Pranciškaus audiencija menininkams: tikėti ne vien gera, bet ir gražu
Popiežiaus audiencija persekiojamų krikščionių liudytojams
Gavėnios pamokslas Vatikane. „Nesekite šiuo pasauliu“
Nepilnamečių apsaugos komisijos narė: visi esame Bažnyčia
Priešsinodinis jaunimo susitikimas - 10 tikslų
Arkivysk. S. Ševčiukas: Mūsų Bažnyčia turi teisę būti vadinama patriarchatu
Pasaulio Bažnyčių tarybos jubiliejus: kad būtume viena
Vokietijos vyskupai tiesia ranką broliams Europos Rytuose
Baigėsi popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Blogiausias dalykas - nebejausti troškulio
Maldos ir pasninko diena už taiką
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos: kaip Dievas gydo mūsų troškimus
Popiežius: Nebijok, jaunas žmogau, tu radai malonę pas Dievą
Popiežius: Užkrėskite lupikavimo ir azartinių lošimų aukas viltimi
Prieš 17 metų Jorge Mario Bergoglio paskirtas kardinolu
PJD Panamoje: jau 40000 įsirašiusiųjų
Gavėnios rekolekcijos. „Jėzus surenka visas pasaulio ašaras“
Popiežius Paulius VI bus paskelbtas šventuoju
Gavėnios rekolekcijos. „Supratau, kad ištroškau“
Popiežius priėmė neklusnių kunigų nenorėto vyskupo atsistatydinimą
Ignoruodami smurtą griauname žmoniškumą
Gavėnios rekolekcijos. Meditacija apie „troškulio mokslą“
Popiežius sekmadienio vidudienį: Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas
Per teroristinį aktą Dagestane žuvo penkios moterys ortodoksės
Pranašo Danieliaus kapas Uzbekistane
Bendras Suomijos katalikų ir liuteronų dokumentas apie Bažnyčią, Eucharistiją, kunigystę
Romoje pagerbtas signataras prel. Kazimieras Šaulys
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Popiežiaus seminaristams: nesigailėdami praeities žvelkite į ateitį
Popiežius paskyrė Nepilnamečių apsaugos komisijos narius
Kovo 19-24 Vatikane vyks priešsinodinis jaunimo susitikimas
Popiežius: kad pasaulyje daugėtų meilės!
Popiežiaus liturginis kalendorius
„Išmokti atsisveikinti“. Popiežius apie bažnytinės tarnybos pabaigą
Popiežius maronitams: Romoje: ne laiptelis karjerai, o lobis tikintiesiems
Popiežiaus homilija. Pasninkas – ne tam, kad kiti matytų
Popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos kunigais ir diakonais
Lurde - oficialiai patvirtintas 70 stebuklas
Popiežius: Tegul mūsų širdis vėl ima plakti pagal Jėzaus širdį
Popiežiaus katechezė: tikėjimas gimsta ne iš vaizduotės, o iš klausymo
Socialiniai tinklai: veltui gaištamas laikas ar bendrystė?
Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su Antiochijos graikų melkitų patriarchu
Pranciškus apie prekybą žmonėmis: atsakingi ne vien nusikaltėliai
„Neužmirškite Sirijos!” - prašo apaštališkasis nuncijus Damaske
Grįžimas į Deir ez-Zor: Antiochijos Sirų Ortodoksų patriarcho vizitas
Popiežius: Bažnyčiai labai reikia į Kristų panašių ganytojų
Popiežius priėmė Bangladešo premjerę
Popiežiaus homilija. Melskime Viešpatį kantrybės dorybės
Popiežius sekmadienio vidudienį. Susitaikinimo Sakramente Jėzus taria: „ būk švarus“
Prieš 5 metus Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą
Popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži
Popiežius: Ką mums reiškia Kristaus žaizdos?
Popiežiaus audiencija Italijos paštui
„Trokštu!“ – popiežiaus rekolekcijų tema
Popiežiaus homilija. Nusidėjėlis gali tapti šventuoju, sugedęs – ne
Malaizijos, Singapūro ir Brunėjaus vyskupų vizitas Ad limina
Šv. Mortos grupės konferencija apie kovą prieš prekybą žmonėmis
Maldos ir pasninko diena už taiką: tikimasi ir kitų religijų dalyvavimo
Popiežiaus sveikinimai žiemos olimpinių žaidynių šeimininkams ir dalyviams
Popiežius priminė Maldos prieš prekybą žmonėmis dieną
Popiežius: Mišių Evangelija ir homilija – Dievo dialogas su savo tauta
Popiežius emeritas dėkoja už maldas
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta po žemės drebėjimo Taivane
Popiežiaus žinia Gavėniai. Neklausykime netikrų pranašų, negesinkime meilės
Popiežius: Ar išmokėme šlovinti Dievą?
Vatikane pirmas popiežiaus ir Turkijos valstybės vadovo susitikimas po 59 metų
Popiežius: Sąmoningai ginti gyvybę žmonijos naikinimo ir atmetimo laikais
Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką
Popiežius: lupikavimas sunki nuodėmė
Pavasarį popiežius du kartus keliaus į Italiją
Popiežius: Pašvęstasis gyvenimas gimsta ir atgimsta sutikus Jėzų
Pranciškus: smurtas Dievo vardu yra didžiulė šventvagystė
Palaimintuoju paskelbtas Teresio Olivelli, kankinys, vargšų gynėjas
Šventosios Žemės kustodija džiaugiasi piligrimų skaičiumi
Žiemos olimpinės žaidynės – proga Korėjos susitaikymui
Vatikano teismas pradėjo naujus darbo metus
Šventojo Tėvo maldos intencijos video projekcija įvyks Neapolyje
Popiežius: mintys apie mirtį gelbsti nuo iliuzijos, kad esame laiko šeimininkai
EŽTT sprendimas dėl Lietuvos atkreipia tarptautinį dėmesį
Indija: Vyriausybė turi sustabdyti neapykantos nusikaltimus prieš mažumas
Jeruzalės ganytojas: Jėzus mus gelbsti nuo mūsų pačių
Popiežiaus audiencija Baltarusijos vyskupams
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievo Žodis turi virsti mumyse gerais darbais
Liudijimo ir vienybės iššūkiai Anglikonų Bažnyčiai
Popiežiaus homilija. Ganytojuose žmonės temato Jėzaus artumą ir švelnumą
Rusijos katalikų vyskupų vizitas Ad limina
Popiežiaus laiškas Afrikos Sąjungos viršūnių susitikimui
ES Vyskupų konferencijų sekretorių susitikimas Briuselyje
Vatikano ir Kinijos muziejų bendradarbiavimas
Popiežius apie antisemitizmą: atmeskime blogį, kurkime gėrį
Popiežius priėmė Romos Rotos teisėjus
Popiežiaus homilija. Tikras nuolankumas – pakelti pažeminimus
Krikščionių Bažnyčios apie JAV valdžios pasisakymus apie imigrantus
Jungtinėje Karalystėje įkurta ministerija vienišumo problemai spręsti
Naujos katalikų universitetų ir fakultetų normos
Popiežius: Kiekvieną dieną pradedu ir užbaigiu atsimindamas Ukrainą
Popiežius sekmadienio vidudienį: Mūsų Dievas galingas ir geras
Pranciškus: mūsų Motina nelieka nuošalyje
Popiežius Raudonojo Kryžiaus savanoriams: padėkite neskirstydami
Holokausto atminimo diena. „Mums gėda, Viešpatie“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt