Loreto Marijos jubiliejus 2020 – suteikti visuotiniai atlaidai oreiviams
Popiežiaus audiencija medikams katalikams
Pasaulinė pabėgėlių diena: solidariai liudyti brolišką meilę
Pranciškaus vizitai Neapolyje, kontrastų mieste
Šv. Jono iš Materos 880 mirties metinės
„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ fundacijos ataskaita
Popiežius: jei kalbame meilės kalba – visi mus supranta
Popiežius paragino prisiminti šv. Aloyzą Gonzagą SJ
Tarptautinis jaunimo forumas apie Sinodo siūlymų įgyvendinimą
Kapelionas Dale: palydi juos į mirtį, pasakodamas apie Jėzų
Prašymas visą mėnesį melstis už kūriniją
Penktadienį popiežius lankysis Neapolyje
Kard. L. Baldisseri: esmė nekinta, apie kita galime diskutuoti
Popiežiaus audiencija pranciškonams konventualams
Nerimas Nikaragvoje dėl smurto prieš Mišių dalyvius
Paskelbtas Amazonijai skirto Vyskupų sinodo darbo dokumentas
Popiežius prašė melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose ir už pabėgėlius
Angolos ir San Tomės ir Principės vyskupų vizitas Ad limina
Pirmosios Mišios Paryžiaus Dievo Motinos katedroje po gaisro
Popiežius aplankė nuo žemės drebėjimo nukentėjusį Italijos regioną
Palaimintąja paskelbta Jadvyga Carboni, mistikė pasaulietė
Popiežiaus pokalbis su jėzuitais Rumunijoje
Popiežius vadovavo arkivysk. L. Kalenga Badikebele laidotuvėms
Popiežiaus audiencija trinitoriams
Pablo Fajardo: valstietis ir Amazonijos advokatas
Kardinolas Bo prašo Azijos vyskupų būti taikos įrankiais
Pagalbos telefonas pedofilijos atvejams
Gender ir ugdymas. Siūlymai
Popiežius: vargstantieji – ne skaičiai, bet žmonės
Piligrimai iš Panamos padėkojo popiežiui už apsilankymą jų šalyje
Popiežiaus audiencija Tarptautinei čiuožimo sąjungai
Pranciškus Vatikano diplomatams: didžiausia garbė būti visų tarnu
5000 km pėsčiomis, su Dievo pagalba
Gender ir ugdymas. Samprotauti ir argumentuoti
Trečiadienio katechezė apie Apaštalų darbus
Kardinolas P. Parolin paragino nuncijus būti Dievo meilės „kaliniais“
Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Gender ir ugdymas. Klausyti ir suprasti
Popiežiaus homilija. Dovanai gavome, dovanai ir duokime
Indonezijos vyskupų vizitas Ad limina
Kard. Versaldi apie gender klausimą: ieškome dialogo kelio
Rengiama popiežiaus kelionė į Iraką – džiaugsmo ir taikos versmė
Popiežius nori ateinančiais metais aplankyti Iraką
Popiežiaus susitikimas su civilinės aviacijos kapelionais
Paskelbta popiežiaus žinia šių metų Misijų dienos proga
Popiežius sušaukė Vatikano diplomatų susitikimą
Popiežius švęs Devintines vyskupijos parapijoje
Popiežius: pal. M. Giedraitis – nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdys
Šventoji Dvasia – darna mumyse ir tarp mūsų
Pranciškus: Eiti link Jėzaus – mūsų pilnatvės
Popiežius: atsispirkime humaniškumo dekonstrukcijai
Sekminių vigilijos Mišios Šv. Petro aikštėje
Popiežius pasveikino „Naujųjų horizontų“ asociaciją
Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje
Mykolas Giedraitis – palaimintasis nuo neatmenamų laikų
Popiežiaus maldos intencija birželiui: už kunigus
Popiežius apie pašaukimus: jie gimsta pokalbyje su Viešpačiu
Audiencijos vyskupams, pašto darbuotojams ir regbio komandai
Popiežius paskyrė savo atstovą Lurdo šventovėje
Popiežius priims Rusijos prezidentą
Vatikano radijas skelbs žinias lotynų kalba
Arkivysk. Paglia apie savanorišką olandės paauglės mirtį
Mirė kard. Elio Sgreccia, buvęs Gyvybės akademijos vadovas
5000 km pėsčiomis, su Dievo pagalba
Teisėjų susitikimas Vatikane
Taizè bendruomenės prioro laiškas dėl išnaudojimų
Popiežius prašo „minutės už taiką“
Jonas Paulius II – Europos išsilaisvinimo šauklys
Popiežius paskyrė naują Popiežiškosios teologijos akademijos pirmininką
Popiežiaus interviu pakeliui iš Rumunijos
Chaldėjų patriarchas kviečia taikoje gyventi „žmogiškąją brolybę“
Kazachstane įkurta Apaštališkoji administratūra graikų apeigų katalikams
Baigėsi Pranciškaus apaštališkoji kelionė Rumunijoje
Beatifikacijos Mišios Rumunijoje: „laisvė ir gailestingumas“
Pranciškus rumunų katalikams: eikime, susitikime, džiūgaukime
Popiežius ragino Rumunijos gyventojus eiti susitaikymo keliais
Popiežius Rumunijoje: „Eikime kartu, ortodoksai ir katalikai!“
Popiežius Rumunijoje: visuomenės gyvenimui reikia sielos ir širdies
Popiežius Rumunijoje: susitikimas su jaunuoliais ir šeimomis
Sekmadienį minima Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena
Vatikano Šv. Onos parapijai – 90 metų
Sinodiškumas Romos kurijos reformoje
Jeruzalės Bažnyčios susitarė tęsti Kristaus kapo bazilikos remontą
Popiežiaus bendroji audiencija. Nauja katechezė apie Apaštalų darbus
Popiežius apie smurtavimą prieš moteris, migraciją, išnaudojimą
Popiežiaus žinia Rumunijos gyventojams
„Eikime kartu“. Kard. Parolin komentuoja kelionę į Rumuniją
Bukarešto katalikų vyskupai apie priartėjusį popiežiaus vizitą
Toliau pelnu laikome tai, kas grasina mūsų išgyvenimui
Popiežiaus homilija. Nuodėmė sendina sielą
Kodėl kai kurie katalikai balsavo už populistus?
Žinia Migrantų ir pabėgėlių dienai: kalbama ne vien apie juos
Popiežius: Caritas – ne paslaugos ir verslas, bet Kristaus liudijimas
Popiežius priėmė Amazonijos genties vadą
Popiežius sekmadienio vidudienį. Šventoji Dvasia veda ir moko Bažnyčią
Abortas neturi būti kūdikio patologijos „prevencija“
Popiežiaus audiencija Italijoje nuo šimtmečių gyvenantiems albanams
Popiežius: sportuojantys vaikai turi teisę netapti čempionais
Nuncijus informavo popiežių apie padėtį Ukrainoje
Popiežius paskyrė tarpreliginio dialogo tarybos pirmininką
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt