Popiežius: Meilės civilizacija - pasaulio siela
Popiežiaus žinutė po Alfie Evans mirties
Popiežius dalyvaus ekumeniniame susitikime Baryje
Popiežiaus homilija. Meilė, tarnavimas, nuolankumas
Šventojo Sosto diplomatas: branduoliniai ginklai kuria „saugumo“ iliuziją
Fundacija „Centesimus Annus“: Arkivysk. Martin: Vargstantieji sumoka už korupciją
Bendroji audiencija. Krikštas stiprina tikėjimą ir užgrūdina kovai su piktąja dvasia
Popiežius: malda palydėkime Korėjos lyderių susitikimą
Vėl posėdžiavo popiežius ir kardinolai patarėjai
Popiežius priims seksualinio išnaudojimo aukas
Užpuolimas Nigerijos parapijoje: tarp aukų du kunigai
Malda ir pasninkas už Asia Bibi išlaisvinimą
Popiežiaus homilija. Viešpats mums tepadeda atpažinti laiko ženklus
Pasirodė popiežiaus pokalbių su prancūzų sociologu knyga
Patvirtinti Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo įstatai
Gedulas Toronte po nuožmaus užpuolimo
Airijos Bažnyčia laukia popiežiaus Knocko Marijos šventovėje
Popiežiaus vardadienis. Šv. Jurgis – mūsų sąjungininkas kovoje su blogiu
Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos suvažiavimas
Bus svarstomas Ukrainos autokefalinės ortodoksų Bažnyčios pripažinimas
Irako krikščionys grįžta į namus
Ispanijos vyskupai sveikina ETA paleidimą
Vokietija: ekumeninė savaitė už gyvybę. Vaikas be išlygų
Popiežius: Jėzus mums padeda gyventi gražų ir vaisingą gyvenimą
Gerojo Ganytojo sekmadienį popiežius įšventino 16 kunigų
Popiežius piligrimams: siekite šventumo mažais gestais, diena po dienos
Popiežius priėmė Anglų kolegijos bendruomenę
Popiežius: Du svarbiausi dalykai – Duona ir Žodis
Henane nepilnamečiams uždrausta lankytis bažnyčiose
Pakistanas: viena bažnyčia atidaryta, viena padegta, surengtas išpuolis
Nikaragva: po gatvės protestų ir žūčių ganytojai meldžia rimties
Popiežiaus Benedikto XVI išrinkimo tryliktosios metinės
Popiežius benediktinams: padėkite žmonėms susidėlioti gyvenimo prioritetus
Popiežius: Kristaus skelbimas – ne teorija
Europos Sąjungos Teisingumo teismas patvirtino religinę autonomiją
Popiežius: vienintelis gyvybės šeimininkas yra Dievas!
Trečiadienio katechezė: krikštas – kam priklausome, kuo norime būti
Popiežiaus kreipimasis dėl Pasaulio banko darbotvarkės
Vatikano delegacija Saudo Arabijoje: Religijų sugyvenimas įmanomas
Popiežiaus homilija. Bažnyčiai reikia pranašų
Popiežius: Pasišvęsdami vargstantiesiems būsime autentiški meilės apaštalai
Milano kunigų piligrimystė Kijeve
Apsireiškimų Fatimoje tyrėjas pripažintas Garbinguoju Dievo tarnu
Ispanijos Vyskupų konferencijos sesija: jaunimas ir pašaukimai
Tikėjimo moterys vardan taikos: taikos kelias ir moterys
Balandžio 16-oji – Popiežiaus emerito gimtadienis
Antilų vyskupų vizitas Ad limina
Popiežiaus homilija. Kodėl seku Jėzumi? Iš meilės ar dėl naudos?
Popiežius: Nuodėmė sendina, Prisikėlęs Jėzus atnaujina
Riazanės bažnyčioje aukotos pirmosios Mišios nuo 1935 metų
Popiežius: melskimės už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje
Popiežius: universitetai – „dialogo dirbtuvės“
Madagaskariečio kankinio beatifikacija. Liucijus Botovasoa - palaimintasis
Čilės vyskupai: nuolankiai stengsimės gydyti žaizdas
Popiežiaus homilija. Ar esu laisvas?
Popiežiaus homilija. Klusnumas, liudijimas, konkretumas
Popiežiaus užuojautos telegrama po Alžyro lėktuvo katastrofos
Popiežius Čilės vyskupams: padariau klaidų; man skaudu ir gėda
Saudo Arabija nebeadministruos Briuselio didžiosios mečetės
Ritualinių žmogžudysčių drama Afrikoje
Bažnytiniai universitetai – „Apvaizdos duotos laboratorijos“ Bažnyčios misijai
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikštas mus „sukristina“
Popiežiaus žinia Korėjai žudynių metinių proga
Alžyre įvyks trapistų ir kitų kankinių beatifikacijos iškilmė
Popiežius: gailestingumo misionieriai siunčia žinią kviesdami susitaikyti su Dievu
Prancūzijos prezidentas E. Macron: kviečiu katalikus įsipareigoti politiškai
Krikščionių vienybė nesustabdoma
Popiežius pradės Marijos mėnesį Romos Dieviškosios meilės šventovėje
Popiežius Pranciškus. Palaiminimų kelias į šventumą
Ortodoksų Velykos: Ugnies apeigos Jeruzalėje, sveikinimai Kaire
Gyvybės diena Ispanijoje
Kongo DR nužudytas dar vienas kunigas
Vidudienio malda: Rytų Bažnyčių Velykos ir nenutrūkstanti drama Sirijoje
Gailestingumo misionierių suvažiavimas Romoje
Popiežius priėmė atsivertusio kunigo įsteigtos brolijos narius
Vatikanas: pedopornografijos siuntimu įtartam kunigui skirtas areštas
Kard. Berano palaikai balandžio 23 bus palaidoti Prahos katedroje
Popiežius Gailestingumo sekmadienio šv. Mišiose: atpažinkime savo Dievą
Popiežius jaunuoliams: ar norite sava padaryti Jėzaus svajonę?
Audiencija charizmatiškajai Emanuelio bendruomenei
Vatikanas: pedopornografijos siuntimu įtartam kunigui skirtas areštas
Gailestingumo misionierių suvažiavimas Romoje
Popiežiaus maldos intencija balandžiui: už atsakinguosius už ekonomiką
Popiežius priėmė Armėnų Bažnyčios ir Armėnijos valstybės vadovus
Pirmadienį bus paskelbtas popiežiaus dokumentas apie šventumą
Popiežius priminė Pasaulinę autizmo supratimo dieną
Popiežiaus bendroji audiencija. Dalyvaujame Mišiose, kad „krikščioniškiau“ gyventume
Ką perskaitysime šv. Jono Pauliaus II gyvenimo knygoje?
Prieš trylika metų mirė šv. Jonas Paulius II
Velykos Jeruzalėje be krikščionių iš Gazos
Išpuoliai prieš krikščionis Indijoje
Popiežius ragina brolystę paversti gyvenimo stiliumi
Popiežiaus kalba prieš palaiminimą „Urbi e orbi“
Popiežius aukojo Velykų dienos Mišias. Ar sugebu stebėtis?
Velykų nakties Vigilijos homilija: ar liksime nutildyti?
Kryžiaus kelias prie Koliziejaus. Gėda, gailestis ir viltis
Didysis penktadienis. Mylimo mokinio liudijimas
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui ir popiežiaus – rabinui
Didysis ketvirtadienis Romos „Regina Coeli“ kalėjime
Krizmos Mišių homilija: būti arti, nepasiduoti abstraktumo pagundai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt