Lenkija švenčia paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai šimtmetį
Kaltinimai Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkui – nepagrįsti
Popiežiaus žinia šeimos forumui: sutuoktiniai ir ganytojai, kartu
„Moneyval“ pozityviai įvertino Šventąjį Sostą
Popiežiaus katechezė: darbas ir malda vienas kitą papildo
Popiežius: Jėzau, mokyk mus mylėti Dievą ir artimą
„Amoris laetitia“. Kas nuveikta per penkerius metus?
Popiežius priėmė Austrijos prezidentą
COMECE: religijos ar tikėjimo laisvės gynimui reikia deramo finansavimo
Kardinolui G. Pellui – 80 metų. „Atleidau savo kaltintojams“
Satanizmo auka s. Marija Laura paskelbta palaimintąja
Suklastota nuotrauka skelbė apie „Indijos atvertimą“
Mianmare apšaudyta dar viena bažnyčia
Australijos vyskupai aptarė sielovados prioritetus
Viešpats, kuris laužo ne kitą, bet save patį
Popiežius: Eucharistija leidžia asimiliuoti Jėzaus gyvenimo būdą
Popiežius minėjo liūdną atradimą Kanadoje, naują palaimintąją ir taikos minutę
Popiežius jaunuoliams: iššūkius spręskite aistringai!
Popiežius: visi esame kūrinijos dalis
Kardinolas R. Marxas atsistatydina
Lotynų Amerika. Išeinančios sinodinės Bažnyčios pastoracija
Ugandos vyskupas: pandemija pamokė nuosaikesnio gyvenimo
„Iter europaeum“. Lenkijos, Lietuvos ir Suomijos diena
Eucharistija maitina Dievo ir artimo meilę
Vyksta tarptautinė teologinė konferencija „Jei supranti, tai ne Dievas“
Prieš 484 metus paskelbtoje bulėje patvirtintos indėnų teisės
Patyręs diplomatas paskirtas nuncijumi Izraelyje ir Palestinoje
Trečiadienio katechezė. Jėzus – kiekvienos maldos pavyzdys
Mianmaro katalikų tragedija: ištuštėjo septynios Loiko parapijos
Baltarusija. Arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus padėka už kunigystės malonę
Kanadoje aptiktos indėnų vaikų kapinaitės: vyskupų nota
Šventasis Sostas dalyvaus Pasaulinės sveikatos organizacijos veikloje
Popiežiaus maldos intencija birželiui: už santuokai besirengiantį jaunimą
Popiežius reformuoja bažnytines bausmes
Rožinio malda Vatikane: kad kuo greičiau sulauktume pandemijos baigties
Popiežius: Trejybės slėpinio nesuprantame, bet jaučiame jį širdimi
Popiežius Pranciškus. Kas sieja dvasinį gyvenimą ir krepšinį?
Seniausia JAV katalikų katedra mini jubiliejų
Popiežius siunčia vizitatorius į Kelną
Trys pasaulietės kankinės paskelbtos palaimintosiomis
Mirė Brunėjaus katalikų ganytojas kardinolas Cornelius Sim
Šventasis Sostas nubaudė dar vieną vyskupą Lenkijoje
Baltarusija: nepaisant gaisro, Budslavo atlaidai įvyks
Šventojo Sosto atstovas JTO: migracija darys vis didesnę įtaką mūsų gyvenimui
Pirmadienį popiežius Vatikane užbaigs gegužines pamaldas
Popiežius aplankė Vatikano diplomatus rengiančią akademiją
Lenkijoje minimos kardinolo S. Wyszynskio mirties 40 metinės
Popiežius paskyrė naujus Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos vadovus
Popiežius priėmė Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos prezidentus
Popiežiaus katechezė: malda – atvertimas į Dievą
Popiežius vadovaus Devintinių Mišioms ir procesijai Vatikane
Popiežiškoji taryba pasveikino budistus Vesako šventės proga
Popiežius paskelbė apie „Laudato si‘“ veiksmų platformą (LSAP)
Popiežius atidarė Italijos vyskupų konferencijos posėdį
Popiežius žiūrėjo filmą kartu su pabėgėliais ir benamiais
Mirė armėnų katalikų patriarchas
Popiežiaus užuojauta dėl žuvusiųjų funikulieriaus avarijoje Italijoje
Popiežius aplankė Vatikano žiniasklaidos tarnybas. Kas jus girdi ir skaito?
Popiežiaus laiškas dominikonams, minintiems savo įkūrėjo mirties jubiliejų
Sekminės Jeruzalėje: matykime mumyse esantį gėrį
Popiežius jėzuitams: būkime kelio ženklai, rodantys kelią Dievop
Popiežius sekmadienio vidudienį: melskimės už Bažnyčią Kinijoje
Sekminių Mišios Vatikane. Skelbkime džiaugsmą, o ne dejuokime dėl nesėkmių
Vytautas J. Saladis – pirmasis lietuvis „Opus Dei“ kunigas
Popiežius sveikino ekumeninės Sekminių vigilijos dalyvius
Popiežius priėmė Europos Komisijos pirmininkę
Popiežius: būtina ugdyti tvarią ekologiją
Vyskupų sinodas prasidės vietinėse Bažnyčiose
Popiežius aplankė „Scholas occurrentes“
Popiežiaus katechezė: malda – tai ištverminga kelionė
Popiežiškasis institutas kviečia susipažinti su pirmųjų krikščionybės amžių paveldu ir studijuoti
Popiežius pasveikino jėzuitų žurnalo redakciją
Konferencija apie tikėjimo perdavimą skaitmeniniame pasaulyje
Čekijos vyskupai: dėkokime Dievui už artėjančią pandemijos pabaigą
Popiežiaus katechezė: malda – tai ištverminga kelionė
Vokietijos katalikai parems gamtosaugos projektus Vidurio ir Rytų Europoje
Visa matyti naujai Kristuje. Ignaco atsivertimo jubiliejus
Pastoracinės gairės PJD dalyviams: Kristus yra jūsų Karalius – priimkite jį!
Tarptautinis Eucharistinis kongresas Budapešte įvyks
Asyžiaus kreipimasis: „Gana karo! Vien taika šventa!“
Popiežiaus žinia Ispanijos vienuoliams: nepraraskite ryšio su tikrove
Italijos vyskupai: vadovaukimės patikimais principais ir būkime atviresni
Popiežius kalbėjosi su Turkijos prezidentu, priėmė Irano ministrą
Šv. Jono Pauliaus II sukaktys: Bažnyčia visai žmonijai prašo Šventosios Dvasios dovanų
Popiežius paskyrė Honkongo vyskupą
Popiežius prašo palestiniečius ir izraeliečius susitaikyti
Popiežius prašo palestiniečius ir izraeliečius susitaikyti
Sekmadienio vidudienio malda. Kodėl mokiniai neliūdi?
Popiežius: šalinti vaikų seksualinio išnaudojimo dangstymo kultūrą
Jonas K. Jordanas SDS paskelbtas palaimintuoju
Popiežius aukojo Mišias už taiką Mianmare
Popiežius priėmė JAV pasiuntinį klimato klausimams J. Kerry
P. Ruffini: geras komunikuotojas turi gerą širdį
Popiežius: pasidalijimai nekliudo krikščionims liudyti broliškai
Popiežius: jei nesibaigs demografinė krizė, nebus ateities
Popiežiaus audiencija Prancūzijos skautams. „Nepasiduokite inercijai“
Ukraina: šviesa, sušildanti vargšus ir nušviečianti kūriniją
Dėl įtampos Jeruzalėje buvo apribotas Šeštinių minėjimas
Indijoje per parą nuo COVID-19 mirė 10 kunigų
Kardinolo P. Parolino pratarmė knygai apie Vatikano ir Kinijos santykius
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt