data
Popiežius priminė brolybės gestą, vaikų misijas, maldą už taiką
Popiežius: su Dievu galim pakeisti gyvenimo stilių ir atnaujinti pasaulį
Popiežius: tegul protas, širdis ir rankos veikia išvien
Sirijos arkivyskupas: šalyje – badas!
Vaikai solidarizuojasi su sunkumus patiriančiais bendraamžiais
Popiežius pranciškonų žurnalui: statykime tiltus tarp žmonių ir tautų
Popiežiaus užuojauta teroro akto Irane aukoms
Prieš 60 metų prasidėjo popiežių tarptautinės kelionės
Deklaracija dėl palaiminimų. Tikėjimo mokymo dikasterijos patikslinimas
Popiežius misijų mieste draugijai: Dievas eina žmogaus žingsniu
Popiežius komunikuotojams priminė visuotinumo svarbą sinodiniame kelyje
Nuncijus Ukrainoje: „Jėzaus šviesa spindi karo tamsoje“
Pranciškų aplankė Ispanijos katalikiško universiteto delegacija
Popiežiaus katechezė: krikščionio gyvenimas – kasdienė dvasinė kova
Kardinolų kolegija. Žvilgsnis į 2024 metus
Popiežiaus užuojauta dėl žemės drebėjimo Japonijoje
Baigėsi Europos jaunimo susitikimas Liublianoje
Ukrainos vyskupas: iš kur tikėtis pagalbos, jei nei iš Dievo?
Popiežius meldžiasi už kenčiančius dėl karų ir nelaimių
Kardinolas F. Filoni pavedė Šventąją Žemę Dievo Gimdytojos užtarimui
Kardinolas Ch. Schoenbornas: taika pati neateina, dėl jos reikia sunkiai dirbti
Lvivo seminarijos rektorius: jokia vieta nėra saugi, tačiau gėris laimės
Vyskupas M. Kukahas: žudynėmis destabilizuojama Nigerijos valstybė
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Viešpaties angelas. Meilė neužgožia, bet užleidžia vietą kitam
Popiežius meldė už Nikaragvą, Ukrainą, Izraelį ir Palestiną
Dievo Gimdytojos iškilmė Vatikane: Dievo pasirinktas kelias
Metų pabaigos mišparai Šv. Petro bazilikoje
Nauja dvasininkų areštų banga Nikaragvoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: ko mus moko Šventoji Šeima?
Popiežius: nesiliaukime melstis už kenčiančias tautas
F. Lombardi SJ: Benedikto XVI palikimas
Pranciškus: esame dėkingi Benediktui XVI, žavimės juo
Jaunųjų giesmininkų susitikime su popiežiumi – taip pat ir Kauno choras
Popiežiaus laiškas futbolininko Pelé mirties metinių proga
Benediktas XVI apie Jėzaus gimimą
Kardinolas K. Krajewskis: nusilenkime priešais Dievo slėpinį dėl pasaulio taikos
Kard. V. Fernandezas: kaip taikyti dokumentą dėl palaiminimų
Austrija: „Žvaigždės giedotojų“ kampanijoje dalyvaus 85000 vaikų
Dėl karo veiksmų tūkstančiai krikščionių išvyko iš Pietų Libano
Popiežiaus ir Ukrainos prezidento pokalbis
Dviejų kardinolų amžiaus sukaktys
Kalėdos nuo seno įkvepia tikėjimo liudytojus ir rašytojus
Taizé prioras pasveikino į Liublianą atvykusį Europos jaunimą
Popiežiaus sveikinimas Europos jaunimo susitikimui Liublianoje
Trečiadienio bendroji audiencija: saugokimės gundymų, sergėkime širdis!
Vatikanas finansuos apsaugos projektus vargstančiuose kraštuose
Kard. Ch. Schoenbornas: užbaigiame sunkius metus, į naujuosius žengiame su viltimi
Startuolis, kuris benamius paverčia sodininkais
Popiežius prašė melstis, kad baigtųsi visi karai
Vatikanas susirūpinęs tebesitęsiančiais karais ir konfliktais
Popiežius antrosios Kalėdų dienos vidudienį: gerumas ir auka visada duoda vaisių
Kard. P. Pizzaballa Betliejuje: kur Kalėdos?!
„Visiems jums linkiu taikos ir gėrio, kylančio iš Viešpaties gimimo“
Arkivysk. S. Ševčukas: Kūdikis prakartėlėje – ženklas, kad nesame apleisti
Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų žinia „Urbi et orbi“
Popiežius: Kalėdų naktį Dievas perkeitė istoriją
Popiežius palinkėjo linksmų Kalėdų ir paprašė švęsti paprastai
Popiežiaus atjautos pasiuntinys lankėsi Jeruzalėje
Pranciškus: Prisiminkime Dievo gerumą
Nuo kada švenčiame Kalėdas?
Popiežiaus atjautos pasiuntinys lankėsi Betliejuje
Mirė kardinolas Thomas S. Williamsas
Popiežiaus valstybės sekretorius aplankė dvi Romos ligonines
Paskirtas nuolatinis popiežiaus atstovas Vietname
Advento meditacija Vatikane: Marija – mūsų tikėjimo Motina
Popiežiaus užuojauta žuvusiųjų Prahoje artimiesiems
Popiežius aplankė Romos periferijos parapiją
Popiežius pavedė kardinolui K. Krajewskiui atjautos misiją Šventojoje Žemėje
Nikaragvoje suimtas dar vienas vyskupas
Katalikai toliau remia perkeltuosius asmenis Ukrainoje
Popiežius: gėris auga be triukšmo
Popiežius Romos kurijos vadovams: klausytis, įžvalgiai tyrinėti, nestovėti vietoje
Popiežius: kreipkimės į Taikos kunigaikštį, melskime taikos
Trečiadienio katechezė. Prakartėlė primena tai, kas svarbu ir didu
Kard. P. Pizzaballa apie dviejų moterų žūties Gazos parapijoje aplinkybes
Konge nužudytas salezietis ugdytojas
Per Kalėdas Šventojoje Žemėje nebus piligrimų
Palaiminimas – neužtrenktos durys, galimybė, pradžia
Nuncijus Ukrainoje: popiežius prašo maldos ir kūrybingos diplomatijos
Popiežiaus įsteigtas mokyklų sąjūdis pelnė žmogaus teisių premiją
Arkivysk. S. Ševčukas: ES kvietimas – moralinė parama ir paguoda
Popiežiaus audiencija katalikiškos ligoninės personalui
Tarp „šimto prakartėlių“ Vatikano parodoje – dvi ukrainietiškos
Išleistas Pranciškaus kalbų ir raštų apie prakartėlę rinkinys
Vatikanas paskelbė deklaraciją dėl palaimimų suteikimo
Romoje susirinko „Zayedo premijos“ žiuri, ją priėmė popiežius
Vatikane paskelbtas konkursas nutapyti Kryžiaus kelią
Popiežius minėjo naują palaimintąjį, migrantų dramą, netektį Gazoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt